Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé silányul. Ne váljunk az Efemerida rabjává. Tekintsünk újra többet az égre!

A Rák az állatöv legnehezebben megfigyelhető csillagképe – egyetlen csillaga sem igazán fényes. Nehezen vehető észre két csillagkép, a látványos Ikrek és az Oroszlán között. Talán a leginkább felismerhető alakzata az M 44-es jelzésű Kaptár csillaghalmaz, amelyet az ókorban Praesepe néven (azaz Jászolként) ismertek.

Legmagasabb égi hely februártól márciusig 22 óra körül.

A csillagkép fontosabb csillagai

α Cancri – arab neve Acubens (olló, fogó, a rák ollója). Fehér színű 100 fényév távolságra.

γ és δ Concri – Asellus Borealis és Asellus Austrolis (Északi és Déli Szamár, halványsárga csillagok 150 fényév távolságra). Közrefogják a Kaptárt v. Jászolt.

M 44 – Kaptár vagy Jászol (Praesepe). Mintegy ötven halvány csillagból álló halmaz 520 fényévnyire. Szabad szemmel a Hold átmérőjének háromszorosát kitevő, elmosódott ködfoltnak látszik.

Teljes láthatóság: északi szélesség 90°-tól déli szélesség 57°-ig.

Mitológiai és asztrológiai vonatkozásairól az Archetípusok sorozatban bővebben olvashatsz: Rák | Hold| 4. ház.

Csillagászati szakkönyvek felhasználásával.

Share This