Picasso szép rajzos galambjai tették ismertté sőt később közhelyessé a galambot mint béke szimbólumot. Ám Picasso nem egyszerűen csak a hasára ütött, hanem tudatosan használta a jelképet. Természetesen, amikor 8-9 évesen először rajzolt galambokat akkor ez a tudatosság valószínűleg még nem volt jelen. Nyilván apai örökség is, hiszen Picasso apjának két kedvenc időtöltése volt: bikaviadalokra járni és galambokat festeni.

Később festett a 1949-ben született lányának Palomának egy galambot és még abban az évben Luis Aragon emblémaként használta a Béke Világkongresszus plakátján. Még később az 50-es 60-as években Picasso kerámiával is foglalkozott, amiket egyszerű vonalas rajzokkal díszített, többek között galambrajzokkal. De voltak galambformájú kerámiái is.

A galamb a lélek, a harmónia és a tavasz jelképe. Az anyaistennők szent madara. Feminin jellegéből adódóan anyaság-szimbólum; a szerelmi beteljesülést is reprezentálja.

  • A mezopotámiai kultúrában Innin / lstar / Astarta istennő attribútuma.
  • Egyiptomban a halhatatlanság madara. Az ábrázolásokon az életfa ágán ül, csőrében a fa gyümölcsével.
  • Az antikvitásban Zeusz / Jupiter (a galamb volt a dódónai jósda jövendőmondó állata) és Aphrodité / Venus attribútuma. A szerelemistennő szekerét a hagyomány szerint galambok húzták. Vénusz küldötte az a két gerle, amely Aeneasnak az aranyághoz vezető utat mutatta.
  • A zsidó hagyományban az ártatlanságot, a halál fölött aratott győzelmet, a békét testesíti meg: „A galamb este visszatért Noéhoz és íme, friss olajágat tartott a csőrében… Újabb hét napig várt és ismét kiengedett egy galambot, de az már nem tért vissza hozzá…” (Ter 8,8-12) Áldozati állatként is szerepel (Lev 12,8).
  • Az ókeresztény művészetben a temetkezési urnákon szereplő, edény szélén álló, abból ivó galambok az élet forrásából ivólelkekre utalnak.
  • A keresztény ikonográfiában a Szentlélek megjelenítője: „Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke mint galamb leszállt és fölébe ereszkedett” (Mt 3,16). Az Angyali üdvözlet ábrázolásának változataként alakult ki a barokk képzőművészetben a Mária mint a Szentlélek jegyese-képtípus, ahol a galamb jegygyűrűt hoz a csőrében. A római San Clemente apszismozaikján a kereszten látható, a megfeszített Krisztust övező tizenkét galamb az apostolokat jelzi (1. VIII/a sz. to). Dante Isteni Színjátékában a gerle Paolo és Francesca szerelmére utal (Pokol, V. 82-87).
  • Népköltészetbeli jelentéséhez hasonlóan Petőfinél is a szeretett nő szinonimája: „Gyere ki galambom, gyere ki gerlicém” (János vitéz).

Kép: Részlet a Picasso kalandjai című filmből
Forrás: Szimbólumtár, Picasso albumok, némi kutakodás az agytekervényekben

Share This