A gyermek archetípusnak három összetevője ismerhető fel:

  • A saját gyermekkorunk (emlékeink, meghatározó élményeink, kapcsolataink).
  • A saját gyermekeink és a velük való kapcsolat.
  • A bennünk élő gyermek archetípus.

A gyerekkor, az anya-gyerek kapcsolat, a személyiségfejlődés szempontjából alapvető fontosságú. A szülő számára viszont a gyerekkel való foglalkozás egyben az élet alapproblémáival való foglalkozás is. A szükségszerűen bekövetkező nevelési problémák egy jelentős része belőlünk származik – saját tudattalanunk feldolgozatlan problémáit vetítjük rá a gyerekre – és csak önismeretünk fejlődésével oldható meg igazán, nem pedig a gyerek „megnevelése” által. Nagyon jellemző ránk, ahogy adott életkorú gyerekekkel jól ki tudunk jönni és egy másik korosztállyal meg nem. A saját belső gyermeki énünkhöz való viszony érhető tetten ebben is.

„a gyerek a szülő tudattalanját felszínre hozza” (Dr. Süle Ferenc)

Férfiaknak sok esetben nehezebb a belső gyermekivel jó kapcsolatot fenntartani, mint a nőknek. A férfi identitás gyakran jár a gyermeki vonások teljes megtagadásával. A nőknél ez kevésbé van így. A társadalom férfiszerep elvárásai meglehetősen meghatározóak. Eközben úgy tűnik (talán éppen az elfojtottság okán), hogy a nők legtöbb férfiban érzékelik az éretlen gyereket.

„nem gyereknek kell maradnunk, hanem gyerekké kell válnunk.” (C.G.Jung)

Viszont Jung az örök gyermekről ír, mint az emberi őskezdet szimbólumáról, egyetemes emberi jelenségről és archetípusról. Azt mondhatjuk, felnőtt korunkban is él bennünk egy belső gyerek, aki a fejlődés, megújulás forrása, melynek gyökerei a gyermek archetípusba nyúlnak, ami sokszor a Self egyik megjelenítője.

A gyermekinek is megvan azonban az árnyoldala. A sötét, a megnyomorított, a gonosz gyermek is bennünk lakik, aki tele van ellenséges érzésekkel, destrukcióval önmaga és a világ felé, mert nem tudja elhinni, hogy őt el lehet fogadni, hogy őt elfogadják, szeretik (időnként a figura felbukkan filmekben is). A gyermek archetípus ezen változatának az előtérbe kerüléséhez általában kapcsolódik is az anyakomplexus valamilyen változata.

(Felhasznált források: C. G. Jung, Dr. Süle Ferenc)

Tick Ervin [asztrológus, szomatodráma játékvezető] | Kép: © Mauricio Candela

Share This