Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé silányul. Ne váljunk az Efemerida rabjává. Tekintsünk újra többet az égre!

Az állatöv tizedik csillagképe egy kentaur: félig ember, félig ló. Nyilát a Skorpióra fogja. A déli égbolt feltűnő csillagképe. Az északibb szélességi körökről figyelve alacsonyan ül a déli horizonton, s egy része már nem látható a horizonton. A Tejút keleti oldalán, az Altairtól (a Aql) 25°-kal délnyugatra találjuk meg. Ha a Nyilas néhány fokkal feljebb emelné nyilát, a Tejúton keresztül egyenesen galaktika középpontját venné célba. A Nap a téli napforduló idején lép ebbe a csillagképbe.

Legmagasabb égihely 22 órakor júniustól júliustól ausztusig.

A csillagkép fontosabb csillagai

  • α Sagittarii – Rukbat. Kékesfehér színű 115 fényévnyi távolságban. Neve „térdet” jelent. Bár ő az α (alfa) csillag, mégsem ez a csillagkép legfényesebb csillaga.
  • β1 és β2 Sagittarii – Arkab Prior és Arkab Posterior. Színük kékesfehér, illetve fehér. Optikai kettőst alkotnak, valójóban nincs közük egymáshoz. Az Arkab a Kentaur Achilles-inának megfelelő terület.
  • γ Sagittarii – AInasi. Sárga színű. Ez a csillag a nyíl „hegyét” jelöli.
  • δ Sagittarii – Kaus Australis. Kékesfehér színű óriás, 88 fényév távolságra. A „déli íj” a csillagkép legfényesebb csillaga. A Nyilas íján fekszik a Kaus Meridionalis és a Kaus Borealissal együtt.
  • ε Sagittarii – Nunki. Kékesfehér színű, 125 fényév távolságban. A Nyilasnak az íjat felajzó kezénél tolálható. Asszírióban és Babilónióban „a tengert hirdető csillagnak” nevezték. A „tenger”-en az égnek azt a darabja értették, amelynek csillagképei: a Vízöntő, a Bak, a Delfin, a Cet, a Halak és a Déli Hal. Ezek a csillagképek a Nyilas után emelkednek a keleti horizont fölé, s mind a vízhez kapcsolódnak.

Teljes láthatóság: északi szélesség 44°-tól a déli szélesség 90°-ig.

Mitológiai és asztrológiai vonatkozásairól az Archetípusok sorozatban bővebben olvashatsz:
Nyilas | Jupiter | 9. ház

Csillagászati szakkönyvek felhasználásával.

Share This