A psziché teljességét és ezen belül a tudatost és tudattalant mint egymást kiegészítő, önszabályzó rendszert kell elképzelnünk. A tudattalan az idősebb, ill. eredendően adott, melyből a tudatos énünk megszületik az egyedi élet során, és melybe rendszeresen visszamerülünk például az alvás, álom vagy a lelki, érzelmi kizökkenéseink során. Mintha a tudattalannak egyfajta pszichés gravitációja lenne. Az energia-vesztett tudatos én hajlamos a tudattalan irányában visszarendeződni. A tudatos és a tudattalan a pszichénk egyik nagy polaritása.

A személyes, veleszületett egyéni adottságainkból és individuális életünk során szerzett élményeinkből, környezetünkkel való interakciókból, ezek tudattalanná vált és ott működő folyamataiból alakul ki tudattalanunk személyes része. Ezeken túl személyiségünk az ősi, közös emberi örökséget is magában hordozza, ez a kollektív tudattalan tartománya. Itt találhatók azok a szellemi szervek, jellemző működési minták, melyek az emberi sors alapmeghatározói. Ezeket nevezi C. G. Jung archetípusoknak.

Archetípusaink férfi elvű illetve női elvű kategóriákba is sorolhatóak. A férfi elv és a női elv a pszichénk másik nagy polaritása. A férfielv és a női elv által megfogalmazódik bennünk a belső férfikép (animus) és a belső nőkép (anima) is, melyek egyben potenciális vágyképek is.

Nem könnyű feladat a a jungiánus asztrológia (JA) lényegét túlzott legyszerűsítések nélkül bemutatni, mégis kísérletet teszek rá egy most induló sorozatban.

A jungi analitikus mélylélektannak van két nagy meghatározó területe:
psziché szerkezete másrészt
a psziché dinamikai törvényszerűségei.
A jungiánus asztrológia a személyközpontú jellege mellett következetesen épít a jungi analitikus mélylélektan szemléletére az asztrológiai analízis során. Ez tetten érhető a psziché (a Radix) strukturális és dinamikai vizsgálatánál egyaránt. Tehát nem pusztán fogalmi megfeleltetésekről van szó, hanem egy a radix vizsgálat minden elemére kiterjedő értelmezési keretről. Úgy hiszem mindez nem öncélú, sokkal inkább az önismereti munka hatékonyságát szolgálja.

A folytatásban első körben megvizsgáljuk, hogy miként értelmezhetjük a jungi analitikus pszichológia a psziché szerkezetéről alkotott modelljét a születési horoszkópban.

© tick.ervin

Share This