Az asztrológiai házak értelmezése okozza talán a legtöbb dilemmát az asztrológiával éppen ismerkedőnek. Azt hiszem itt érhető leginkább tetten a különböző asztrológiai műfajok eltérő attitűdje az vizsgálat tárgyát (radix) illetően. Kezdve a technokrata résztől (egyenlő vagy egyenlőtlen – azon belül, melyik egyenlőtlen házakkal dolgozunk?) egészen a magának az asztrológiai házak értelmezéséig (elemi megközelítéssel közelítsünk, vagy ragaszkodjunk az ún. tradicionális irányzatok planéta analógiáihoz? – maradjunk személyközpontúak vagy a külvilág dolgait is hozzárendeljük horoszkópházakhoz? –  belső motivációkra figyelünk vagy eseményorientáltak vagyunk, netalán tán előző életekre következtetünk?).

Az asztrológiai irányzatokról tehát nagyon sokat elárul, ahogy kezelik és értelmezik általában (és egyenként) a horoszkópházakat. Én magam, amikor még új ismeretlen asztrológiai irodalmat vettem a kezembe egyáltalán – hosszú évek óta nem történt ilyen :) –, akkor első dolgom volt ellapozni arra a részre, ahol az asztrológus szerző megközelítése a házakról kiderül. Töredelmesen bevallom: az esetek többségében ott és akkor csuktam be a könyvet és döntöttem el, hogy nincs dolgom vele.

Részletekbe menően nem kívánok írni a jungiánus házanalízisről. Csupán egy olyan ízelítőt szeretnék nyújtani, amiből kiderülhet számodra (kedves Olvasó), hogy van-e dolgod a jungiánus asztrológiával, vagy sem. A horoszkópházak technokrata / csillagászati megközelítésére több asztrológiai szakkönyvben rá lehet találni – én nem érzem feladatomnak az ismertetését.

Számomra a horoszkópházak leginkább az egyén „világba vetettségét” képviselik. A jungiánus asztrológia a psziché belső dinamikájának (lásd: komplexusok) vizsgálata során elkerülhetetlenül eljut arra a pontra, ahol a pszichodinamika manifesztálódik a világban. Ezek lennének azok az életterületek / mezők amelyeket a horoszkópházak képviselnek az asztrológia önismereti modelljében. Ám ezek az életterületek tulajdonképpen az egyén archetipikus belső világának kivetítései. Az életterületek (házak) nem csak megnyilvánulási terek, hanem szocializációs területek is, amelyek nevelnek, alakítanak, irányultságot adnak. Ily módon egy életterület megélés, igény és eszköz is egyszerre és egy időben.

A jungiánus asztrológia egyenlőtlen házrendszert használ (Placidus). Ez pusztán egy technikai adat. Fontosabb talán az, hogy milyen jellemzői vannak a jungiánus asztrológiai gyakorlatnak a házakat illetően.

 

Elemi analógiákból kiinduló házértelmezések

Az ún. tradicionális asztrológiai irányzatok valamilyen bolygósorrendből határozzák meg az egyes házak jellemzőit (e rendszer alapján a 4. ház például a Nappal, vagy egy másik megközelítésben  a Szaturnusszal lesz megfeleltethető). Ezzel szemben a jungiánus asztrológia a házak elemi analógiáira épít, ami a gyakorlatban azt jelent, hogy az egyes házak jellemzői a nekik sorrendben megfeleltethető jegyekből következnek.

Az itt következő táblázat nagyjából összefoglalja azt, amiből a pszichológiai irányultságú asztrológia kiindul a házak (elemi, dinamikai, jegy és planéta analógia szintjén) értelmezése során.

1. HÁZ
(SAROK)
KOS
TŰZ
ENERGIA,
TÖREKVÉS
SZEMÉLYES,
ÉNKÖZPONTÚ
MARS
2. HÁZ
(KÖVETŐ)
BIKA
FÖLD
BIZTONSÁG,
MEGSZILÁRDULÁS
GYAKORLATI,
REALIZÁLÓ
VÉNUSZ
3. HÁZ
(VÁLTOZÓ)
IKREK
LEVEGŐ
TANULÁS,
VÁLTOZÁS
SZELLEMI,
KAPCSOLATI
MERKÚR
4. HÁZ
(SAROK)
RÁK
VÍZ
ENERGIA,
TÖREKVÉS
ÉRZELMI,
LELKI
HOLD
5. HÁZ
(KÖVETŐ)
OROSZLÁN
TŰZ
BIZTONSÁG,
MEGSZILÁRDULÁS
SZEMÉLYES,
ÉNKÖZPONTÚ
NAP
6. HÁZ
(VÁLTOZÓ)
SZŰZ
FÖLD
TANULÁS,
VÁLTOZÁS
GYAKORLATI,
REALIZÁLÓ
MERKÚR
7. HÁZ
(SAROK)
MÉRLEG
LEVEGŐ
ENERGIA,
TÖREKVÉS
SZELLEMI,
KAPCSOLATI
VÉNUSZ
8. HÁZ
(KÖVETŐ)
SKORPIÓ
VÍZ
BIZTONSÁG,
MEGSZILÁRDULÁS
ÉRZELMI,
LELKI
MARS,
PLÚTÓ
9. HÁZ
(VÁLTOZÓ)
NYILAS
TŰZ
TANULÁS,
VÁLTOZÁS
SZEMÉLYES,
ÉNKÖZPONTÚ
JUPITER
10. HÁZ
(SAROK)
BAK
FÖLD
ENERGIA,
TÖREKVÉS
GYAKORLATI,
REALIZÁLÓ
SZATURNUSZ
11. HÁZ
(KÖVETŐ)
VÍZÖNTŐ
LEVEGŐ
BIZTONSÁG,
MEGSZILÁRDULÁS
SZELLEMI,
KAPCSOLATI
SZATURNUSZ,
URÁNUSZ
12. HÁZ
(VÁLTOZÓ)
HALAK
VÍZ
TANULÁS,
VÁLTOZÁS
ÉRZELMI,
LELKI
JUPITER,
NEPTUNUSZ

 

A fenti táblázat kulcsszavainak a kombinációja a kiindulópont az értelmezésben. Például így lesz például a 10. ház: törekvés a gyakorlati v. realizáló területen; vagy az 5. ház megszilárdulás a személyes ill. énközpontú területen; vagy a 3. tanulás és változás a szellemi és kapcsolati területen.

A elemi/jegy analógiás megközelítés esetén a ház tartalmi jellemzőinek megállapításánál prioritást élvez a ház elemi analógiája. Így például a 8. házat hangsúlyosan érzelmi, lelki területként vizsgáljuk vizes ház jellegének megfelelően.

Elemi analógiás megközelítésből következően óvatosan kell bánni a tengelyek által megosztott radix térfelek megítélésével is. Például a klasszikus asztrológia az Asc-Desc tengely által felosztott térfeleket személyesre (1-6. házak) és nyilvánosra (7-12.) osztja. Ám a 8. ill. 12. ház érzelmi, lelki  analógiái, melyekből egyfajta izolálódás, introvertáltság is következik eléggé nehezen jellemezhetőek a nyilvánosság kategóriájával. Jobb nem is belemenni ilyenfajta kategorizálásba.

 

Személyközpontú szemlélet hangsúlya

A jungiánus asztrológia következetes a személyközpontú szemléletben. Nem tesz ex catedra megállapításokat és nem feleltet meg házakat a Radix tulajdonosának akárhányadik házasságára, anyjára, apjára, anyósára, testvérére, szomszédjára, kutyájára, macskájára, stb. A jungiánus asztrológia a szubjektív belső világot vizsgálja. Így lesz például a 4. ház az anyai elv háza (érzelmi, lelki biztonságra törekvések – Rák, Hold analógia), ahol nem az anyára vagy a családra teszünk megállapításokat, hanem radix tulajdonosának szubjektív megélésére, igényére, késztetéseire.

A személyközpontú asztrológia a személyesen belül marad. Nem zsonglőrködik a külvilágra vonatkozó analógiákkal, nem trükközik a levezetett házakkal (megállapítást téve mondjuk ad absurdum az após egészségére). Mindezt meghagyja az eseményorintált, technokrata asztrológiai gyakorlatnak. Amikor egy bármilyen magát pszichológiai asztrológiának mondó irányzat a gyakorlatban megállapítást tesz az apámra, akkor ott „kibújik a szög a zsákból”, „lehull a lepel”, s kiderül, hogy szó sincs következetes személyközpontúságról.

A folytatásban a jungiánus szemlélet gyakorlati alkalmazásáról lesz szó a radix elemi eloszlásának vizsgálatában.

© tick.ervin

Share This