„A jegy szülötteinek tipikus konfliktusai a lét és a látszat problémájából erednek. Néhányuknak a presztízs, cím, rang többet számít, és sok minden könnyen státusszimbólummá válik. Gyakran naivan azt feltételezik, hogy ezek a dolgok valóban megadják számukra azt az értéket és súlyt, amivel rendelkezni szeretnének. A Nyilas-embert néha szellemi, néha erkölcsi gőg jellemzi; abban a hiszemben él, hogy az emelkedett dolgokkal való foglalkozás már önmagában fölényt biztosít neki. Ily módon érthető, hogy a fent leírt eszményképek torzképei a szemfényvesztőtől és az álszenttől egészen a szélhámosig terjednek, akik mind csupán törekszenek olyan színben feltűnni, amilyenek valóban lenni szeretnének, akiknél az igaz célkitűzésekből már csak az üres gesztusok maradtak meg.” (Fritz Riemann)

„Az alsóbbrendű Nyilas-tulajdonságok tudatosítása rendkívül fontos, különben a szülött könnyen összetéveszti valós énjét az önmagáról alkotott vágyképével. Ez az ideális és a valós én egyre növekvő eltávolodását eredményezheti, ami akár idegösszeomláshoz is vezethet. Ezért a Nyilasnak különösen ügyelnie kell arra, nehogy saját méltóságának és erkölcsi csalhatatlanságának hitébe túlzottan beleélje magát. Ez elsősorban vallási-világnézeti és erkölcsi kérdésekben nyilvánulhat meg, de a kiválasztottság vagy elhivatottság érzéséig is fokozódhat, ami arra indítja, hogy nézeteit megpróbálja másokra ráerőszakolni. Ha pedig ilyen »misszionárius« lesz belőle, telve küldetéstudattal, annál veszélyesebb lesz, minél kevesebb alázattal és önkritikával rendelkezik. Túl könnyen elfelejti, hogy ő az értékeknek és eszméknek csupán a reprezentánsa, s hogy az ezekkel vagy csupán a hozzájuk tartozó rítusokkal való azonosulástól ő még nem lesz az, akivé lenni szeretne. Magyarán: elfelejti, hogy nem a ruha teszi az embert.” (Fritz Riemann)

„A Nyilas élete azáltal lehet hazug, ha önmagával sem őszinte, és a merev erkölcsiség rabja. A szülött ilyenkor jobb akar lenni annál, mint amilyen, s azt képzeli, hogy bizonyos formális előírások betartásával máris megtette a magáét. Így jut el az álszenteskedéshez és képmutatáshoz, amelyek igen különböző mértéket ölthetnek, az önelégült hivatali viselkedéstől egészen a szemfényvesztésig. A szülött különösen hajlamos arra, hogy a másik szemében lévő szálkától ne vegye észre a saját szemében levő gerendát – farizeusság annak minden árnyalatában a Nyilas árnyoldalát képezi.” (Fritz Riemann)

Fritz Riemann: Útmutató asztrológia | Könyvfakasztó Kiadó, 2002 | Fordította: Mészáros Csilla
Fritz Riemann: Útmutató asztrológia
Nyilas archetípus

Share This