„Egy személyben minden, de mindened vagyok
aki csak szerethet, aki csak él érted:
Férjed, fiad, atyád, szeretőd, testvéred,
És egy személyben te vagy mindenem nekem:
lyányom, anyám, húgom” (Petőfi Sándor)

Minden már átélt élményünkre, emlékünkre, sérülésünkre kialakult (kialakítottunk ?) egy úgynevezett érzelmi sémát (komplexust), amely az élménnyel vagy sérüléssel kapcsolatos érzéseinkből, emlékeinkből, testi reakcióinkból, racionalizáló elképzeléseinkből és a hozzájuk tartozó énvédő működésünkből és ösztönös válaszainkból adódik össze. Amikor bármi az érzelmi sémához kapcsolódva felbukkan az életünkben (egy emlék, egy helyzet, egy beszélgetés, egy kapcsolat, stb.) a teljes séma előjön és aktiválódik. S úgy tűnik ezeket az érzelmi sémáinkat (jungiánus fogalmat használva: komplexusainkat) a testünk is hordozza magában.

A szomatodráma játék talán legfőbb célja az, hogy ezen érzelmi sémá(i)nk egy védett térben megelevenedjen(ek), és megértő, elfogadó kapcsolódásba kerüljünk velük. A szomatodráma játék mozgató ereje – akárcsak az életünké – elsősorban kapcsolódásokban megjelenő dinamika (interperszonális konfliktus dinamika). Bár bizonyos szintű elszigetelődésre is szükségünk van belső világunk átéléséhez, lelki életünk számára, belső konfliktusaink rendezéséhez (kinek milyen mértékben), mégis szüntelen kölcsönhatásról beszélhetünk. A belső lelki folyamatokból külső cselekedetek, külső kommunikáció lesz, ugyanakkor a külső kapcsolatok belső hatásokat hoznak létre. A belső dinamika külsővé a külső belsővé válik állandó jelleggel.

JA kommentár

A jungiánus asztrológia a radix konstellációiban (fényszögsorozataiban) tulajdonképpen ugyanezen érzelmi sémáink formai, dinamikai jellemzőire tekint rá. Természetesen mindig kiegészítve mélyinterjú során elmondott egyéni történettel, mely a tartalmat adja hozzá a formához. A jungiánus asztrológia konzultáció során felismerhetővé válhatnak ezen sémák, de csak a racionalizálás (tudatosítás?) szintjén. Az élményszintű átélés, az interakció érzelmi sémáinkkal (kapcsolódás, kommunikáció, stb.) továbblépést igényel.

© tick.ervin

Share This