„Minden határozott értelemmel rendelkező cselekvés – halászat, vadászat, földművelés, játék, konfliktus vagy nemiség – valamilyen formában részt vesz a szentségben. (…) Egyedül az a profán cselekvés, amelynek nincs mitikus jelentése, vagyis mintaképe. Így tehát kimondhatjuk, hogy az archaikus ember szemében minden határozott szándékú, felelősségteljes cselekvés: rítus. Mivel azonban e cselekedetek java része az idők során elvesztette szent voltát, és a modern társadalmakban teljesen profanizálódtak, úgy tartottuk helyénvalónak, hogy elkülönítsük őket.

Vegyük például a táncot. Eredetileg minden táncot szentnek tiszteltek; másként szólva, emberen túli mintája volt. A mintaadó lehetett totem- vagy emblematikus állat, melynek mozdulatait utánozva elővarázsolták valóságos jelenlétét, hogy így szaporítsák számát, vagy hogy az ember így tudjon eggyé válni az állattal. Más esetben a mintát maga az istenség vagy egy hős nyilatkoztatta ki: például a pűrrikus katonai táncot Athéné teremtette, vagy gondoljunk Thészeusznak az útvesztőbeli táncára. Táncot járhattak élelemszerzési célból, vagy a halottak tiszteletére, vagy éppen a mindenség jóindulatú rendjének megszerzése végett. Táncolhattak a beavatási vagy mágikus és vallásos, valamint házassági szertartások során, s megannyi más alkalommal. Ám ennek részletei nekünk most nem érdekesek.

Az a fontos, hogy eredetüket emberfelettinek tekintették (mert minden táncot ’in illo tempore’, a mitikus korban alkották meg az istenek, az ősök, a totemállat vagy a hős). A koreografált lépések mintái az ember profán létén kívülről származnak. A tánc tehát – akár a totem- vagy emblematikus állat, akár a csillagok mozgását utánozza, akár valamely rítus alkotórésze (útvesztő-járás, szökellések, kegyszerekkel bemutatott gesztusok) – mindig archetipikus mozdulatot utánoz, vagy mitikus pillanatot idéz föl. Egyszóval ismétlés, következésképpen az ’illud tempus’, ’ama napok’ újraérvényesítése.” (Mircea Eliade)

Forrás: © Mircea Eliade – Az örök visszatérés mítosza
Kép: © Robynne Peatfield – Performance

Share This