Oktatás

gyakorlatorientált jungiánus asztrológiai képzés
 | Oktatás

Az asztrológia mindenki számára nyitott, elérhető tudás. Várom mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztrológia (JA) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával.

„Ha az egészről tudok valami lényegeset, akkor nem kell rettegnem attól, hogy a részleteket mégsem tudtam jól.”

Ha tanultál már asztrológiát, de szeretnél kimozdulni annak merev, kötött, eseményorientált világából a pszichológiai megközelítés irányába akkor ez az oktatás Neked szól!

Ha a pszichológia és határterületei felől közelítesz, mert szükséged van egy használható önismereti modellre akkor ez az oktatás Neked szól!

Ha eddig nem foglalkoztál sem asztrológiával, sem pszichológiával; de szeretnéd önmagadat és környezetedet jobban megismerni, ha szeretnél úgynevezett „elég jó” anya vagy apa lenni, ha szeretnél a kapcsolataidon (partner, munkatárs, család stb.) javítani, ha szeretnél tudatosabban élni és képességeidet hatékonyabban használni, akkor ez az oktatás Neked szól!

Ne rettenj vissza az témakörök esetlegesen számodra még ismeretlen fogalmai miatt! Az oktatás során rövid időn belül otthonosan fogsz mozogni közöttük.

A jungiánus asztrológia (JA) az asztrológia archaikus önismereti rendszerét egyenrangú viszonyba állítja a mai modern lélektan sokszínű megállapításaival. A jungi analitikus pszichológia szemléletmódjában, fogalmaiban, céljaiban igen közel áll az önismereti fejlődésre összpontosító asztrológia szemléletmódjához, ezért minden feltétel adott, hogy a jungiánus asztrológia (JA) egy komplex és egyenrangú együttműködést valósítson meg az asztrológia és a jungi mélylélektan között.

Egyéni oktatás

1 tanítvány
3.000 Ft / 45 perc
  • Tanulj jungiánus asztrológiát (JA) egyéni módon! Személyedre szabott asztrológiai oktatás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Ez az oktatási forma lehetőséget biztosít a rugalmas megoldásokra tematikában és időbeosztásban egyaránt. Tanulj a saját ritmusod szerint, a Téged érdeklő születési képletek analízisével! Kérdezz bátran, élj a konzultatív forma adta előnyökkel! Kezdés megállapodás szerint.
Részletes tájékoztató

Online egyéni oktatás

1 tanítvány
3.000 Ft / 45 perc
  • Egyéni online távoktatásra várlak, ha szeretnéd a jungiánus asztrológia (JA) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani, ám nem áll módodban jelen lenni személyesen, és/vagy jobban szeretnél egy a személyedre szabott tematika alapján tanulni, és/vagy időt és energiát akarsz megtakarítani ezzel a formával. Erre való az online távoktatás, élő kommunikációval és képernyőmegosztással. Minden tanóra automatikusan felvételre kerül.
Részletes tájékoztató

Csoportos oktatás

3-10 tanítvány
2.000 Ft / 45 perc
  • Tanulj jungiánus asztrológiát (JA) csoportban! Gyakorlatorientált asztrológiai oktatás a jungi analitikus pszichológia értelmezési keretei között. A képzést óravázlatok, személyre szóló segédanyagok segítik. Az asztrológiai alapok ismerete hasznos előfeltétel a részvételhez. Hétvégén: havonta egy egész nap (8 tanóra). Hétköznap: hetente egy délután (4 tanóra). Az oktatás zárása: önálló konzultáció szupervízióval.
Részletes tájékoztató

JA témakörök

A négy oktatási modul teljes körű leírása.  Részletes tájékoztató

 

Önismereti modellek

„Életünket többnyire automatikusan éljük; csak részben vagyunk tudatosak, és csak ritkán öntudatosak bármiféle értelemben is. Gondtalanul, spontánul, kevéssé megfontoltan, és még kevesebb reflexióval beszélünk, cselekszünk, és gondolkodunk. Gurdjieff (…) kifejezésével élve valójában “alszunk”, s csak valami sokk vagy személyes trauma ritka pillanatai kényszerítenek rá, hogy rövid időre felébredjünk.” (Michael Daniels)

„Éthos anthrópó daimón – A karakter az ember végzete” (Herakleitos) A szigorúnak tűnő herakleitoszi mondat nem a determináltságról szól. Éppen ellenkezőleg: a lehetőségről. Ha személyiségem következménye a sorsom, akkor az önismeret segítségével kezembe vehetem az életem irányítását.

„Ismerd meg tenmagad, a meg nem ismert életet nem érdemes élni” – tanítja Szókratész, és ez mindig minden kultúrában elfogadott alapelvnek számított. Ám az önreflexió a múltban is, de a jelen mindennapi gondolkodásában még inkább, csak felszínes és hiú kíváncsiskodásban érhető tetten. Sok esetben megelégedünk egy-egy általánosító ismertetővel.

A sztereotip, leegyszerűsítő karakterológiák alapján úgy tűnhet, mintha a személyiségünk állandó és változatlan lenne. Egy komoly önismereti modellnek viszont fel kell ismertetnie nemcsak a múlt és a jelen lelki történéseinek értelmét, hanem a fejlődés útját is ki kell tudnia jelölni. A tudatos önreflexióhoz rá kell találni arra a speciális önismereti modellre, amely számunkra használható, azaz rámutat alapvető pszichikus sémáinkra, struktúráinkra, mozgatórugóinkra.

Hogy mire összpontosul a figyelmünk, az a különböző önismereti modellektől függ, de sose felejtsük el: csak egy modellről van szó. Tökéletes megismerésre nem juthatunk, hiszen a psziché vizsgálatának tárgya éppen a psziché. Az önvizsgálat hasonlatos ahhoz, amikor a sötétben elveszett kulcsot a lámpa alatt keressük, és a tudat (lámpa) fényének szűk határai között találtakból vonunk le következtetéseket.

A jungiánus asztrológia célja is a lehető leghatékonyabb önvizsgálat. Ennek érdekében két lényegében egymáshoz közelálló, egymásból táplálkozó önismereti modellt alkalmaz egyidejűleg és egyenrangúan: Carl Gustav Jung mélylélektanát és az asztrológiát.

JA kisokos

Bevezető a jungiánus asztrológia világába. Tisztázó és/vagy leleplező és/vagy kedvcsináló sorozat.

 

Jungiánus asztrológia 01 (bevezető)

A psziché teljességét és ezen belül a tudatost és tudattalant mint egymást kiegészítő, önszabályzó rendszert kell elképzelnünk. A tudattalan az idősebb, ill. eredendően adott, melyből a tudatos énünk megszületik az egyedi élet során, és melybe rendszeresen...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 02 (a psziché térképe)

C. G. Jung felfogása szerint a psziché valamennyi tudatos és tudattalan pszichikus folyamat összessége. A psziché mikrokozmosz, amelyen belül az éntudat csak egy körülhatárolt szeglet, amelyet a tudattalan mint valami határtalan körülölel. A személyközpontú jungiánus...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 03 (maszk, árnyék, animus/anima)

Vegyünk sorra néhány meghatározó alapfogalmat a jungiánus lélektan világából.  Most még csak rövid leltárt készítünk a Jungiánus asztrológia szemszögéből, de később sort kerítünk bővebb kibontásukra is. Szerepszemélyiség, anima/animus, árnyék…  Ezek az elnevezések...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 04 (konfliktusdinamika)

 „Életem a tudattalan önmegvalósitásának története” (C. G. Jung) A személyiség önmegvalósítása, a tudattalanból való kibontakozása egész életen át tartó folyamat. Az élet alapjelenségei polárisak (ki- és belégzés, élet és halál, nappal és éjszaka, világosság és...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 05 (fényszögek)

A különböző asztrológia irányzatok elképesztő mennyiségű különböző fényszöget halmoztak fel kalandos történetük során és a többségüket használják is. Csak a felsorolás szintjén: konjunkció (360°/1=360° vagy 0°), oppozíció (360°/2=180°), trigon/harmadfény...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 06 (házak)

Az asztrológiai házak értelmezése okozza talán a legtöbb dilemmát az asztrológiával éppen ismerkedőnek. Azt hiszem itt érhető leginkább tetten a különböző asztrológiai műfajok eltérő attitűdje az vizsgálat tárgyát (radix) illetően. Kezdve a technokrata résztől...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 07 (elemi eloszlás)

A sorozat eddigi részeiből következően talán már látszik, hogy mennyire meghatározó szerepet kap a jungiánus szemléletben az elemi megközelítés. Elemi eloszlás vizsgálat természetesen többféle asztrológiai műfajban is felbukkan. Az eltérések egyrészt a vizsgálatban...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 08 (házeloszlás)

Bevezetésként idézzük fel egy pillanatra a sorozat korábbi részéből a házak jungiánus meghatározását. A horoszkópházak leginkább az egyén „világba vetettségét” képviselik. A jungiánus asztrológia a psziché belső dinamikájának (lásd: komplexusok) vizsgálata során...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 09 (nyilvános én)

Nyilvános Énünket (Ascendens, Maszk, Perszóna, szerepszemélyiség) egy olyan szereprepertoárként érdemes megközelíteni, mint amely gyerekkorunk óta alakul, szocializálódik. A folyamat szinte egész életünk folyamán zajlik. Jungiánus megközelítésben a személyiségnek a...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 10 (az individuáció tengelye)

A progresszió, az előrelépés, a fejlődés, „kilépés a világba” igénye és a biztonság, a megőrzés, a ragaszkodás, az „odatartozás” (regresszív) igénye között húzódó feszült, feloldhatatlannak látszó ellentmondás adja fejlődésünk (individuációnk) egyik legfőbb...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 11 (a tudatos én központja)

A tudat átmeneti jelenség. Életünk egy jelentős részét tudattalan állapotban töltjük. A korai gyermekkor tudattalanul telik, de még az alvás is elmerülés a tudattalanban. Csak az ébrenléti fázisokban birtoklunk részlegesen tiszta tudatosságot. C. G. Jung szerint a...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 12 (észlelés, énközlés)

A Merkúr az úgynevezett Én-komplexum része. Mind a külvilágból, mind a tudattalan világából csak az tudatosulhat, amivel az Én (a Nap) kapcsolatba lép. E kapcsolat megteremtéséhez szükséges percepciós eszközök leképeződése a jungiánus asztrológia jelképrendszerében a...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 13 (biztonság, érzelem, szükséglet)

„A női és férfi princípiumok tekintetében némi zavar és tisztázatlanság figyelhető meg. Azzal viszont tisztában kell lennünk, hogy nem csak egy női archetípus és egy férfi archetípus létezik. Tucatnyi, ha nem több száz létezik mind a női, mind a férfi...
Olvasd tovább!
Share This