Valós idejű planétamozgás és egy adott szimbolikus időkulcs együttes alkalmazása. A létrejött segédképlet önmagában nem értelmezendő. Szükséges az összevetése a születési képlettel. Az élettéma aktiválódása az aktuális személyiségfejlődési állomás (feladat) szempontjából jelentős.

 • A születési helyre felállított segédképletet
 • 1 nap = 1 év (segédképlet összevetve a személyes radixszal)
 • Szimbolikus lineáris idő (a jegyek sorrendjének irányában, progresszív irány)
 • Orbis: +/- 0,5°
 • Időablak változó: a direkciós elem aktuális sebességétől függ (+/- 0,5° = 1° = ? nap = ? év)
 • Aspektusok: 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
 • Kölcsönhatások: tengely és planéta fényszögkapcsolatában mindig a planéta a domináns; két személyi jelölő kapcsolatában a kölcsönösség a meghatározó; tengely  ill. személyi jelölő kollektív planétával való kapcsolódása esetén mindig utóbbi (kollektív planéta: Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó) a domináns.

Amire hangsúlyozottan figyelünk

Asc, MC, Hold, Nap, Merkúr, Vénusz, Mars progressziója
(hosszú távon esetenként: Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó).

Élettéma (komplexus) aktiválódások, azaz a szekunder direkciós (SD) planéta (személyi jelölő v. kollektív archetípus) fényszöget alkot a Radix élettéma pontjaival:

 • planéták
 • tengelyek
 • jegyváltás

Életterület aktiválódások, azaz a szekunder direkciós (SD) planéta (személyi jelölő v. kollektív archetípus)

 • belép egy házba,
 • jegyet vált egy házon belül,
 • együttállásba kerül egy planétával egy házon belül.

Egy szekunder direkciós (SD) planéta (személyi jelölő v. kollektív archetípus) jellegét a radixbeli helyzete, konstellációja (jegy, ház, aspektus) határozza meg. Tehát a radixbeli jegyhelyzete jellemzi és nem a SD során elfoglalt aktuális jegyhelyzete. De… A jegyváltás esetén az alap jegyjellemző színeződik tovább (progresszió)

A radix értelmezések során alkalmazott alá- ill fölérendeltség – a személyi jelölők és a kollektív archetípusok viszonylatában – itt is alkalmazandó. Tehát függetlenül attól, hogy a progressziós planéta személyi jelölő-e vagy kollektív archetípus, itt is a kollektív archetípus a domináns.

Példa:
„A szekunder direkciós Nap fényszöget vet a Szaturnuszra.” (helytelen)
„A szekunder direkciós Nap a Szaturnusz fényszögébe kerül.” (helyes)

Egy szekunder direkciós (SD) planéta komplexus aktiválódás indít el abban az élettémában (fényszög sorozat), amivel fényszögkapcsolatot teremt. A személyiségfejlődési út egy adott aktuális állomásaként értelmezendő a jungi pszichológiára jellemző finális (hova tartok) jelleggel.

 

SD fényszögei általában

 • Az ún. harmonikus aspektusok (0° 60° 120°) az energiaáramlást elősegítő kapcsolódást biztosítanak, így nincs szükség túlzásokra, túlhajtottságra, ráfeszülésre. Elvileg kiegyensúlyozott, konstruktív irányba mutató személyiségfejlődési állomásokat jellemeznek.
 • Az ún. feszült aspektusok (30° 150° 180° 90°) az energiaáramlást nehezítik, ezért feszültséget, erős késztetést, túlhajtottságot, merevséget generálnak. Elvileg konfliktussal járó személyiségfejlődési állomásokat jellemeznek.

Látványos elmozdulásokra a prognózismodell sajátosságaiból következően a személyi jelölőktől (Asc, MC, Hold, Nap, Merkúr, Vénusz, Mars) számíthatunk.

 

SD Hold kiemelt szerepe

A többi személyi jelölőhöz képest nagyobb sebessége miatt nem csak a fényszögpontjai, hanem a házhelyzetei is nagy hangsúllyal bírnak. Sebessége: ~ 13°= 1 nap = 1 év. 28 év alatt körbejárja az Ekliptikát. Az egyes házak felett való áthaladása során az adott életterületre ösztönösen jobban odafigyelünk. Igényünk támad az adott életterület hangsúlyosabb megélésére. Mindez meghatározó élményeket egy adott időszakra.  Logikus, hogy az időszak hossza a ház nagyságától függ, hogy az egyes életterületek egymásutánisága modellez egy fejlődési utat. A ciklus 28 évenként megismétlődik.

 • Tűz-házak (1. 5. 9.): énközpontúság, önmegvalósítás, cselekvés, kreativitás, távlatok, tervezés
 • Föld-házak (2. 6. 10.): gyakorlat, szükséglet, kötelesség, szükségszerűség, anyagi biztonság, eredmény
 • Levegő-házak (3. 7. 11.): kapcsolódás, kooperáció, együttműködés, párbeszéd, információcsere
 • Víz-házak (4. 8. 12.): biztonság, érzelem, lelki szféra, izoláció, sprituális feladatok

Ha 13°= 1 év akkor 1 hónap ~ 1°, azaz 1-2 hónapon belüli állapotokat tud megmutatni.

Sebességénél fogva nagyon sűrűn érint a ciklusai során potenciális fényszögpontokat. Arroyo szerint az igazán komolyan veendők az együttállás, az oppozíció és a kvadrát – de érdemes hangsúlyozottan az együttállásra figyelni. A progressziós Hold megmozdítja az adott planétát az élettémájával és a házhelyzetével együtt. A konstelláció az érzelmi alapállapotunkat érinti és ösztönös megnyilvánulásokhoz, orientációkhoz vezet.

 

SD Asc-Desc tengely, mint Nyilvános én – Te tengely

Jegyek irányában mozdul el. A sebessége az aktuális jegytől függ. Kapcsolódása a planéták potenciális fényszögpontjaival az énképviselet és az odatartozás időszerű feladatairól szól. Egy-egy élettéma fényszögsorozatába belépve, az élettéma megjelenik az én-te tengelyen. Jegyváltással a nyilvános Én átszíneződik az új jegy jellemzőivel (a személyiségfejlődésben előrelépés lehetősége).

 

SD MC-IC tengely, mint a Progreszió – Múlt (biztonság) tengely

Jegyek irányában mozdul el. A sebessége átlagosan 1° = 1 nap = 1 szolárév. Kapcsolódása a planéták potenciális fényszögpontjaival a célorientáció, progresszió és a biztonság, a család időszerű feladatairól szól. Egy-egy élettéma fényszögsorozatába belépve, az élettéma megjelenik az progresszió-múlt tengelyen. Jegyváltással a célorientáció átszíneződik az új jegy jellemzőivel (a személyiségfejlődésben előrelépés lehetősége).

 

SD Nap, mint a tudatos figyelem és identitás képviselője

A napi sebességéből következően 1°-ot halad évente. Minden potenciális fényszögpontját komolyan kell vennünk. Valamely élettémát alkotó planétával való kapcsolata az élettémára való tudatos figyelem lehetőségét adja. Sebességéből adódóan 30 évet tölt el egy jegyben ill. egy átlagos méretű házban. Nyilván ez nem informatív értékű. Viszont a házbelépés ill. jegybelépés jelentős, hiszen ez átmeneti időszak, mely stílus és hangsúlyváltást hozhat. Egyfajta személyiségfejlődésként kell értelmeznünk, amikor a Nap jegyet vált és a radixbeli jegye átszíneződik a sorrendben következő jegy energiáival. Pl: A Halak Nap idővel kicsit bátrabb (Kos) Halakká válik.

 

SD Merkúr, mint az énközlés és percepció képviselője

Sebessége változó. Direkt és retrográd mozgása is lehet. Valamely élettémát alkotó planétával való kapcsolata az élettéma kommunikációját, megismerését segíti elő. A házbelépés ill. jegybelépés jelentős, hiszen ez átmeneti időszak, mely stílus és hangsúlyváltást hozhat. Egyfajta személyiségfejlődésként kell értelmeznünk, amikor a Merkúr jegyet vált és a radixbeli jegye átszíneződik a sorrendben következő jegy energiáival. A retrográd mozgás miatt előfordulhat visszalépés is.

 

SD Vénusz, mint a kapcsolatkészség és stílus képviselője

Sebessége változó. Direkt és retrográd mozgása is lehet. Valamely élettémát alkotó planétával való kapcsolata az élettéma megnyilvánulását jelenti a Vénusz analógiáiban (kapcsolatkészség, stílus, kooperáció, nemi szerepek). A házbelépés ill. jegybelépés jelentős, hiszen ez átmeneti időszak, mely stílus és hangsúlyváltást hozhat. Egyfajta személyiségfejlődésként kell értelmeznünk, amikor a Vénusz jegyet vált és a radixbeli jegye átszíneződik a sorrendben következő jegy energiáival. A retrográd mozgás miatt előfordulhat visszalépés is.

 

SD Mars, mint az önérvényesítés, és térnyerés jellege képviselője

Sebessége változó. Direkt és retrográd mozgása is lehet. Valamely élettémát alkotó planétával való kapcsolata az élettéma megnyilvánulását jelenti a Mars analógiáiban (önérvényesítés, térnyerés, nemi szerepek). A házbelépés ill. jegybelépés jelentős, hiszen ez átmeneti időszak, mely stílus és hangsúlyváltást hozhat. Egyfajta személyiségfejlődésként kell értelmeznünk, amikor a Mars jegyet vált és a radixbeli jegye átszíneződik a sorrendben következő jegy energiáival. A retrográd mozgás miatt előfordulhat visszalépés is.

 

SD kollektív archetípusok

Lassú mozgásuk miatt nagy elmozdulásra nem számíthatunk általában. Például az 50. életév 50 napos mozgást feltételez. Ez azt jelenti, hogy a Jupiter és a Szaturnusz esetében – amennyiben a születés pillanatában lendületes direkt mozgásban voltak – előfordulhat, hogy kilép az élettémából, vagy éppen egzakttá válik a fényszöge egy személyi jelölővel. Ez utóbbi esetben az élettéma aktiválódik ugyan, de ez több éves folyamat. Az Uránusz, Neptunusz, Plútó esetében még kisebb a valószínűsége, hogy egy emberöltő alatt látványosan kilépjen az eredeti pozíciójából. Itt is a lehetséges egzakttá válásra kell figyelni.

Tick Ervin [asztrológus, szomatodráma játékvezető] | Kép: © Michael Deville – The Metaphysical Machines

Share This