„Úgy tűnhet, mintha az egót a természet nem arra hozta volna létre, hogy az a saját önkényes késztetéseit kövesse, hanem hogy segítse a teljességet, az egész pszichét létrehozni. Az ego feladata, hogy az egész rendszerre rávilágítson, lehetővé téve ezáltal, hogy tudatossá és ily módon felismerhetővé váljon. Ha például valaki művészi tehetséggel rendelkezik, de ennek nincs tudatában az egója, semmi nem történik. A tehetség ekkor olyan, mintha nem is létezne. Csak ha az ego tudomást szerez róla, akkor tudja az illető felszínre hozni, megvalósítani. A psziché veleszületett, de rejtett totalitása nem azonos a tökéletesen megvalósult és megélt teljességgel.

Képszerűen kifejezve a mondottakat: a hegyi fenyő magja latens formában az egész jövőbeli fát tartalmazza; de az egyes magok egy bizonyos időben, egy sajátos helyre hullanak. Számos speciális tényezőt kell figyelembe venni, olyanokat, mint a talaj és a kövek minősége, a terület lejtése, a szél és a nap hatása. A fenyő latens totalitása a magban úgy reagál ezekre a körülményekre, hogy elkerüli a köveket, a nap felé törekszik. Ennek eredményeként a fa fejlődése kezd formát ölteni. Így a fenyő lassan létrejön, beteljesítve totalitását, létezővé lesz. Az élő fa nélkül a fenyő nem több puszta lehetőségnél, vagy elvont ideánál. Visszatérve az emberhez: az individuáció célja az ember egyediségének megvalósítása.

Bizonyos szempontból ez a folyamat az embernél – és minden más élőlénynél – magától, azaz a tudattalanban zajlik; olyan folyamat ez, amely révén az ember veleszületett emberi természetének megfelelően él.

Szigorúan véve azonban az individuáció folyamata csak akkor valódi, ha az egyén tudatában van, és tudatosan létesít élő kapcsolatot vele. Nem tudhatjuk, vajon a fenyő tudatában van-e saját fejlődésének, örül-e, vagy esetleg szenved azoktól a különböző megpróbáltatásoktól, amelyek formálják. De az ember képes arra, hogy tudatosan részt vegyen saját fejlődésében. Még azt is érzi, hogy időről időre, szabad döntéseket hozva, képes aktívan együttműködni saját fejlődésével. Ez az együttműködés a szó legszűkebb értelmében vett individuációs folyamat része.” (Marie-Louise von Franz: Az individuáció folyamata)

Kép: © Tiffany Tse – Sequoia National Park

Share This