Általános asztrológiai gyakorlat, hogy egy úgynevezett T-vadrát fényszögsorozatot felfedezve a képletben nyomban messzemenő szimbolikus jelentőséget tulajdonítunk magának a formának. Ahelyett, hogy a konstellációt alapos analízisnek vetnénk alá. Ugyanis ezen analízis során már édes mindegy, hogy minek nevezzük magát a formát, hiszen a tartalmat vizsgáljuk. Erre az analitikus vizsgálódásra szolgáljon az itt következő példa.

A Radix ábrán csak azokat az elemeket jelenítettem meg, amelyek ugyancsak részei annak a fényszögsorozatnak, aminek része csak a Merkúr-Hold-Plútó háromszög. Láthatóan még így is egy nagyon összetett pókhálószerű ábrát kapunk. A fényszögsorozat ráadásul kiegészül a két tengellyel (Asc, MC), valamint a Vénusszal és Neptunusszal.

t-kvadrát-600px

Egy nő radixa

Ha az ábrát „élére állítjuk”, akkor egyfajta rétegződésben látjuk a Radix elemeit. A nagyjából hasonló fokokon álló elemek egymás alá rendeződnek. Ami a 30-cal osztható fényszögek körében értelemszerűen egyben fényszögkapcsolatokat is jelent (előnyben részesítem az elemi fényszögekből következő nevezetes fényszögeket – azaz a 30-cal oszthatókat)

t-kvadrat-astrolayer-600px

A kiemelt konstelláció astrolayer ábrán

A legfelső rétegen az élettéma elszenvedő, passzív ún. „kilépő” pontjai találhatóak (Asc és MC). Tehát az értelmezésünk során számolnunk kell azzal, hogy az élettéma dinamikája meg fog jelenni az Én-Te tengelyen (Szűz Asc – Halak Desc), illetve a Cél-Otthon tengelyen (Ikrek MC – Nyilas IC)

A következő rétegen található az élettéma részeként a Tudatos Én fontos eszköze a Bika Merkúr a maga makacs gyakorlatiasságával, racionalizálásával és elveivel (9. ház).

A következő tudat közeli rétegen az élettéma részeként két női elvű planétát találunk. A finom, formafelvevő  és szentimentális kapcsolatkészséget képviselő  Halak Vénuszt akinek barátkozni kell a szükségszerűséggel de  akár áldozatot is hoz (6. ház).  A másik női elv az intellektuális, decens, távolságtartó, szuverén Vízöntő Hold, aki az alaphangulatokat és a biztonságteremtés formáját képviseli kreatívan önmegvalósító igénnyel (5. ház). Mindkettő egyben a női nemi identitás kettősségét is feltételezi (egy hölgy radixáról van szó).

Létrejön tehát egy háromszög a személyes szinten a kétféle női elv (Hold, Vénusz) és a tudatos funkciókat – énközlés, percepciók – ellátó  Merkúr között.  A Halak Vénusz szelídsége jobban belesimul a nyugodt kiegyensúlyozott Bika Merkúr énközlésbe, támogatja a harmonikus kommunikációs szituációk megerősödését (A Halak Vénusz egyben a Merkúr ura is – tehát fontos szerepe van Bika Merkúr Halak jellegű árnyalódásában). A kakukktojás itt a Vízöntő Hold, a maga impulzivitásával, nyugtalanságával, szabadságigényével. Kizökkenti a Bika Merkúr – Halak Vénusz párost a szelíd harmóniára törekvéséből. A Hold igény már-már ősszükséglet (a Maslow-i piramis alja), ezért a személyiség (ha jót akar magának), akkor mozdul a Vízöntő Hold ösztönösen dinamizáló irányába egy pontig. Nyilván van egy határ, ami már a Halak Vénusznak v. Bika Merkúrnak kockázatos. Kialakul egyfajta kognitív disszonancia, ami állandó egyensúlyozásra késztet szelíd és az individuális megoldások között.

Ez a játszma jelenik meg (mint azt már előre jeleztem) a Nyilvános Én szintjén is (Asc), az én-te kapcsolatokban. Úgy tűnik, hogy itt a Bika Merkúr inkább segít, harmonizál (trigon). Ezzel szemben a 6. házas Halak Vénusz a maga szentimentalizmusával olyan áldozatokat hoz, amelyek veszélybe sodorják az énképviseletet (oppozíció). Máskor pedig Vízöntő Hold túlzottan kívülálló megoldásokhoz (kvinqunx) folyamodik a biztonsága érdekében ugyanitt. A környezeti szituációtól függ, hogy melyik érzi megszólítva magát.

Viszont a célra tartás (Ikrek MC) szempontjából a szuverenitásra törekvő Vízöntő Holdban rengeteg potenciál van (trigon), itt éppen a szelíd, formafelvevő Halak Vénusz nehezítő tényező (kvadrát).

A személyes szint után nézzük meg azt a kollektív erőteret aminek hatása alatt a fent említett 3 személyi jelölő elhelyezkedik. Egy kollektív archetípus mindig erőteljesen átalakítja a környezetét és akár kizökkentő erejű is lehet. Egyfajta kikerülhetetlen feladattá válik, állandó moderálásra késztet a személyes szintet. Az egyszerűség miatt most csak az élettémában jelenlévő két női elvű kollektív archetípusra figyeljünk (Neptunusz, Plútó). (Mint az látható az élettémában megjelenik részben/közvetetten az Uránusz és a Szaturnusz is.)

A két archetípus női elvű hatások alá helyezi a fenti személyes (Merkúr-Hold-Vénusz) háromszöget. Emocionalitás, irracionalitás jellemzi mindkettőt. A Neptunusz szelíden (manipulatív módon) struktúrát bont, a Plútó szélsőséges érzelmeket generál.  A Halak Vénusz lesz valószínűleg az, akit leginkább elsodor a Neptunusz és Plútó hatása. Viszont a Bika Merkúr gyanúperrel él és ott fojtja el ezeket az energiákat ahol tudja.  Akárcsak a Vízöntő Hold, aki szeretne észnél maradni és függetlenedni a két archetípus számára veszélyes érzelmi felhangoltságától.

Törvényszerű a Neptunusz és a Plútó energiái egy részének a tudattalanba szorulása – ez természetes és szükséges, de azzal jár, hogy nagy eséllyel helyzetekre aktiválódó komplexus lesz belőle (projekciókkal, túlreagálásokkal). Nem kell mindent legalizálni belőle, de tudatosítani érdemes és kívánatos. „Nem letagadni kell, hanem megtagadni” (Bodrog Miklós) azon részeit a Plútónak és a Neptunusznak, amelyek végkép nem vállalhatóak fel, sőt borítják a Merkúr-Vénusz-Hold hármas egyébként is törékeny egyensúlyát.

Kép: © Laura Stevens – Another November

Share This