Utópisztikus gondolat ugyan, de érdekes kérdéseket vet fel egy klónónozott emberpár egymástól eltérő Radixa. Mégis gondolkodjunk el egy pillanatig rajta, hiszen rávilágít egy problémára. Világos ugye, hogy teljesen más Radix-szal ugyan, de azonos fizimiskája lesz a Klón úr(hölgy)nek, azaz azonos genetikai jellemzői lesznek. Na de akkor benne van-e a horoszkópjában, hogy szőke a haja, kék a szeme és sas orra van, vagy nincs? Számomra a fentiekből következik, hogy nincs benne… És máris a helyére került minden…

Az egyszeri asztrológus asztrológiai evidenciaként kezeli, hogy a genetikai jellemzők benne vannak a Radixban. Nincs kétségem afelől sem, hogy az asztrológiával foglalkozók nagy többsége hasonlóképpen gondolja. Számomra viszont nem megkérdőjelezhetetlen evidencia a genetikai jellemzők asztrológiai meghatározottsága. E nélkül az asztrológia még ugyanúgy „működik” (tudjuk, a szokásos asztrológiai varázsszó), sőt talán még szabadabban lélegezhet is. Időnként nem árt kinyitni az ablakokat és beereszteni a friss levegőt.

Hogy ne csak az én „eretnek” agyszüleményemnek tűnjön, amit írok, hagy hivatkozzak két asztrológus művére is. Az egyik Thomas Ring négy kötetes munkája az Astrologische Menschenkunde, a másik Fritz Riemann Lebenshilfe Astrologie című műve (magyarul Útmutató asztrológia címen jelent meg). Mindkét szerző megkülönbözteti az un. kozmotípus (Radix, primer természet), a genotípust (genetikai adottságok) és a fenotípust (a környezet alakító hatása). E három kategória nem analógiás (egymást kiváltó) kapcsolatban van egymással az ő interpretálásukban sem, hanem inkább kölcsönhatásban.

Miért lenne két ember egyforma, csak azért mert „egy helyen egy időben” született.

Az egyiknek sváb felmenői vannak, a másiknak roma, a harmadiknak szlávval kevert magyar, a negyediknek nigériai az apja, az ötödiknek olasz az anyja, stb. Tehát genetikailag különböznek. Mondjuk Budapest különböző kórházaiban születtek, mondjuk 15 perces szórással (4-5° eltérés!), de azonos Ascendens jeggyel.

Nem értem miért kellene kinézetre nekik hasonlítaniuk? Ettől még persze lehet asztrológiai magyarázat a megegyező személyiségükből fakadó fizikai érzékenységükre.

Az más kérdés, ha mondjuk valakinek a személyiségéből az következik, hogy szakállat növeszt, vagy vörösre festi a haját. Na de, csak azért mert szeretne kitűnni, attól még nem fog megnőni. Ha egyszer a felmenők az átlagmagasság alattiak, akkor neki sincs sok esélye. Viszont viselkedhet úgy, mint egy „kiskirály”… ;)

Kép: © Stephanie Valderrama – Clone Wars

Share This