„A szülött könnyen áldozatul eshet primer becsvágyának, amely örökös elégedetlenséget szül, és így semminek sem tud már örülni. (…) Mivel sok mindent túl komolyan vesz, humorát teljesen elveszítheti, és pesszimista lesz, ezért a negatív ingerekre fogékonyabb lesz; idővel mindenben csak a nehézséget veszi észre, és úgyszólván megfeszített izmokkal közeledik azokhoz a kis dolgokhoz is, amelyek csekély erőfeszítést igényelnének. Az életigenlést, életörömöt, egyszóval minden vidám és derűs dolgot elhárít és leértékel, sőt megvet, csak azért, mert az nem eléggé nehéz és nyomasztó. Úgy alakítja a dolgokat, hogy azok mindenképpen problémává váljanak, mintha csak a ráfordított fáradozás már önmagában rátermettségét bizonyítaná.

 

Amennyiben életkörülményei is megerősítik ebben, a szülött kényszeres személyiségstruktúrát alakít ki. A félrenevelés olyannyira felerősítheti alapvető életérzését (miszerint folytonos kategorikus felszólítás alatt áll), hogy boldogtalan lesz, és vasszigort, kemény irányelveket kényszerít magára. Ezek azután kérlelhetetlen következetességgel érvényesülnek csakúgy, mint a Szűz-hangsúlyos embereknél, ám azzal a különbséggel, hogy itt a kényszeres vonások inkább a szülött biztonságát szolgálják. Így a kötelesség örömtelen, görcsös kényszerré, a munka kedvetlenül teljesített penzummá, a gondolkodás töprengéssé, az önuralom aszkézissé lesz. Olybá tűnik, mintha önértékelését csak a feladat nehézségéből és tökéletességre törekvéséből merítené. Szívesen bebeszéli magának, hogy ő erről nem is tehet, hogy tulajdonképpen a teljesítménykényszer a sorsa, holott mindennek a mélyén csillapíthatatlan becsvágya áll.

 

Gyakran szándékosan azt a benyomást kelti, mintha mindent az érdekünkben tenne, számít viszont a hálánkra. A siker és a hatalom számára mágikus szavak; önértékelése szinte kizárólag elért teljesítményétől függ, és nem szívesen hagyja, hogy segítsenek neki, levegyék válláról a munkát, mivel egyrészt nem szeret köszönetet mondani, másrészt mindent önerőből akar elérni, mert ez önbecsülésének alapfeltétele. A Bak-szülöttnél a hangsúly (…) az erőfeszítésen. a sikeres teljesítésen és az abból következő elégtételen van. A Bak-hangsúlyos emberek alapkonfliktusát az okozza, ha ön­nön teliesítménykényszerükkel szembesülve nem ismerik fel, mennyiben élik azt meg külső kényszerként akkor is, amikor az belőlük ered.” (Fritz Riemann)

Kép: © Jana Sterbak – Sisyphus
Fritz Riemann: Útmutató asztrológia | Könyvfakasztó Kiadó, 2002 | Fordította: Mészáros Csilla
Fritz Riemann: Útmutató asztrológia
Bak archetípus

Share This