Tapasztalatom szerint a planéták kulcsszavait párokba rendezve a legkönnyebb megjegyezni. A saját gyűjtőmunkám mellett, nagy segítségemre voltak ebben többek között a következő források: Thomas Ring, Stephen Arroyo és Hajo Banzhaf.
Én még csak egy nyers alapállapotnak tekintem, ezért a lista állandó átalakulásban van és lesz.

JA STRUKTÚRA

JAPstruktura

NAP – MERKÚR

tudat ↔️ tudati funkciók

én ↔️ énközlés

döntés ↔️ percepció

bátorság ↔️ ügyesség

élni akarás ↔️ tájékozódás

vitalitás ↔️ mozgékonyság

forrás ↔️ információs csatorna

legalizálás ↔️ megismerés

figyelem ↔️ megnevezés

NAP – HOLD

ego ↔️ női elvű személyi jelölő

férfi ego  ↔️ anima (személyes), vágykép

női ego  ↔️ női nemi identitás, nemi szerep

tudatos ↔️ ösztönös

ész ↔️ érzelem

akarat ↔️ kívánság

vitalitás ↔️ szükséglet

felnőtt ↔️ gyermeki

a kreatív ↔️ a biztonságra törekvő

énképviselet ↔️ védekezés

én megmutatás ↔️ érzelmi háttér

proaktív ↔️ reaktív

tartás ↔️ biztonság

központiság ↔️ ciklikusság

NAP – VÉNUSZ

ego ↔️ női elvű személyi jelölő

férfi ego  ↔️ anima (személyes), vágykép

női ego ↔️ női nemi identitás, nemi szerep

formálni akarás ↔️ formálhatóság

énközpontúság ↔️ közösségi

egoista ↔️ altruista

önállóság ↔️ kapcsolódás

tartalom ↔️ forma

egyén ↔️ stílus

akarat ↔️ kompromisszum

diszponálás ↔️ párbeszéd

individuum ↔️ társaslény

nagylelkűség ↔️ kedvesség

túlméretezés ↔️ arány

nagyszerűség ↔️ tetszetősség

karizma ↔️ charme vagy szexepil

NAP – MARS

ego ↔️ férfi elvű személyi jelölő

férfi ego  ↔️ férfi nemi identitás, nemi szerep

női ego ↔️ animus (személyes), vágykép

döntés ↔️ végrehajtás

tudatos ↔️ ösztönös

kreativitás ↔️ hajtóerő

bátorság ↔️ vakmerőség

lelkesedés ↔️ küzdés

öntudatosság ↔️ céltudatosság

lendület ↔️ támadás

vezetés ↔️ végrehajtás

akaraterő ↔️ izomerő

önkibontakozás ↔️ megvalósító erő

vitalitás ↔️ libidó

NAP – JUPITER

ego ↔️ (joviális) férfi elvű kollektív archetípus

férfi ego  ↔️ (kollektív) férfi nemi identitás, nemi szerep

női ego ↔️ animus (kollektív), vágykép

lényeg ↔️ ethosz

akarat ↔️ sikerorientáltság

méltóság ↔️ nagylelkűség

presztízs ↔️ tisztelet

önmegvalósítás ↔️ küldetéstudat

önbizalom ↔️ hit

öntudat ↔️ igazságtudat

büszkeség ↔️ lelkesedés

képesség ↔️ kibontakozás

NAP – SZATURNUSZ

ego ↔️ (szigorú) férfi elvű kollektív archetípus

férfi ego  ↔️ (kollektív) férfi nemi identitás, nemi szerep

női ego ↔️ animus (kollektív), vágykép

lényeg ↔️ struktúra

önmegvalósítás ↔️ határ

belső tartás ↔️ külső tartás

elevenség ↔️ nyugalom

önbizalom ↔️ kétség

kompetencia ↔️ kudarckerülés

életkedv ↔️ puritanizmus

tudatosság ↔️ önvizsgálat

életöröm ↔️ komolyság

igényesség ↔️ alázat

szabad akarat ↔️ kényszerűség

kreativitás ↔️ perfekcionizmus

bátorság ↔️ kitartás

igény ↔️ lemondás

igenlés ↔️ tagadás

NAP – URÁNUSZ

ego ↔️ (radikális) férfi elvű kollektív archetípus

férfi ego  ↔️ (kollektív) férfi nemi identitás, nemi szerep

női ego ↔️ animus (kollektív), vágykép

a király ↔️ a bolond

központiság ↔️ excentrikusság

létezés  ↔️ individualitás

alakítás  ↔️ áttörés

kibontakozás  ↔️ átalakulás

szuverenitás  ↔️ lázadás

diszponálás  ↔️ kívülállás

gondolat ↔️ intuíció

végiggondoltság ↔️ ötlet

NAP – NEPTUNUSZ

ego ↔️ (szelíd) női elvű kollektív archetípus

férfi ego ↔️ anima (kollektív), vágykép

női ego ↔️ (kollektív) női nemi identitás, nemi szerep

gondolat ↔️ inspiráció

tudatosság ↔️ ráérzés

valóság ↔️ képzelet

éberség ↔️ tudatmódosulás

akarás ↔️ spontaneitás

aktivitás ↔️ sodródás

NAP – PLÚTÓ

ego ↔️ (radikális) női elvű kollektív archetípus

férfi ego ↔️ anima (kollektív), vágykép

női ego ↔️ (kollektív) női nemi identitás, nemi szerep

tudatosság ↔️ ösztönösség

előtér ↔️ háttér

nyílt ↔️ titokzatos

civilizált ↔️ animisztikus

aktuális ↔️ archaikus

fény ↔️ sötétség

alakítás ↔️ átalakítás

karizma ↔️ ösztönös kötődés

élet ↔️ válság

MERKÚR – HOLD

tudati funkció ↔️ női elvű személyi jelölő

intellektus ↔️ érzelem

gondolkodás ↔️ érzés

ész ↔️ ösztön

tudatos ↔️ személyes tudattalan

logika ↔️ hangulat

elemzés ↔️ asszociáció

számítás ↔️ találgatás

megismerés ↔️ megérzés

MERKÚR – VÉNUSZ

tudati funkció ↔️ női elvű személyi jelölő

logika ↔️ erotika

gondolkodás ↔️ benyomás

értelem ↔️ esztétika

fogalom ↔️ kép

praktikum ↔️ művészet

számítás ↔️ szexepil

civilizáció ↔️ kultúra

precizitás ↔️ elegancia

kíváncsiság ↔️ szimpátia

intelligencia ↔️ stílus

MERKÚR – MARS

tudati funkció ↔️ férfi elvű személyi jelölő

értelem ↔️ ösztön

ravaszság ↔️ erő

ügyesség ↔️ energia

munka ↔️ küzdelem

kritika ↔️ agresszió

körültekintés ↔️ elszántság

racionalitás ↔️ ösztönösség

gondolkodás ↔️ cselekvés

elemzés ↔️ aktivitás

taktika ↔️ erőszak

beszéd ↔️ tett

tervezés ↔️ kivitelezés

MERKÚR – JUPITER

tudati funkció ↔️ (joviális) férfi elvű kollektív archetípus

analízis ↔️ szintézis

információ ↔️ hit

józanság ↔️ emelkedettség

taktika ↔️ stratégia

realizmus ↔️ idealizmus

értelem ↔️ cél

intellektus ↔️ meggyőződés

tudomány ↔️ vallás

fogalom ↔️ jelentés

tanítás ↔️ prédikálás

profán ↔️ szent

diák ↔️ tanár

rábeszélés ↔️ meggyőzés

MERKÚR – SZATURNUSZ

tudati funkció ↔️ (szigorú) férfi elvű kollektív archetípus

mozgékonyság ↔️ szilárdság

ügyesség ↔️ kitartás

elmélet ↔️ gyakorlat

alternatívák ↔️ kiszámíthatóság

könnyedség ↔️ komolyság

szellemesség ↔️ alaposság

kíváncsiság ↔️ tapasztalat

elgondolás ↔️ szükségszerűség

mobilitás ↔️ következetesség

rugalmas ↔️ szilárd

tartalom ↔️ struktúra

gyors ↔️ megfontolt

MERKÚR – URÁNUSZ

tudati funkció ↔️ (radikális) férfi elvű kollektív archetípus

logika ↔️ intuíció

séma ↔️ metaséma

kutatás ↔️ feltalálás

analízis ↔️ heuréka efektus

gondolat ↔️ ötlet

MERKÚR – NEPTUNUSZ

tudati funkció ↔️ (szelíd) női elvű kollektív archetípus

gondolkodás ↔️ sejtés

racionalitás ↔️ képzelet

tárgyszerűség ↔️ átélés

mérhetőség ↔️ megérzés

átláthatóság ↔️ ködösség

kiszámíthatóság ↔️ bizonytalanság

tudás ↔️ fantázia

értelmezés ↔️ álmodás

eszesség ↔️ ösztönösség

racionalitás ↔️ inspiráció

józanság ↔️ részegség

MERKÚR – PLÚTÓ

tudati funkció ↔️ (radikális) női elvű kollektív archetípus

ésszerűség ↔️ szenvedély

objektivitás ↔️ szubjektivitás

semlegesség ↔️ elkötelezettség

nyílt ↔️ titkolódzó

intellektus ↔️ érzelmi ráhatás

könnyed ↔️ mély

egyszerű ↔️ bonyolult

megértés ↔️ átélés

HOLD – VÉNUSZ

női elvű személyi jelölő női elvű személyi jelölő

anima (személyes) anima (személyes)

az anya, a feleség ↔️ a lány, a szerető

biztonságelv ↔️ örömelv

asszimetrikus kapcsolódás ↔️ szimetrikus kapcsolódás

védettség ↔️ erotika

közelség ↔️ kooperáció

megőriz ↔️ felkínál

érzelem ↔️ ízlés

légkör ↔️ stílus

család ↔️ partnerkapcsolat v. barátság

természetközeliség ↔️ kifinomultság

anyai szeretet ↔️ erotikus szerelem

rejtett sóvárgás ↔️ nyílt kívánás

hangulat ↔️ érzékiség

HOLD – MARS

női elvű személyi jelölő ↔️ férfi elvű személyi jelölő

anima (személyes) ↔️ animus (személyes)

az anya, a feleség ↔️ a harcos, a hős

feminin ↔️ maszkulin

reaktív ↔️ proaktív

vágy ↔️ cselekvés

védekezés ↔️ bátorság

lelkierő ↔️ izomerő

anya ↔️ fiú

gyermek ↔️ férfi

vágyódás ↔️ hódítás

kivárás ↔️ harc

érzékenység ↔️ keménység

szelídség ↔️ rámenősség

HOLD – JUPITER

női elvű személyi jelölő ↔️ (joviális) férfi elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ animus (kollektív)

az anya, a feleség ↔️ a filozófus, a pap

hétköznapi ↔️ emelkedett

ösztön ↔️ hit

érzelem ↔️ absztrakció

szükséglet ↔️ etika

a védettség keresése ↔️ az értelem keresése

testi táplálék ↔️ szellemi táplálék

termékenység ↔️ növekedés

intim közelség ↔️ mozgástér

múlt ↔️ jövő

emlékek ↔️ tervek

kedély ↔️ ethosz

populáris ↔️ arisztokratikus

infantilizmus ↔️ küldetéstudat

HOLD – SZATURNUSZ

női elvű személyi jelölő ↔️ (szigorú) férfi elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ animus (kollektív)

az anya, a feleség ↔️ a szigorú tanító

érzelem ↔️ szabály

vágy ↔️ tény

kedv ↔️ kötelesség

hangulat ↔️ kontroll

védettség vágya ↔️ keretek

túlfolyás ↔️ lehatárolás

lágyság ↔️ keménység

folyamat ↔️ állandóság

gyermekkor ↔️ öregkor

intim közelség ↔️ távolságtartás

ösztönösség ↔️ struktúra

igény ↔️ szükségszerűség

alakulás ↔️ módszeresség

HOLD – URÁNUSZ

női elvű személyi jelölő ↔️ (radikális) férfi elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ animus (kollektív)

az anya, a feleség ↔️ a bolond

benyomás ↔️ intuíció

közelség ↔️ távolság

kivárás ↔️ türelmetlenség

ragaszkodás ↔️ függetlenség

biztonság ↔️ szabadság

hangulat ↔️ ötlet

befogadás ↔️ távolságtartás

HOLD – NEPTUNUSZ

női elvű személyi jelölő ↔️ (szelíd) női elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ anima (kollektív)

az anya, a feleség ↔️ a tündér

szükséglet ↔️ csoda

védekezés ↔️ empátia

védelem ↔️ bevonódás

hangulat ↔️ inspiráció

gondoskodás ↔️ önfeláldozás

védettség vágya ↔️ határtalanság vágya

HOLD – PLÚTÓ

női elvű személyi jelölő ↔️ (radikális) női elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ anima (kollektív)

az anya, a feleség ↔️ a boszorkány, a javasasszony

védelem ↔️ kitaszítás

biztonság ↔️ határhelyzet

gondoskodás ↔️ gyógyítás

megtartás ↔️ átalakulás

személyes emlékek ↔️ kollektív emlékek

ciklikusság ↔️ válság

VÉNUSZ – MARS

női elvű személyi jelölő ↔️ férfi elvű személyi jelölő

anima (személyes) ↔️ animus (személyes)

a szerető ↔️ a hős

„linking” ↔️ „ranking”

a befogadó ↔️ a behatoló

konkáv ↔️ konvex

szeretet ↔️ erő

csábítás ↔️ vágy

erotika ↔️ szex

béke ↔️ háború

megegyezés ↔️ vita

finom ↔️ direkt

lágy ↔️ rámenős

szofisztikált ↔️ primer

adni ↔️ elvenni

játék ↔️ harc

élvezni ↔️ célozni

harmónia ↔️ disszonancia

megnyugvás ↔️ nyugtalanság

dallam ↔️ ritmus

erosz ↔️ hódítás

VÉNUSZ – JUPITER

női elvű személyi jelölő ↔️ (joviális) férfi elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ animus (kollektív)

a szerető ↔️ a filozófus, a pap

együttműködés ↔️ lehetőség

erotika ↔️ erkölcs

szép ↔️ okos

érzés ↔️ értelem

szerelem ↔️ jólét

stílus ↔️ tartalom

szeretet ↔️ hit

érzéki ↔️ szellemi

művészet ↔️ vallás, filozófia

erosz ↔️ ethosz

öröm ↔️ derű

etikett ↔️ etika

játék ↔️ küldetés

VÉNUSZ – SZATURNUSZ

női elvű személyi jelölő ↔️ (szigorú) férfi elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ animus (kollektív)

a szerető ↔️ a rend őre

szépség ↔️ struktúra

élvezet ↔️ önfegyelem

kapcsolódás ↔️ zárkozottság

odaadás ↔️ gyanakvás

érzékiség ↔️ puritánság

kedvesség ↔️ szigor

öröm ↔️ felelősség

kapcsolódás ↔️ felelősségvállalás

könnyed ↔️ nehézkes

formafelvevő ↔️ kemény

édes ↔️ fanyar

nyílt ↔️ zárkózott

önátadás ↔️ lehatárolás

kapcsolatkészség ↔️ bizalmatlanság

vidámság ↔️ komolyság

„linking” ↔️ „ranking”

VÉNUSZ – URÁNUSZ

női elvű személyi jelölő ↔️ (radikális) férfi elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ animus (kollektív)

a szerető ↔️ a bolond

kapcsolódás ↔️ távolságtartás

együttműködés ↔️ individualizmus

nemi polaritás ↔️ neutralitás

szexepil ↔️ egyediség

kötődés ↔️ excentrikusság

harmónia ↔️ egzaltáltság

VÉNUSZ – NEPTUNUSZ

női elvű személyi jelölő ↔️ (szelíd) női elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ anima (kollektív)

a szerető ↔️ a tündér

forma ↔️ formátlanság

esztetikum ↔️ spiritualitás

összekapcsolás ↔️ elmosódás

szeretet ↔️ rajongás

erotika ↔️ misztikum

VÉNUSZ – PLÚTÓ

női elvű személyi jelölő ↔️ (radikális) női elvű kollektív archetípus

anima (személyes) ↔️ anima (kollektív)

a szerető ↔️ a boszorkány

szerelem ↔️ vonzás és taszítás

forma ↔️ ösztönös hajtóerő

kapcsolódás ↔️ függőség

érzéki kötődés ↔️ végletes emocionalitás

együttműködő ↔️ provokatív

formafelvevő ↔️ kihívó

partnerség ↔️ vonzerő

boldogság ↔️ átalakulás

kapcsolat a jólétért ↔️ kapcsolat az üdvvért

MARS – JUPITER

férfi elvű személyi jelölő ↔️ (joviális) férfi elvű kollektív archetípus

animus (személyes) ↔️ animus (kollektív)

a hős ↔️ a filozófus, a pap

agresszió ↔️ jovialitás

csírázás ↔️ érés

ösztön ↔️ értékrend

előretörés ↔️ felfelé törekvés

konfrontálódó ↔️ irányadó

döntés ↔️ távlat

gyakorlatiasság ↔️ elméletiség

működtetés ↔️ javítás

elrugaszkodás ↔️ lendület

helytállás ↔️ jövőorientáltság

MARS – SZATURNUSZ

férfi elvű személyi jelölő ↔️ (szigorú) férfi elvű kollektív archetípus

animus (személyes) ↔️ animus (kollektív)

a hős ↔️ a rend őre

akarat ↔️ szükségszerűség

hajtóerő ↔️ nehézség

spontaneitás ↔️ felelősség

fiatalság ↔️ öregség

forró ↔️ hideg

meggondolatlanság ↔️ tapasztaltság

gyorsaság ↔️ lassúság

rövid ideig ↔️ hosszú ideig

ösztönös ↔️ aszkétikus

gátlástalanság ↔️ önuralom

kitörés ↔️ lehatárolás

indulás ↔️ célorientáció

hajtóerő ↔️ kontroll

akarás ↔️ kényszerűség

energikusság ↔️ szívósság

bátorság ↔️ kiszámítottság

vadság ↔️ rendíthetetlenség

megszerzés ↔️ lemondás

MARS – URÁNUSZ

férfi elvű személyi jelölő ↔️ (radikális) férfi elvű kollektív archetípus

animus (személyes)2animus (kollektív)

a hős ↔️ a bolond

az akciózó ↔️ az innovatív

indulatos ↔️ semleges

ösztönzés ↔️ meglepetés

cselekvés ↔️ ötlet

direkt ↔️ kiszámíthatatlan

önérvényesítés ↔️ kívülállás

hódítás ↔️ felszabadítás

forró ↔️ hűvös

a dolgok sűrűjében ↔️ távolságtartás

MARS – NEPTUNUSZ

férfi elvű személyi jelölő ↔️ (szelíd) női elvű kollektív archetípus

animus (személyes) ↔️ anima (kollektív)

a hős ↔️ a tündér

cselekvés ↔️ képzelet

célirányos ↔️ spontán

ösztönös reakció ↔️ emelkedett

testi érzékiség ↔️ lelki érzékiség

világi ↔️ mesebeli

megfogható ↔️ megfoghatatlan

térfoglalás ↔️ térfeladás

akarat ↔️ sodródás

énképviselet ↔️ énhatárok lebomlása

tettes ↔️ áldozat

MARS – PLÚTÓ

férfi elvű személyi jelölő ↔️ (radikális) női elvű kollektív archetípus

animus (személyes) ↔️ anima (kollektív)

a hős ↔️ a boszorkány

direkt erő ↔️ manipulatív hatalom

vágy ↔️ fanatizmus

primer ↔️ bonyolult

izomerő ↔️ lelki erő

ököl ↔️ befolyás

konfrontáció ↔️ transzformáció

fizikai beavatkozás ↔️ érzelmi bevonódás

JUPITER – SZATURNUSZ

(joviális) férfi elvű kollektív archetípus ↔️ (szigorú) férfi elvű kollektív archetípus

a pap ↔️ a törvény képviselője

horizont tágulás ↔️ horizont beszűkülés

terjeszkedés ↔️ összehúzódás

bőség ↔️ mértéktartás

növekedés ↔️ sűrüsödés

bizalom ↔️ gyanakvás

lehetőség ↔️ önmegtartóztatás

idea ↔️ forma

sikerorientáltság ↔️ kudarckerülés

dinamikus ↔️ statikus

derű ↔️ komolyság

jövőorientáltság ↔️ megőrzés

jogszerűség ↔️ tekintélyelv

hit ↔️ rend

JUPITER – URÁNUSZ

(joviális) férfi elvű kollektív archetípus ↔️ (radikális) férfi elvű kollektív archetípus

a pap ↔️ a bolond

a rend képviselője ↔️ a bolond

idea ↔️ utópia

növekedés ↔️ radikális változás

hit ↔️ objektivitás

vallás ↔️ (szuper)racionalitás

etika ↔️ szabadság

jovialitás ↔️ szuverenitás

a jóra való törekvés ↔️ a különlegesre való törekvés

jogkövetés ↔️ forradalom

JUPITER – NEPTUNUSZ

(joviális) férfi elvű kollektív archetípus ↔️ (szelíd) női elvű kollektív archetípus

animus (kollektív) ↔️ anima (kollektív)

a pap ↔️ a tündér

kibontakozás ↔️ feloldódás

hit ↔️ látomás

vallás ↔️ spiritualitás

gnosztikus ↔️ misztikus

JUPITER – PLÚTÓ

(joviális) férfi elvű kollektív archetípus ↔️ (radikális) női elvű kollektív archetípus

animus (kollektív) ↔️ anima (kollektív)

a pap ↔️ a boszorkány

felső világ (Olympos) ↔️ alsó világ (Hades)

növekedés ↔️ átalakulás

hit ↔️ érzelmi alapú rögeszme

jovialitás ↔️ elkötelezettség

meggyőzés ↔️ megszállottság

vallás ↔️ rítus

SZATURNUSZ – URÁNUSZ

(szigorú) férfi elvű kollektív archetípus ↔️ (radikális) férfi elvű kollektív archetípus

a rend képviselője ↔️ a bolond

tradíció ↔️ innováció

öreg ↔️ fiatal

régi ↔️ új

megőrzés ↔️ reform

törvény ↔️ szabadság

a keretek kijelölése ↔️ túllépés a kereteken

szabály ↔️ kivétel

hagyományos ↔️ modern

konform ↔️ nonkonform

lineáris ↔️ lóugrásszerű

folyamatos ↔️ impulzív

szabálykövető ↔️ öntörvényű

fegyelmezett ↔️ kiszámíthatatlan

SZATURNUSZ – NEPTUNUSZ

(szigorú) férfi elvű kollektív archetípus ↔️ (szelíd) női elvű kollektív archetípus

animus (kollektív) ↔️ anima (kollektív)

a szigorú tanító ↔️ a tündér

rend ↔️ káosz

struktúra ↔️ feloldódás

határok ↔️ határtalanság

biztonság ↔️ bizonytalanság

kristályosodott ↔️ folyékony

merev ↔️ képlékeny

tiszta, világos ↔️ ködös

tényszerűség ↔️ inspiráció

józan ↔️ bódult

SZATURNUSZ – PLÚTÓ

(szigorú) férfi elvű kollektív archetípus ↔️ (radikális) női elvű kollektív archetípus

animus (kollektív) ↔️ anima (kollektív)

a szigorú tanító ↔️ a boszorkány

struktúra ↔️ átalakulás

ellenőrzés ↔️ hatalomvágy

állhatatosság ↔️ átváltozás

befagyás ↔️ újrakezdés

URÁNUSZ – NEPTUNUSZ

(radikális) férfi elvű kollektív archetípus ↔️ (szelíd) női elvű kollektív archetípus

animus (kollektív) ↔️ anima (kollektív)

a bolond ↔️ a tündér

luciditás ↔️ spiritualitás

világosság ↔️  köd

intuíció ↔️ inspiráció

objektivitás ↔️ szubjektivitás

áramlat ellen ↔️ áramlattal együtt

ötlet ↔️ ráérzés

túlpörgetett ↔️ zavart

egyéni ↔️ határtalan

szabadság ↔️ függőség

URÁNUSZ – PLÚTÓ

(radikális) férfi elvű kollektív archetípus ↔️ (radikális) női elvű kollektív archetípus

animus (kollektív) ↔️ anima (kollektív)

a bolond ↔️ a boszorkány

szabadság ↔️ kötöttség

tudatos megismerés ↔️ tudattalan törekvés

fény ↔️ árnyék

legmagasabb ↔️ legmélyebb

NEPTUNUSZ – PLÚTÓ

(szelíd) női elvű kollektív archetípus ↔️ (radikális) női elvű kollektív archetípus

a tündér ↔️ a boszorkány

feloldódás ↔️ átfordulás

titkos ↔️ félelmetes

tehetetlenség ↔️ hatalom

misztikus ↔️ mágikus

Örömmel veszek minden javaslatot, ami bővítheti a listát. Ám szeretném én eldönteni, hogy mi illik a javaslatok közül erre az oldalra és mi nem. Köszönettel!

Planéta analógiák párban (javaslat)

13 + 11 =

Tick Ervin | Kép: © Michał Kulesza

Share This