JA műhely

a születési képlet jungiánus asztrológiai vizsgálata
 | Oktatás | JA műhely

JA műhely – 2017. augusztus 5.

Itt az alkalom, hogy megismerkedj a jungiánus asztrológiával (JA) a gyakorlatban!

Egy napos (8 tanórás) gyakorlati munka a jungiánus asztrológia eszközeivel (személyiséganalízis). Gyakorlati radix elemzések a résztvevők által hozott példaképletek alapján, a jungiánus asztrológia értelmezési keretei között. Praktikus bevezető a jungiánus szemléletű asztrológia világába. A nap során az „astrolayer módszer” gyakorlati bemutatására illetve komplexus v. élettéma vizsgálatokra fókuszálunk.

A jungiánus asztrológia (akárcsak a jungiánus lélektan) a lelki élet működését a konfliktusmodell segítségével, tehát az ellentétes erők küzdelmével írják le. Ezen belül is a legjelentősebbnek azokat a konfliktusokat tartják, melyek a tudattalanban alakulnak ki. Minél mélyebb lelki rétegekből származnak a komplexus erői, jelentőségük annál nagyobb, és ha a tudattal kapcsolatba kerülnek, arra nagyon erősen hatnak.  Komplexus – konfliktusdinamika – fényszög. Foglalkozunk a komplexus formai és tartalmi vonatkozásaival, a konfliktusdinamika négy fő formájával (szembekerülés, kivetítés, azonosulás, teljes tudatlanság); továbbá a férfi elvű és női elvű kollektív archetípusok szerepével a konfliktusdinamikában és a konfliktusdinamika tudat közelivé válásának jungiánus asztrológiai értelmezésével.

„Meglehetősen világossá vált számomra, hogy az élet ösvénye csak ott vezet tovább, ahol lejtő van. De ott nincs energia, ahol nincs ellentétek közt fennálló feszültség; ezért meg kell találnunk a tudat beállítódásának ellentétét. (…) A tudat beállítódásának egyoldalú szemszögéből nézve az árnyék a személyiségnek kisebb értékű része, és ezért intenzív ellenállás fojtja el. Az elfojtottat azonban tudatossá kell tenni, hogy létrejöjjön az ellentétek közti feszültség, amely nélkül továbbhaladás nem lehetséges. A tudat bizonyos tekintetben fent, az árnyék pedig lent helyezkedik el, és ahogy a fent mindig a mély felé és a forró a hideg felé törekszik, úgy törekszik minden tudat – talán anélkül, hogy sejtené – ismeretlen ellentéte felé, amely nélkül stagnálásra, elszürkülésre és elfásulásra van ítélve. Csak ellentétekből lobban lángra az élet.” (Carl Gustav Jung)

Gyakorlati információk

Időpont: 2017. augusztus 5.
Reggel 9-től délután 16:15-ig (8x45perc)
09:00-10:30 | 10:45-12:15 | ebédszünet |  13:00-14:30 | 14:15-16:15 (15 perces szünetekkel)

Helyszín: (Budapest. XII. kerület) A regisztrációs e-mailre adott válaszomban adom meg a pontos címet

Létszám: minimum 3 fő, maximum 10 fő.
Ha döntöttél a részvételről, akkor érdemes mielőbb lefoglalnod a helyedet a részvételi díj átutalásával.

A részvételhez szükséges díj összege: 16 000 Ft/fő (2000 Ft/45perc)
Kérlek jelentkezz be előre a 16.000 Ft részvételi díj banki átutalásával. A jelentkezéseket a részvételi díj beérkezésének sorrendjében regisztrálom a 10 fős létszámkeret beteltéig.

Bankszámlaszám:
A regisztrációs e-mailre adott válaszomban tájékoztatlak a bankszámlaszámról.
Az átutalásról készült Áfa-mentes számlát személyesen adom át a program elején. Vedd figyelembe a jelentkezésednél, hogy ha nem jelensz meg a workshopon, akkor a befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőségem. Természetesen, ha elmarad a workshop, akkor a részvételi díj visszatutalásra kerül.

Ha további kérdéseid lennének, akkor keress a weboldalon található telefonszámon:

Tick Ervin | +36 30 662 2033 

%

Csoportlétszám: 10/7

Minimum 3 fő – maximum 10 fő.
2017. augusztus 5. (szombat)
Az első 10 részvételi díj átutaló tudja biztosítani a helyét a csoportban, függetlenül a jelentkezési szándék jelzésének sorrendjétől!

JA műhely (jelentkezés)

14 + 14 =

JA kisokos

Bevezető a jungiánus asztrológia világába. Tisztázó és/vagy leleplező és/vagy kedvcsináló sorozat.

Jungiánus asztrológia 01 (bevezető)

A psziché teljességét és ezen belül a tudatost és tudattalant mint egymást kiegészítő, önszabályzó rendszert kell elképzelnünk. A tudattalan az idősebb, ill. eredendően adott, melyből a tudatos énünk megszületik az egyedi élet során, és melybe rendszeresen...

Jungiánus asztrológia 02 (a psziché térképe)

C. G. Jung felfogása szerint a psziché valamennyi tudatos és tudattalan pszichikus folyamat összessége. A psziché mikrokozmosz, amelyen belül az éntudat csak egy körülhatárolt szeglet, amelyet a tudattalan mint valami határtalan körülölel. A személyközpontú jungiánus...

Jungiánus asztrológia 03 (maszk, árnyék, animus/anima)

Vegyünk sorra néhány meghatározó alapfogalmat a jungiánus lélektan világából.  Most még csak rövid leltárt készítünk a Jungiánus asztrológia szemszögéből, de később sort kerítünk bővebb kibontásukra is. Szerepszemélyiség, anima/animus, árnyék…  Ezek az elnevezések...

Jungiánus asztrológia 04 (konfliktusdinamika)

 „Életem a tudattalan önmegvalósitásának története” (C. G. Jung) A személyiség önmegvalósítása, a tudattalanból való kibontakozása egész életen át tartó folyamat. Az élet alapjelenségei polárisak (ki- és belégzés, élet és halál, nappal és éjszaka, világosság és...

Jungiánus asztrológia 05 (fényszögek)

A különböző asztrológia irányzatok elképesztő mennyiségű különböző fényszöget halmoztak fel kalandos történetük során és a többségüket használják is. Csak a felsorolás szintjén: konjunkció (360°/1=360° vagy 0°), oppozíció (360°/2=180°), trigon/harmadfény...

Jungiánus asztrológia 06 (házak)

Az asztrológiai házak értelmezése okozza talán a legtöbb dilemmát az asztrológiával éppen ismerkedőnek. Azt hiszem itt érhető leginkább tetten a különböző asztrológiai műfajok eltérő attitűdje az vizsgálat tárgyát (radix) illetően. Kezdve a technokrata résztől...

Jungiánus asztrológia 07 (elemi eloszlás)

A sorozat eddigi részeiből következően talán már látszik, hogy mennyire meghatározó szerepet kap a jungiánus szemléletben az elemi megközelítés. Elemi eloszlás vizsgálat természetesen többféle asztrológiai műfajban is felbukkan. Az eltérések egyrészt a vizsgálatban...

Jungiánus asztrológia 08 (házeloszlás)

Bevezetésként idézzük fel egy pillanatra a sorozat korábbi részéből a házak jungiánus meghatározását. A horoszkópházak leginkább az egyén „világba vetettségét” képviselik. A jungiánus asztrológia a psziché belső dinamikájának (lásd: komplexusok) vizsgálata során...

Jungiánus asztrológia 09 (nyilvános én)

Nyilvános Énünket (Ascendens, Maszk, Perszóna, szerepszemélyiség) egy olyan szereprepertoárként érdemes megközelíteni, mint amely gyerekkorunk óta alakul, szocializálódik. A folyamat szinte egész életünk folyamán zajlik. Jungiánus megközelítésben a személyiségnek a...

Jungiánus asztrológia 10 (az individuáció tengelye)

A progresszió, az előrelépés, a fejlődés, „kilépés a világba” igénye és a biztonság, a megőrzés, a ragaszkodás, az „odatartozás” (regresszív) igénye között húzódó feszült, feloldhatatlannak látszó ellentmondás adja fejlődésünk (individuációnk) egyik legfőbb...

Jungiánus asztrológia 11 (a tudatos én központja)

A tudat átmeneti jelenség. Életünk egy jelentős részét tudattalan állapotban töltjük. A korai gyermekkor tudattalanul telik, de még az alvás is elmerülés a tudattalanban. Csak az ébrenléti fázisokban birtoklunk részlegesen tiszta tudatosságot. C. G. Jung szerint a...

Jungiánus asztrológia 12 (észlelés, énközlés)

A Merkúr az úgynevezett Én-komplexum része. Mind a külvilágból, mind a tudattalan világából csak az tudatosulhat, amivel az Én (a Nap) kapcsolatba lép. E kapcsolat megteremtéséhez szükséges percepciós eszközök leképeződése a jungiánus asztrológia jelképrendszerében a...

Jungiánus asztrológia 13 (biztonság, érzelem, szükséglet)

„A női és férfi princípiumok tekintetében némi zavar és tisztázatlanság figyelhető meg. Azzal viszont tisztában kell lennünk, hogy nem csak egy női archetípus és egy férfi archetípus létezik. Tucatnyi, ha nem több száz létezik mind a női, mind a férfi...
Share This