„Életük akkor terelődik tévútra, ha a mindent viszonylagossá tévő intellektualizmusba menekülnek az élettől való félelmükben, ha távol tartják magukat az érzelmi kötődéstől és a lelki mélységektől. Ekkor a szülött önmaga szétszórásába és szórakozásba menekül; nála a szerelmet szórakoztató erotikus játékok, az igazságot a merő polemizálás, a felismeréseket az üres bölcselkedés, az erkölcsi parancsokat a pillanatnyi állásfoglalások, a hitet az önámítás helyettesíti; számára a tudattalan erői gyerekes, ijesztgető kísértetek, az álmok az agyban végbemenő folyamatok érdektelen melléktermékei. Így a szülött lassacskán elveszíti valamennyi támpontját, mindegyre azon fáradozik, hogyan tájékozódjék a világban, és ez eltéríti minden végérvényes dologtól. A döntések, lemondások, a fájdalmak a szenvedés elől rendre a relativitásba menekül, ám ez végül is nem menti meg a kétségbeeséstől. Igaz ugyan, hogy mindent könnyedén, játékosan tud felfogni, de közben nem veszi észre, hogy valójában az egész életét játssza el.” (Fritz Riemann: Útmutató asztrológia)

Fritz Riemann: Útmutató asztrológia | Könyvfakasztó Kiadó, 2002 | Fordította: Mészáros Csilla
Kép: © Laurel Guido – Picnic
Ikrek | Merkúr | 3. ház

Share This