Az Uránusz-Hold fényszög kapcsán… Bár a Holddal kapcsolatban több megközelítés is szóba jöhet (a maslow-i értelemben vett alapszükségletek, ösztönös reakciók, érzelmi komfortérzet, stb.), mégis elsősorban anya-gyermek, anya-lánya, anyakép, nőkép, illetve női szerepek irányába látszik fókuszálódni az általános asztrológiai gyakorlat. Ezért talán nem árt első körben általánosságban körbejárni az anya archetípust.

C. G. Jung szerint a legközvetlenebb őskép (archetípus) az anya archetípusa. A legdirektebb, legerősebb élmény az életünkben. Egy gyermek számára az Anya maga a Világ. Ebből következik hogy kicsit talán leegyszerűsítve:

 • jó anyaélmény (elfogadás) = jó világ
 • rossz anyaélmény (elutasítás) = rossz világ

Az első életéveinkben szerzett anyaélmények meghatározó módon alakítják későbbi viszonyunkat a világhoz. Itt tulajdonképpen kettős archetípusról az ANYA-GYERMEK archetípusról van szó. Ahol is az egyik oldallal azonosulok, a másik oldalt pedig megszemélyesítem. Később ez az „egyszerű formula” differenciálódni kezd és más és más irányt vesz az Anya-Lány, illetve Anya-Fiú kapcsolatok esetében. A lányok esetében az anyakép egyben a női identitásuk fontos elemévé (mintájává?) válik. A fiúk esetében nem annyira az identitást, sokkal inkább a belső nőképet alakítja.

Maradva a női szerepeknél… Női archetípusok (viselkedésminták) egész sora áll a nő rendelkezésére. Hogy ezen női szerepek közül mivel tud azonosulni az élete során, az függ az anyai mintáktól, az éppen aktuális női korszakától s nem utolsósorban (sőt!) a veleszületett alkati jellegétől (radix). Ha radixban a női szerepeket képviselő planéták (Hold, Vénusz) kapcsolatba kerülnek például az Uránusszal (tipikusan férfias elvű archetípus), akkor felerősödnek az egyedi megoldások, a függetlenség jelentősége, az impulzív kezdeményező jelleg, az önmegvalósító női szerepek, a távolságtartás, az excentritás, stb.

Ennek az árnyékoldalát írja le Fritz Riemann egy helyen:

„Ily mód erős kritikus Uránusz-befolyásnál különböző súlyosságú skizoid személyiségvonásokat találunk, nagy rendszerességgel az egyediség túlhangsúlyozott érzését egészen a szolipszizmusig. Individualizmusa megőrzése céljából a szülött nehezen megy bele mélyebb érzelmi kötődésekbe – erősen védekezik vagy fél a függőségtől. Érzelmi és ösztönös területen is gyakoriak az átugró- és rövidzárlati megnyilvánulások vagy reakciók, itt is hiányoznak a köztes árnyalatok. Hirtelenségével és kiszámíthatatlanságával megnehezíti a kapcsolatok működését és nehezen átérezhetővé teszi viselkedését.”

Nekem Mohás Lívia és Jean Shinoda Bolen szűz (értsd:  sérthetetlen, független) istennői jutnak eszembe az Uránusz fényszög kapcsán, akik a függetlenség, az aktivitás, a kapcsolat-nélküliség képviselői. Azokról a nőtípusokról van szó akik önmagukban is megállják a helyüket, akik autonómia képviselői. Természetesen itt pszichológiai értelemben vett szüzességről van szó, ahogy azt Mohás Lívia kifejti. Arról, hogy egy férfi soha nem birtokolhatja őket teljesen. Valahogy kívül tudnak maradni az általános női sorson. Ha egy ilyen női archetípus domináns egy nőben, akkor nem azért cselekszik valamilyen módon, mert tetszeni akar a férfinak (vagy el akarja nyerni az elismerését). Az ilyen nő úgy tesz ahogy ő jónak látja, a saját értékrendszere szerint él.

Jean Shinoda Bolen elképzelése szerint a görög Panteonban három istennő képviseli ezt a típust:

 • két extrovertált: az autonóm Artemisz (a nők szövetségese), és az objektív Pallas Athéné (az apja lánya)
 • egy introvertált: a sprituálisan fogékony Hestia (a bölcs nő)

Bővebben irodalom erről:

 • Jean Shinoda Bolen: Bennünk élő istennők
 • Mohás Lívia idevonatkozó esszéje a női szerepekről A táncos, a politikus, a nő című kötetéből

Az Uránusz-Hold fényszög jellege arra utalhat, hogy ezen női típusok milyen formában (feszült, avagy kiegyensúlyozott módon) kapnak szót egy nő életében. Az nyilvánvaló, hogy nem olyan az anya feltétlenül, mint amilyen képet kapunk róla a lánya radixában. A lány képlete azt mutatja meg, hogy milyennek élte meg az anyát, illetve hogy az anya élmények milyen alapvetően meglévő domináns női szerepet alakítottak tovább. Szerintem két fő eset lehetséges:

 • Az anya viselkedésmintáival illeszkedik a lány radixában megfogalmazódott uránuszi anya/nő képhez, így azt megerősíti abban.
 • Az anya egészen más mint ami a lány radixában megfogalmazódó női szerep. Ekkor a személyes élmény és a született női szerep ütközik. Uránuszi aspektus esetén el tudok képzelni egyfajta kényszeres függetlenedést, megkérdőjelezést, érzelmi távolságtartást az anya irányában. Ilyenkor egyébként meg kell nézni az anya képletét összevetésben a lányával. 

Az a férfijogú társadalom, amiben élünk még ma is komoly feladat elé állítja azokat a nőket, akik bátran felvállalják ezeket az autonóm női szerepeket. S bár egyre inkább legális női viselkedésminták, mégis megkapják az ez esetben pejoratívnak számító férfias jelzőt. Jung annak idején még azt írta erről a nőtípusról, hogy „animusz-megszállott”. Szerencsére ezen már túl vagyunk, de még most is több negatívumot feltételezünk erről a női megoldásról, mint amennyit bármely másikkal összehasonlítva megérdemel. A leírtakkal az volt a célom, hogy mielőtt primer módon megítélnénk egy Uránusz-Hold vagy Uránusz-Vénusz konstellációt lássuk meg a mögötte rejlő tartalom összetettségét.

Néhány további éppen kezembe akadt ajánlható szakirodalom a témában (nyilván van több is):

 • M.-L. von Franz: Női mesealakok
 • Bodrog Miklós: Anyagyógyászat
 • Verena Kast: Férfi és nő a mesében
 • C. P. Estes: Farkasokkal futó asszonyok I-II.
 • C. G. Jung idevonatkozó írásai az anya archetípusról

Ismétlésképpen foglaljuk össze… Egy nő képletében a Hold konstellációja anyai összefüggésben:

– a Nő női identitásáról szól, s nem az anyjáról
– a Nő anyaképéről, s nem az anyjáról
– a Nő viszonyáról az anyjához, s nem az anya viszonyáról a Nőhöz
– arról ahogy a Nő látja az anyját, s nem az anya személyiségéről
– arról hogy a Nőnek milyen anyai megoldásai vannak, s nem arról, hogy az anyjának milyen anyai megoldásai vannak

Ettől függetlenül az anya akár valóban hasonlíthat a szülött Hold konstellációjára. Meg az is lehet, hogy nem hasonlít. Ez azonban az anya radixából fog kiderülni, hiszen ha minden igaz az anyának is van radixa.

 

Summa summarum:

a RADIX
(az egész, nem csak a Hold konstellációja)
+
az ANYAI MINTA
(alakító ereje van: megerősít a radixban adott női szerepben, vagy módosítja valamilyen irányban)
+
az éppen AKTUÁLIS NŐI SZEREP hangsúlya
(tinédzser, hunédzser, egyetemista, párkereső, feleség, anya, anya lánya, munkahely, stb.)
+
az adott környezet, kultúra, szubkultúra, családi tradíció LEGÁLIS NŐI SZEREPEI-nek a befolyása

Kép: © AzizA Siroochenko

Share This