Mérő László négy tudásszintet különböztet meg a szakmai gondolati sémák mennyiségét és alkalmazását illetően az Észjárások című könyvében. Nézzük meg ezt az asztrológiára vonatkoztatva, szabadon kezelve Mérő László szövegét.

A KEZDŐ asztrológus nagyon kevés konkrét ismerettel rendelkezik, ezért itt is az általános hétköznapi sémáit alkalmazza. Vannak szakmák, ahol elég sok hétköznapi sémát alkalmaznak hasznosan. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy az asztrológia egyértelműen idetartozna.

A HALADÓ asztrológus már több szakmai sémát használ. Asztrológiai sémái állandóan összekeverednek általános sémáival. Ha egy rutinos asztrológussal beszélget, akkor nyomban kitűnik, hogy nem ért eléggé ahhoz, amit csinál. Azaz a „szakmán” kívülállóval nem ért könnyen szót, mert túl gyakran használ a kívülálló számára ismeretlen asztrológiai sémákat, és még nem tudja visszaegyszerűsíteni hétköznapi szintre. Mérő szerint ez nem nagyképűsködés a tudásával. Egyszerűen még nem megy a dekódolás. Gondoljunk bele! Az élőbeszédet, vagy internetes felületeken írt szövegeket vizsgálva, hogy hány százalékban van teletömve a szöveg a kívülálló számára csupán értehetetlen (és röhejes: „feszültséges” ?, „dekád” ?, „a Szaturnusz ott csücsül a Descendeseden” ?, stb.) töltelékszavakkal? Költői a kérdés. Találunk olyan kívülálló számára online tanácsot adó asztroszakit akinél ez túllép az 50%-on?

A MESTERJELÖLT asztrológus már lényegében elsajátította a szakmát. Ismer és alkalmaz sok-sok szakmai sémát (Mérő szerint néhány ezret) és különválnak a asztrológiai és hétköznapi sémái. Beszéli a szakmai zsargont. Szót ért az asztrológián kívüliekkel is ha az asztrológiáról van szó. Mérő szerint a gondolkodása analitikus. Az asztrológiai értelmezési feladatokat szakmai sémái segítségével lineáris úton (lépésről lépésre) oldja meg. Egy szakmai vitában érvelni, vitatkozni tud egy másik kollégával.

A NAGYMESTER asztrológus rengeteg asztrológiai sémát ismer (konstellációk, speciális esetek, rendhagyó megélések, stb.) Mérő szerint ez több tízezer, de ez szakmafüggő. A humán jellegű tudományoknál ez kevesebb, reáltudományoknál több. Az asztrológia pedig egy kicsit ilyen egy kicsit olyan. Az asztrológus NAGYMESTER ezen szakmai sémáinak nagy részét nem képes szavakkal, érvelésszerűen kifejezni. Inkább találó analógiákkal, hasonlatokkal, történetekkel fejezi ki magát. Gondolkodása INTUITÍV. Egzakt asztrológiai levezetések nélkül képes a lényegre tapintani és megoldást találni. Legfontosabb munkaeszköze az intuíció, nem a racionális vizsgálat és elemzés.

S, hogy mit értsünk itt az intuíción?

Az intuíció az a metasémák alkalmazása. Azaz a már meglévő szakmai, vagy hétköznapi sémáinkat meglepő, eredeti módon összekötve metasémát alkotunk. És már kész is az új, eredeti, minőségi ugrást jelentő gondolat, az intuíció. Felhalmozott tartalmas gondolati sémák nélkül a metaséma alkotó (= intuitív) készségünk lóg a levegőben és üresfejű ötletelés a következmény.

Felhasznált irodalom – Mérő László: Észjárások
Kép: © Yasar Altintas – A Horologist’s work

Share This