Tanulmányok

kiegészítő jegyzetek, szövegrészletek
 | Asztrológia | Tanulmányok

Tanulmányok és gondolatkísérletek, melyek talán fontos kiegészítésként, érdekes adalékként szolgálhatnak a jungiánus asztrológiával való ismerkedés során. Olyan kiegészítő jegyzetek, melyek közelebb visznek a jungiánus asztrológia gyakorlatához. Válogatott szövegrészletek figyelemre méltó szerzőktől. Saját összeállítások a tanítványok segítése céljából.
(11 bejegyzés)

Bernd A. Mertz: Descendens, áldozat a te kedvéért

Bernd A. Mertz: Descendens, áldozat a te kedvéért

Az Ascendens vizsgálatánál gyakran feledkezünk el arról, hogy két egymással komplementer viszonyban álló pólussal kell számolnunk. Mertz írása reményeim szerint rámutat az Asc-Desc tengely vizsgálatának egyik fontos momentumára. A társak összehasonlításakor különösen...

Rüdiger Dahlke: Plútó

Rüdiger Dahlke: Plútó

Plútót, az Alvilág urát, ha lehet, még sokkal kevésbé kedvelték az ókorban, mint Marsot. Az energia plútói formája ugyanolyan agresszív: ez az agresszió archetipikusan női princípiuma. A Plútó princípiumának megértése sokkal nehezebb számunkra, mint a Marsé, hiszen a...

Fritz Riemann: Az asztrológiai tanácsadás gyakorlatáról

Fritz Riemann: Az asztrológiai tanácsadás gyakorlatáról

Fritz Riemann pszichonalitikus és asztrológus asztrológiai tanácsadásról szóló tanulmánya 1976-ban (!) íródott, ám hihetetlenül aktuális ma is. Az írás az Útmutató asztrológia című művének egyik fejezete. Fordította Mészáros Csilla. Ha a jelek nem csalnak, az...

Archetípusok

Archetípusok

A www.natursziget.com felkérésére készített sorozatom anyaga: (1) ősképekről (archetípusokról) általában, (2) Hold, (3) Nap, (4) Merkúr, (5) Vénusz, (6) Mars, (7) Jupiter, (8) a Szaturnusz, (9) Uránusz, (10) Neptunusz, (11) Plútó. Az asztrológia önismereti modellje...

Bernd A. Mertz: A szorongás fényszögei

Bernd A. Mertz: A szorongás fényszögei

Egy figyelemre méltó szerző, méltatlanul elfeledett írása, mely 1995-ben jelent meg több más tanulmánnyal együtt a Magyar Könyvklub kiadásában. Magát a szorongás fogalmát kell előbb tisztáznunk ahhoz, hogy a radix értelmezésében a horoszkóp szorongást jelző...

Tranzitok

Tranzitok

Gyakorlati összefoglaló a tranzitokról a jungiánus asztropszichológia szemszögéből: a tranzit, a tranzitok hatássorrendje, gyorsjárású planéták, lassújárású planéták, tranzitok a komplexusok aktiválói.  A legtermészetesebb, legegyszerűbb előrejelzési módszer. Maga a...

Adalékok a 8. ház értelmezéséhez (1.rész)

Adalékok a 8. ház értelmezéséhez (1.rész)

Bevezető fejezet az un. vizes házak értelmezési bizonytalanságáról, korunk halálképéről, a mitológia jelentőségéről, a kultuszról, a rítusról, mint a transzformáció eszközéről, a radixról, mint a kibillentség képéről. „Az isten nem határa az embernek, de az ember...

Adalékok a 8. ház értelmezéséhez (2.rész)

Adalékok a 8. ház értelmezéséhez (2.rész)

Fejezet a bűnbeesés archaikus történeteiről és a sámán szerepének jelentőségéről. „A bűn és a pokol és a kárhozat misztériuma. Át kell menni rajta, mint a halálon. Jaj annak, aki a sötétség borzalmas titka elől menekül. Magadra kell venned.” (Hamvas Béla) A bűnbeesés...

Adalékok a 8. ház értelmezéséhez (3.rész)

Adalékok a 8. ház értelmezéséhez (3.rész)

Fejezet a halál égi kozmológiájáról, a Tejút kapuiról, a transzformáció pillanatáról a Tejút hasadékában. „– ami lent van, az megfelel annak, ami fent van, és ami fent van, az megfelel annak, ami lent van, hogy az egyetlen varázslatának műveletét végre hajtsd.”...

Adalékok a 8. ház értelmezéséhez (4.rész)

Adalékok a 8. ház értelmezéséhez (4.rész)

Fejezet az istenekről és héroszokról a halál árnyékában; Mezopotámia, Egyiptom, Hellasz. „Az út lefelé és felfelé ugyanaz.” (Hérakleitos) Mint az eddigiekből is kiderült, a halhatatlanság az egyik legősibb, legarchetipikusabb vágya az embernek. Lépjünk most közelebb,...

1 | 212
Share This