Halak Nap – Bak Mars – Ikrek Szaturnusz, egy nő radixában

Első körben tekintsünk el a házhelyzetektől. S vizsgáljuk csak azt a pszichodinamikát, ami a Bak Mars – Halak Nap – Ikrek Szaturnusz háromszögben megjelenik. Ezen belül is először a Halak Nap – Bak Mars kapcsolatot. Látható, hogy egy érzékeny, spontán, formafelvevő (vizes) Ego köt szövetséget egy fókuszált, kemény, határozottságot képviselő önérvényesítő erővel (libido, drive), a Bak Marssal. Józan ésszel belátható, hogy bár szextil (párbeszéd) van köztük, azért ez nem csak segítség a Halak Én-nek az önérvényesítésben, hanem bizony kihívás is, hiszen olyan racionális és feszes megoldású helyzetekbe viszi (vinné?) bele a Halak Napot a Bak Mars, ami nem igazán a Halak Nap terepe.

Nap-Mars-Szaturnusz-600px

A Bak Mars tehát a kakukktojás a maga kemény, céltudatos cselekvőerejével. A Bak Mars nem törődik az érzelmekkel (az érzelmek sérülhetnek a szabály érdekében). A Halak Nap számára fontosabbak az érzelmek (az érzelmek felülírják a szabályt). Logikus, hogy lenni kell egyfajta belső (kognitív?) disszonanciának: „Látom, hogy jól jön nekem Halaknak ez a Bak energia, de időnként túllépi az Egóm kapacitását. Időnként feszegeti az identitásom kereteit. Időnként jól esne ezt inkább megszemélyesíteni egy erős férfiban…”

Ezt a dilemmát helyezi szaturnuszi kontextusba a Szaturnusz kollektív archetipikus erőtere. Nem hagy kiengedni, nem hagy sumákolni, nem hagyja lerázni a témát. A szextil a Nap és a Mars között szigorú, kérlelhetetlen, munkás szextillé válik a Szaturnusz által. A Szaturnusz aspektusai sakkban tartják a szereplőket: „Muszáj nektek együttműködni. Ez nem szabadon választott gyakorlat.” Ráadásul a Szaturnusztól a fényszögei miatt (kvadrát, kvinqunx), plusz a Mars feletti uralkodása miatt különösebb engedékenységet nem várhatunk. Ezen az Ikrek jellege sem segít (legfeljebb nem következetes): „Van egy szigorú tanárom, aki ritkán dicsér, inkább kritizál. Ebben kiszámítható. De hogy éppen aktuálisan mi a fixa ideája…? Az kiszámíthatatlan.” Szóval ez a Szaturnusz görcsös megfelelést, önleértékelést, időnként túlzásba vitt kompenzációt generálhat.

S már fel is állt egy élettéma. Az Én (Halak Nap) rendelkezik egy olyan önérvényesítő eszközzel (Bak Mars), ami túl sok neki. A szaturnuszi erőtérben ezzel még jobban szembesül. A Bak Mars meg erős szaturnuszi függése miatt egyfolytában bizonyítani akar.

S most nézzük meg, hogy nyilvánul meg az élettéma a kapcsolódó életszférák szintjén. A 8. (olyan harctér, ahol az önmegismerés és önátalakítás válságos folyamata zajlik: harc az árnyékkal), a 11. (az a közösség ahová tartozom: a szubkultúra) és az 1. (az énképviselet, a nyilvános én) között.

Tehát a kemény (szaturnuszi) egyeztetés a belső lelki konfliktusok és azok önmagát és másokat sem kímélő feltárása (Bak Mars a 8-ban) és a közösségben való konfliktusmentes felolvadás igénye (Halak Nap a 11-ben) között zajlik. S mindebben egy kemény, a külvilág felé erős kontrollt mutató moderátor (Szaturnusz az Ascendensen) fogja azt éreztetni, hogy az Ego soha nem dőlhet hátra megelégedetten (vagy csak nagy ritkán). Ráadásul a Bak Mars motivációban felfedezhetjük a 12. ház (izoláció, kollektív tudattalan beáramló energiái) és a 6. ház (a mindennapok szükségszerűsége, az áldozathozatal) szempontjait is. [Bak Mars a 8.-ban az okozat, a 12. és a 6. az ok]

Tehát ez egy kemény, és szívós harc az örvény szélén, az önismeret konfliktusos területén (az árnyék tudatosítása), ami nagyon sok energiát vesz el a Tudattól, akinek nincs nagyon alternatívája ez ügyben. Akarja vagy nem akarja, nem maszatolhat. A csábítás a sumákolásra megjelenik a Neptunusz kvadrát képében, de szerintem a Szaturnusz szorítása erősebb.

Nem a vizes téma (8. ház) az ami nehéz a Halak Nap számára, hanem Bak Mars féle eredménycentrikus, konkrétságra törekvő cselekvés. Ehhez kell a Tudatos Énnek felnőnie, és közben megőriznie született érzékenységét, empátiáját, rugalmasságát.

Kép: © Jalani Morgan – Regent of Bijapur (részlet)

Share This