A jungi analitikus pszichológia a terápiás gyakorlaton túl további két fő részre osztható Az egyik a psziché szerkezetének rétegszerű leírása, a másik a psziché folyamatainak dinamikai jellemzői. Ezen értelmezési keretet komolyan véve született az ötlet, hogy érdemes lenne a radix ábrát rétegszerűen is megvizsgálni. Az így született ábra megmutatja a radix elemeinek elhelyezkedését a jungi psziché szerkezeti modelljében. Egyben a radix egyes elemeinek közel azonos fokokra való rendeződése (fényszögek) megmutatja a dinamikai kapcsolódásokat is. Ez utóbbiakat nevezi a jungi pszichológia komplexusoknak. S ezeket a komplexusokat nevezzük a jungiánus asztrológiában „kliensbarát” megfontolásokból élettémáknak. Az élettéma elnevezés több irodalomban is felbukkan (Milan Kundera, Claus Riemann). Az élettéma / komplexus azonban nem statikus jellegű a pszichében, hanem rendszeresen aktiválódó, dinamikus jellege van. Ezen aktiválódásokat az asztrológia különböző prognózis módszereivel modellezhetjük.

„A horoszkóp szóval szemben azonban inkább a „téma” fogalmát részesíteném előnyben. A régi görögök, akik az első egyéni horoszkópokat készítették, „témának” nevezték ezeket és nem horoszkópnak. A horoszkóp jelentőségének kifejezésére az egyes ember számára ezért a legszebb szónak az „élettéma” kifejezést tartom. (…) Az élettéma fogalmát azért is tartom nagyon találónak, mivel a témából még nem következik a megvalósítás. Hogy hogyan tanul meg az illető ezzel a témával, saját lehetőségeivel bánni, az a szocializációtól is függ.” (Claus Riemann)

Hosszú kísérletezés és gyakorlati próbálkozás eredményeképpen született meg a jungiánus asztrológia (JA) un. ©ASTROLAYER szemlélete és módszere. Az alábbi ©ASTROLAYER ábra tanulságképpen :) a saját radixomról készült. Az ábra alsó három sávjában 2014. augusztus 6. aktuális tranzitjai, szekunder direkciói ill. ívdirekciói láthatóak. Az ábra (astrolayer-módszer) értő használata, része többek között a jungiánus asztrológia (JA) gyakorlatának.

TEastrolayer_Radix

©ASTROLAYER (1964.02.29. 23:55, Esztergom) – Kattints a nagyobb mérethez!

1. példa arra, amikor az élettémák (jungiánus fogalmat használva: komplexusok) aktiválódnak. Az ábra azokat a +/- 1°-on belüli tranzitokat piros zóna mutatja, amelyek élettémákat érintenek, aktiválva azokat. Elsősorban energetikai változás-ról van szó. Az aktuális tranzit „provokál” az élettéma aktiválódik és a rendelkezésére álló komplexusalkotó kollektív archetípusaival reagál:

TEastrolayer_Tranzit

©ASTROLAYER (Tranzitok kiemelve) – Kattints a nagyobb mérethez!

2. példa arra, amikor az élettémák aktiválódnak. Ezúttal az ábra azokat az +/- 0,5°-on belüli szekunder direkciókat (1 nap / 1 év az Ekliptikán) piros zóna emeli ki, amelyek élettémákat érintenek, aktiválva azokat. Elsősorban személyiségfejlődési feladat-ról van szó (az individuációs út egy állomása). Az aktuális szekunder direkció aktiválja az az érintett élettémát és az a rendelkezésére álló komplexusalkotó kollektív archetípusaival együtt reagál:

TEastrolayer_SD

©ASTROLAYER (Secunder direkciók kiemelve) – Kattints a nagyobb mérethez!

3. példa arra, amikor az élettémák aktiválódnak. Ezúttal az ábra azokat az +/- 0,5°-on belüli ívdirekciókat (1°/1 év az Epliktikán) piros zóna emeli ki, amelyek élettémákat érintenek, aktiválva azokat. Elsősorban világi döntéshelyzetekről, válaszutak-ról van szó (egy éves hatókörrel). Az aktuális ívdirekció sorra veszi időben az az érintett élettéma egyes elemeit:

TEastrolayer_PD

©ASTROLAYER (Ívdirekciók kiemelve) – Kattints a nagyobb mérethez!

Kép: © Scott London – The Burning Man Festival

Share This