„A progressziók [magyar elnevezés: szekunder direkció] értelmezésének személyessé kell válnia, azaz az egyén alaptermészetére (és ezáltal a születési képletre) kell vonatkozzék. A progressziók (és a tranzitok) használata csak így lehet konstruktív és intuitív szellemi meglátásokat nyújtó módszere a jobb önmegismerésnek. Másként fogalmazva, minden progresszió és tranzit hatása attól függ, hogy születésünkkor milyen mértékben hangolódtunk rá a vizsgált bolygóállás energiáira. Például egy progressziós Nap vagy Hold fényszögben a születési Szaturnusszal mély megelégedettség és gyors fejlődés időszakát jelentheti annak, aki összhangban van (és így nem harcol) a Szaturnusz-elvvel. Lehet, hogy szükség van erőfeszítésre, de az ilyen ember számára ez természetes, sőt általában igen jó érzéssel tölti el, hogy erőfeszítést tehet. Egy ilyen időszak azonban elmulasztott lehetőségek és elvesztegetett energiák szülője, még “harmonikus” progressziós fényszög esetén is, ha a Jupiter is érintett, és az egyén Jupiterhez való viszonya nem egészséges és áradó. A szekunder progressziók (különösen a Napé és a Holdé) nyújtják a legjobb lehetőségeket természetünk különböző oldalainak eggyé olvasztásához, valamint energiáink tudatosításához és kézbentartásuk megtanulásához. Ezért a progressziók megértése kezünkbe adja önmagunk átalakításának kulcsát, amely segít minket együtt haladni azzal az érési folyamattal, amelyen az idő mindannyiunkat átvezet.” (Stephen Arryoyo)

Share This