Tanácsadás

jungiánus asztrológiai konzultáció
 | Tanácsadás

A jungiánus asztrológiai analízis (az életvezetési konzultáció) lehetősége a dezintegráció (elemekre bontás) során a kliensben felszabaduló pszichés energiában van. S ezt az energiát lehet optimális esetben a kliens aktív bevonásával egy újabb struktúra felépítésébe bevetni. Természetesen ehhez valóban szükség van a kliens tudatos erőbefektetésére is.

„Bízzon bennem, én nem boncolok. Mindazonáltal a múlt élő része a jelen tudatosságának – azt a szemüveget jelenti, amelyen keresztül az ember a jelent szemlélni képes. Ha az a feladatom, hogy teljesen megismerjem magát, akkor a maga szemével kell látnom, amit maga lát. Azt is szeretném megtudni, hogyan hozta meg a döntéseit a múltban, hogy képessé tegyük jobb döntések meghozatalára a jövőben.” (Irvin D. Yalom)

Asztrológiai támaszadás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Mentori segítséget kívánok nyújtani a személyiségfejlődéssel együtt járó olyan kihívások egyéni megoldásaihoz, mint:

  • a tudatosság megerősítése, az identitás megszilárdítása
  • a szocializáció és társas létezés feladatainak megoldásai
  • válsághelyzetek értelmezése ill. a kitörési pontok feltérképezése
  • a partner- ill. szülő/gyermek, munkatársi kapcsolatok javítása
  • váltás és/vagy előrelépés a hivatásban, munkában, karrierben
  • az egyénben rejlő lehetőségek tudatosítása és kibontakoztatása

„Csak azt tudom irányítani és uralni, aminek tudatában vagyok. Aminek nem vagyok tudatában, az engem irányít. A tudatosság képessé tesz.” (Sir John Whitmore)

„Jómagam is hasonló területen dolgozom, gondolkozom, mint Ervin. Nekem mindig inspiráló, ahogy ő gondolkozik, ír az emberről, az asztrológiáról.  Karakteres, egyedi, mégis teret adó, tartó. Jómagam, ha épp szaktanácsra van szükségem, hozzá fordulok, mert benne megbízom. Hogy úgy és azt adja, amire nekem szükségem van. Mert nagy a tudása és mély az érzékenysége, pontos a figyelme.”
(Vaskor Gréta – meseterapeuta, mesemondó; család-és párterapeuta; családállító)

Jungiánus asztrológiai konzultáció (első találkozás)

A konzultáció a következő rendben zajlik:

1. találkozó – interjú 3/1. (2 óra)

Ismerkedő beszélgetés. A konzultáció okának és céljának tisztázása. A születési idő korrekciójához szükséges adatok felvétele, az egyes életszakaszok meghatározó eseményei, élményei, a szocializáció fő állomásai.

2. találkozó – konzultáció 3/2. (2 óra)

A psziché egyes részeinek feltérképezése és értelmezése Jung pszichológiai rendszere alapján. A belső motivációk pszichodinamikai jellegének értékelése. Az aktuális döntéshelyzet (probléma, kihívás, válság, dilemma) lelki hátterének vizsgálata.

3. találkozó – konzultáció 3/3. (2 óra)

A jelen életszakasz jellegzetességei és feladatai. A jövő várható kihívásai a személyiségfejlődést illetően. A kapcsolatok vizsgálata.

A konzultáció óradíja: 6000 Ft / 60 perc | 3 x 2 óra = 3 x 12.000 Ft = 36.000 Ft (0% AFA)

A jungiánus asztrológiai konzultáció nem pszichoterápia és nem is helyettesíti azt!

A megváltozott gazdasági környezet miatt 2018. július 1-től a következőképpen alakul a konzultáció óradíja:
7.000 Ft / 60 perc | 3 találkozó összesen 6 óra x 7.000 Ft = 42.000 Ft (0% AFA)

„Astro” – Szomatodráma egyéni konzultáció

A jungiánus asztrológiai konzultáció folytatásaként – A jungiánus asztrológiai önismereti munkában előbb vagy utóbb elérkezik az a pont, amikor a már felismert személyiségrészeinkkel és a testünkkel, testérzeteinkkel érdemes közelebbi kapcsolatba kerülnünk. Lépjünk tehát kooperatív jellegű párbeszédbe velük, hiszen fontos pszichés energiaforrásokhoz juttatnak minket. Ez az ötlet, hogy vegyük fel velük a kapcsolatot, elsőre talán meglehetősen furcsának hangzik, ám a pszichénk több mindenre képes, mint amit gondolnánk róla.

Óradíj: 6000 Ft / 60 perc (+ 0% AFA)

A Szomatodráma egyéni konzultáció nem pszichoterápia és nem is helyettesíti azt!

A megváltozott gazdasági környezet miatt 2018. július 1-től a következőképpen alakul az egyéni SzomatoDráma egyéni konzultáció óradíja: 7.000 Ft / 60 perc

Egy alkalmas konzultáció (visszatérő kliens)

Egy alkalmas személyes konzultáció visszatérő kliens esetén:

A konzultáció óradíja: 6000 Ft (0% AFA) / 60 perc

A jungiánus asztrológiai konzultáció nem pszichoterápia és nem is helyettesíti azt!

A megváltozott gazdasági környezet miatt 2018. július 1-től a következőképpen alakul a konzultáció óradíja: 7.000 Ft / 60 perc

Kapcsolatfelvétel

2 + 2 =

A jungiánus asztrológia gyakorlatáról

„Az emberi psziché rettentően kétértelmű szerzet. Minden egyes esetben föl kell tennünk magunknak a kérdést, hogy az most valami beállítódás, vagy úgynevezett habitus, avagy talán csak az ellentétének a kompenzációja.” (Carl Gustav Jung)

Az önismeret fejlődéséhez az asztrológia differenciált, finom részletekre is rátapintó rendszere hasznos segítség lehet. Eszközeivel a tudat és a nyilvános én közös produkciója mögé tekintve megragadhatóvá válhat az igazi személyiségstruktúra. Megnevezhetőek lesznek az egyes személyiségrészek, és viszonyulásuk egymáshoz. Ez egyben jó megközelítésekre ad esélyt az egyén személyes pszichodinamikáját illetően is.

C. G. Jung modellje az individuációs fejlődésről jól használható elméleti és gyakorlati kereteket nyújt az árnyaltabb értelmezésekhez. A két önismereti modell (asztrológia és a pszichológia) együttes használata csökkenti a fehér foltok számát a psziché térképén.

A jungiánus asztrológiai analízis (az életvezetési konzultáció) lehetősége a dezintegráció (elemekre bontás) során a kliensben felszabaduló pszichés energiában van. S ezt az energiát lehet optimális esetben a kliens aktív bevonásával egy újabb struktúra felépítésébe bevetni. Persze ehhez valóban szükség van a kliens tudatos erőbefektetésére.

Praxis

„A tudattalannak olyan lehetőségei vannak, amelyek a tudatnak nem állnak rendelkezésére soha; hiszen övé a teljes küszöb alatti (szublimális) pszichikai tartalom, minden, amit elfelejtettünk, és amin átsiklottunk, rendelkezésre áll archetipikus rendszerébe ágyazva a számtalan elmúlt évezred bölcsessége és tapasztalata.” (Carl Gustav Jung)

A konzultáció során egyenrangú viszonyt tartok követendőnek. Ennek érdekében véleményem szerint az asztrológusnak ki kell lépnie a tekintélyelvűség bástyája mögül és fel kell adnia a „tévedhetetlen bölcs” álságos szerepét. Az önismereti beszélgetések során kezdeményezem aktív közreműködésedet az értelmezésekben, hiszen a horoszkópábra (pszicho-struktúra) csak személyre szabott újrafogalmazásokkal válik használható modellé.

Nem tartom feladatomnak az ítélkezést, és nincs szándékomban kizökkenteni téged a jellemző gondolkodási formádból, világnézeti szemléletedből. Ellenben fontosnak érzem, hogy személyes fejlődési utadon megerősítselek, és személyiség-struktúrád tudatosításával autonómiádat növeljem.

A direkt tanácsadás helyett a döntéshelyzet átláthatóvá tételét tűztem ki a konzultáció céljául. Az elemzésben hangsúlyosan figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, illetve az aktuális életszakasz személyiségfejlődési feladatait. Előrejelzés helyett egyedi fejlődési utad állomásaira figyelek, hogy azok transzformációs lehetőségeire felkészülj.

a JA praxisról

Ceterum censeo

Ladies and gentlemen! Jelentem, hogy a Jupiter belépése a Szűzbe (a szöveg 2015. augusztus 11-én íródott) önmagában nem jelent semmit. Az egyébként mundán jelentőségű tranzitról messzemenő értekezések születtek, no meg arról, hogy akkor most a Jupiter „jól működik-é a...

Szegény Robinson!

Az benne lehet a képletemben, hogy történetesen nagyon szeretnék gyereket, fontos a család, és mindent megteszek érte... De sajnos (vagy inkább hála istennek!) egyelőre én egyedül képtelen vagyok rá. Férfiként különösen. Úgy, hogy akarhatok én sok gyereket (akár kőbe...

Claus Riemann: A tizenharmadik tündér

Tizenkét tündér számára van teríték, a tizenharmadikat kihagyják, így az, „amit kizársz, az gonosszá válik” jelmondatnak megfelelően a tizenharmadik tündér méregkeverővé válik. „Sheldon Kopp mondta egyszer: 'Benned minden csak akkor ér valamit, ha birtoklod is azt.'...

Test, lélek, szellem

„Az ember beteg, de a betegség a természet kísérlete, hogy meggyógyítsa.” (C. G. Jung) Képzeljük el, ahogy az egónk berendezkedik a pszichében. Ha a pszichét úgy tekintjük (kis képzavarral), mint egy családi házat, akkor a Tudatos Énünk (ego: Nap, Merkúr) kényelmesen...

A visszatekintés ereje

Első pillantásra talán furcsának tűnik a cím annak ismeretében, hogy a jungiánus asztrológia a jungi analitikus pszichológiára építkezve finális jellegű. Ez azt jelenti, hogy a hangsúly nem a „honnan jövök”-ön van, hanem a „hová megyek”-en. Sőt nem is direkt módon a...

A képalkotás ereje

A jungiánus asztrológiai önismereti munkában előbb vagy utóbb elérkezik az a pont, amikor a már felismert vagy felismertetett élettéma szereplőivel közelebbi kapcsolatba kell lépnünk. Élettémán a személyi jelölők kollektív archetípusokkal való kapcsolódását értjük a...

Asztrológiai vandalizmus

Ha valaki asztrológiát egzakt, egyértelmű információk forrásának tekinti az önmagában már egyfajta asztrológiai vandalizmushoz vezet. Ám, ha valaki ezen (valósnak és egzaktnak vélt) igazát rendszeresen ex cathedra ki is nyilatkoztatja, akkor ott nagy baj...
Share This