„Odaadási problémák gyakran abból erednek, hogy a szülött – lényéből fakadóan – az »odaadást« csak kiszolgáltatottságként vagy bekebelezésként tudja elképzelni. A társ mindkét nemű Skorpió-szülött számára könnyen »zsákmánnyá« válhat, akit ösztönösen üldözni és elkapni szeretne. A Skorpió férfiak nagyon félnek attól, hogy megmutassák gyenge oldalaikat, és ezáltal »férfiatlannak« tűnjenek.

 

Az elmondottakból következően egyrészt olyan emberekre bukkanunk itt, akik behatóan foglalkoznak az élet nagy kérdéseivel, akik az eredet után kutatnak, és céljuk érdekében még attól sem riadnak vissza, hogy önmagukon kísérletezzenek, vagy hogy önmaguk váljanak vizsgálódásuk tárgyává. Megismerési vágyuk a felderítetlen, szűz területek felé vonzza őket, s rendszerint a biológiai, kémiai és pszichológiai problémák nyűgözik le őket leginkább. Etikai szempontból döntő a Skorpió-szülött számára, hogy kutatása tárgyával szemben megőrizze a kellő tiszteletet, és az alázatot általános értelemben véve se veszítse el.

 

Tapasztalataim alapján a Skorpió-hangsúlyos emberek álmaiban különösen gyakran fordulnak elő kígyó- és pókmotívumok, akár elnyelésre irányuló vágyuk szimbólumaiként, akár félelmetes állatokként, amelyeket magukra nézve veszélyesnek tartanak.

 

Ezen emberek szorongása a legtágabb értelemben vett szerető odaadástól való félelmet jelenti. Önbecsapásuk abban nyilvánulhat meg, hogy akkor is destruktívan viselkednek, amikor szeretni szeretnének, és szeretnék, hogy szeressék őket. Abban az igyekezetükben, hogy társuk fölött uralkodjanak, azt valósággal tárggyá alacsonyítják le, boncolással és megfigyeléssel akarják megismerni, ezt azonban maguknak nem vallják be, hanem különösen mély érdeklődésüknek tulajdonítják. Bizalmatlanok az empatikus beleérzéssel szemben, és menekülnek előle.” (Fritz Riemann)

Kép: © Francesca Barchiesi – Cheerleader Autopsy
Fritz Riemann: Útmutató asztrológia | Könyvfakasztó Kiadó, 2002 | Fordította: Mészáros Csilla
Fritz Riemann: Útmutató asztrológia
Skorpió archetípus

Share This