„A Rák tipikus tévútja elsősorban a fantázia világában és a múltba merülő regresszióban nyilvánul meg. A betegséget is üdvözült regressziós lehetőségként éli meg, mivel így gondozásban és védettségben részesülhet. Az élettől való félelmet elkerüli a világtól elforduló vágyakozás és fantáziaképei révén, amelyek egy gyerekesen romantikus vagy kamaszosan szentimentális vágyvilágot helyeznek a valóság helyébe. Emberekhez vagy dolgokhoz való ragaszkodása elfedi az elhagyottságtól való félelmét, egyúttal rámutat arra, milyen kevéssé képes lemondani vágyai beteljesüléséről, és megtagadni magától valamit. Eme ragaszkodás szívóssága által nem várt lelki keménység is kifejlődhet a Rák-szülöttben. Az elváró gondoskodásért kijáró hála és szeretet látszólag önzetlen szeretetté átértékelése gyakori önáltatás lehet. A boldogtalan szerelemben való kitartás is a bátorságot is igénylő, veszélyesebb beteljesült szerelem elöli meneküléssé válhat. Könnyű átlépni a vigasztaló és segítségnyújtó anyaiságot a birtoklási vágytól elválasztó határon; ha ez megtörtént, könnyű magunktól függővé tenni a gyönge és szükséget szenvedő embereket.” (Fritz Riemann)

Fritz Riemann: Útmutató asztrológia | Könyvfakasztó Kiadó, 2002 | Fordította: Mészáros Csilla
Rák | Hold | 4. ház

Share This