Mind a külvilágból, mind a tudattalan világából csak az tudatosulhat, amivel az Én (a Nap) kapcsolatba lép. A Merkúr segítségével az Egó egyrészt kapcsolatot teremt a külvilággal, másrészt aktívan vagy passzívan kapcsolódik a tudattalan bizonyos folyamataihoz. A radixban jelzi, miként tanulunk, hogyan gondolkodunk és beszélünk, hogyan dolgozzuk fel benyomásainkat és tapasztalatainkat. Jegybeli helyzete és aspektusai jelzik, mire figyel fel a személyiség, hogyan dolgozza fel a külvilág hatásait, és hogyan közvetíti a gondolatait. Verena Bachman szerint akkor használjuk a Merkúrt autonóm módon, ha ismerjük észlelési csatornáinkat és használjuk őket; ha tudjuk, hogyan működik ez az észlelési csatorna nálunk; ha kihasználjuk speciális, csak ránk jellemző gondolkodásmódunkat; ha meg tudjuk értetni magunkat, azaz találunk megfelelő formát a mondanivalónkhoz; ha a kommunikációnkkal kapcsolatot tudunk teremteni.

Ugyanakkor a kommunikáció sokkal több, mint a beszéd. A közlésnek a beszéd csak egyik formája, s a beszédet is többféle közlésforma kíséri. Kommunikál, vagyis közöl valamiről valamit, valamilyen csatornán (írás, telefon, e-mail, füstjelek) keresztül, valamilyen kóddal (jelek, szavak), valakinek. Egy köznapi kommunikáció lehet látszatközlés, tényközlés, véleményközlés, érzelemközlés és énközlés.

 

Kommunikációs stílusok

Ez a bizonyos énközlés stílusában (elemi jelleg, jegyek) és tartalmi irányultságában (házak) személyenként nagyon egyedi lehet.

  • A tűz jegyekben (Kos, Oroszlán, Nyilas) álló Merkúrral hevesen és elkötelezetten nyilvánulunk meg. A részletek mellékesek, lényeg a szellemiség. Hevesek, drámaiak, égetők vagyunk. Nem hazudunk, mindössze csak „túlzunk”, hogy hatásosak legyünk.
  • A levegő jegyekben (Mérleg, Vízöntő, Ikrek) álló Merkúrral hűvösen racionalizálunk, kifinomultan érvelünk, logikusan kommunikálunk. Kibeszélünk, közzéteszünk, szellőztetünk, okosnak akarunk látszódni. Zsonglőrködünk az információval.
  • A föld jegyekben (Bak, Bika, Szűz) álló Merkúr esetén keményen és mereven ragaszkodunk a „tényekhez”. Rágódunk, elásunk, földbe taposunk. Mereven tartjuk magunkat az ún. „igazsághoz”.
  • A víz jegyekben (Rák, Skorpió, Halak) látszólag eluralkodik a hangulat. Az érzelmi viszonyulások válnak hangsúlyossá. Mintha nem érdekelne, mit beszél a másik. Az érdekel, hogy közben milyen hangulatok kísérik a kommunikációját. Elsodornak az emóciók, feloldunk, kisírunk, folyékonnyá teszünk, átmosunk. Nehéz különbséget tennünk a valóság és a képzelet között. Ez időnként a védekezést is szolgálja.

 

Énközlési hibák és megoldások

A fenti stílusokon belül azonban bármely jegyben álló Merkúrral elkövethetünk kommunikációs hibákat. Utasíthatunk, fenyegethetünk, prédikálhatunk, leckéztethetünk, kioktathatunk, hibáztathatunk, címkézhetünk, megbélyegezhetünk, kizökkenthetünk. Ehelyett viszont mindenféle Merkúrral gyakorolhatjuk az „értő figyelem” eszközét, a „csend” (az un. passzív hallgatás) eszközét. Megerősítő empatikus reakciókat adhatunk: „empátiás dörmögés” („aha”, „óóó”). Sőt bíztathatunk is, az érdeklődés jelzésével. Gyakorlás kérdése. Ám a legfontosabb lenne az énközlés alkalmazása. Ez sem könnyű, de tanulható. Nyilván mindenki a maga módján fogja tenni (Merkúr a jegyekben), de vannak közös kapaszkodók. Az énközlést „felelőségvállaló közlésnek” is szokták nevezni (Thomas Gordon). A te-közlés gyakran hibáztat, megítél – viszont az énközlés belső megélést közvetít. Ez mindig hitelesebb és természetesen hatékonyabb. Nincs sarokba szorítottság, viszont van egyenrangú párbeszéd. Az énközlés elősegíti a bensőségesebb kapcsolatot.

A feladat természetesen nehéz (de megéri):

  • Nem elváróan, s nem ítélkezve, s nem sarokba szorítva közlöm, hogy mi zavar, mi bánt, mi foglalkoztat, mire gondolok, mit érzek éppen.
  • Közlöm, hogy milyen hatással van rám ( mi történik velem) mind az, amit a másik művel vagy éppen mond.
  • S közlöm, hogy a hatás milyen érzéseket vált ki belőlem.

 

Visszatérve az asztrológiai analógiák körébe…

Természetesen az autonómia megőrzése a kommunikáció stílusát illetően (Merkúr a jegyekben) nem mindig könnyű, hiszen a kollektív archetípusok erőtere komoly kihívással járhat. Egy Neptunusz kapcsolódás a Bak Merkúrhoz például kizökkentő erejű lehet a puritán, mértéktartó, fegyelmezett Bak énközlésből. Vagy egy Szaturnusz az érzelmek közlését akadályozó, szorongást kiváltó tényezővé válhat mondjuk egy Rák Merkúr esetében.

A kollektív archetípusok öntörvényű jelenléte, amely a tudatos én számára mindig kihívás, a következőképpen oldható fel:

  • első lépése az elfogadás („az én részem vagy”);
  • a második lépés párbeszéd, a megismerés („mit akarsz?”, „hogy működsz?”);
  • a harmadik lépés a kooperáció a stílus (jegy) megőrzése mellett („mire tudlak használni úgy, hogy közben megtartsam a rám jellemző kommunikációs jellegemet?”).

Kép: © Achim Lippoth – EO

Share This