A következőkben egy olyan modellről szeretnék még említést tenni, amely C. G. Jung pszichológiájából származik, és nagyon jól alkalmazható az asztrológiában. A férfi és a női psziché szerkezeti modelljéről van szó, amely négy-négy férfi-, illetve nőtípust ír körül, amelyek keresztalakban két-két ellentétpárra osztva ábrázolhatók. Ha a nőképeknél kezdjük, akkor a vízszintes átló bal végén az anyát, jobb végén a hetérát találjuk. A függőleges átló felső végén helyezkedik el az amazon, lent pedig a közvetítő nő. A megfelelő férfitípusok a vízszintes átló mentén az apa, vele szemben, ellenpólusként az örökifjú, a puer aeternus, a függőleges átló mentén pedig felül a hős, alul a bölcs áll.

ANYA • Az anyának, vagy maternális nőnek nem kell feltétlenül anyának lennie biológiai értelemben is; a földközeli, gondoskodó, családközpontú nőiséget testesíti meg, az anyai minőség világos oldalát, az óvó jelleget. Körülötte tud igazán minden növekedni, az ember biztonságban érzi magát és tudja, jó kezekben van. A maternális nő sötét oldalában van valami fojtogató, ez az „anya mindenek fölött”, aki még akkor is anyáskodni és gondoskodni akar, amikor e gondoskodás tárgyának erre már egyáltalán nincs szüksége, nem akarja.

HETÉRA • Az ellenpólus, a hetéra olyan nő, aki gyakran nagyon okos, pozitív értelemben egy femme inspiratrice, aki inkább a szalonokban van otthon, időszakos kísérő, aki elsősorban az individuációra, önmaga megtalálására törekszik, szellemi szinten is. A hetéra árnyoldala, amely rendkívül izgalmas tud lenni, a femme fatale. Ő előszeretettel zavar össze mindent, ami a maternális nő birodalmában oly csodálatosan illeszkedik.

AMAZON • Az amazon az a nő, aki identitását mindenekelőtt a külvilágban keresi, teljesítményközpontú, jól meg tudja szervezni magát, a munkájában is. Soha nem követne egyetlen férfit sem, büszke, autonóm nő. Az amazon árnyoldala, hogy képes nagyon szívtelen lenni és a belső világokhoz nemigen tud hozzáférni. E belső világok jelentik ellenben az otthont az amazon ellenpólusa, a mediális nő számára.

MEDIÁLIS NŐ • A közvetítő nő boszorkány is lehet; érdekes módon a német Hexe (boszorkány) a hagazussa szóból ered, amely „kerítéslovaglót” jelent. A kerítés pedig két világot köt össze, vagy választ el egymástól. A mediális nőt tehát világok közti közvetítőnek is lehet tekinteni, például a tudattalan és a tudat világa közötti közvetítőnek. A mi kultúránkban a boszorkány kizárólag negatív értelemben szerepel, gondoljunk csak az inkvizícióra, de a boszorkánynak, mint minden archetípusnak, létezik világos és sötét oldala egyaránt. A mediális nő a láthatatlan világokban van otthon, ő az ezoterikus, a határátlépő, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Talán egy szöget sem tud beverni a falba, de belső világa hihetetlenül gazdag.

A fentieknek megfelelően négy férfitípus létezik.

APA • Az apa világos jellege az óvó, tápláló, a földközeli, gondoskodó szerep. Az apatípus erőssége a felelősségvállalásban rejlik. E férfi kép árnyoldala a rideg, patriarchális uralkodó, akinek birodalmából nem talál ki többé az ember, aki megnehezíti a gyermekeknek, hogy elhagyják a régi királyságot.

ÖRÖKIFJÚ • Ellenpólusa, az örökifjú, olyan férfitípus, aki számára az individuáció, önmaga megtalálása a fontos, mindenképpen szellemi szinten is. Sok esetben a puer aeternus a jobb apa, mivel gondoskodik arról, hogy a gyerekek önállósuljanak. Támogatja szárnybontogatásaikat, biztosítja képzésüket, és kiküldi őket a világba. Az örökifjú árnyoldala, hogy nem vállalja a felelősséget. Minden, aminek köze van a kötelességhez, légzési nehézségeket vált ki nála.

HŐS • A hős az a férfitípus, amelyet kultúránkban a legnagyobbra értékelnek. Nagy emberré válni, hatalomra és jelentőségre szert tenni a politikában vagy a hivatásban, ez a legtöbb férfi célja. A hős árnyoldala, hogy nincs kapcsolata belső világával, és ebből fakadóan le is becsüli ezt a területet. Lehet, hogy kékszakáll, ő a sötét király, aki a mesében a megölt nőket egy titkos kamrában rejtegeti. Ez azt jelenti, hogy szívének kamrájában takargatja elfojtott érzéseit. A hős minden elgondolhatót elérhet a külső világban, de a belsőben, mélyebb szinten teljesen alkalmatlan a kapcsolatokra.

BÖLCS • A bölcs ennek éppen a fordítottja. Ismeri a belső világokat, ő a fausti ember, akinek érzéke van az okkult, a rejtett iránt, hajlama van a meditációra, aki megbecsüli és érti az álmait. Ugyanakkor gyakran még az adóbevallását sem képes megcsinálni.

Ebben az összefüggésben természetesen nagyon fontos a kollektív aspektus. A négy szerkezeti forma egyenértékű, de ha megnézzük az elmúlt évszázadokat, észrevesszük, hogy a nők számára az egyetlen megengedett szerkezeti forma az anya, a maternális nő volt. A hetérákat könnyű lányoknak tekintették és lenézték, az amazonokat pedig nőietlen karrieristaként ítélték el. A mediális nőket, a boszorkányokat azonnal máglyára küldték. Ezáltal nagy egyensúlyhiány keletkezett.

A férfiak esetében elsősorban a hős- és az apatípust követelték meg, a külső világban brillírozó hősöket, illetve a felelősségtudattal rendelkező apákat. Az örökifjúra, erre az álmodozó pillangóra nem olyan nagy a kereslet, még kevésbé a bölcsre, aki a világban semmi konkrétat nem hoz létre, ráadásul a láthatatlan világokban van otthon, materiális értelemben pedig nem hoz semmilyen hasznot.

Bizonyos szerkezeti formák, bolygóprincípiumok és állatövi jegyek kollektív szempontból bizonyos korszakokban és társadalmakban nemkívánatosak, úgyszólván árnyékban vannak. Ezért az archetípusok egyenjogúságának helyreállítása kollektív feladat.

Forrás: © Claus Riemann – Mély forrás (Bioenergetic, 2004)
Kép: © Wouter van der Linde – Straight Line Business School

Kapcsolódó oldal: Archetípusok

Share This