Tudod, ki vagy?

Hívő vagy hitetlen? Fanatikus vagy eretnek? Konzervatív vagy újat kereső? Feminin vagy maszkulin, esetleg androgün? Kereső vagy találó? Elindult vagy érkező, talán úton levő? Hamlet vagy Faust? Oblomov vagy Platonov? Imposztor vagy mizantróp? Don Quijote vagy Sancho Panza? Király vagy a Bolond? Lolka vagy Bolka? Extrovertált vagy introvertált? Érzékelő, gondolkodó, érző, vagy intuitív? Egocentrikus vagy altruista? Önérvényesítő vagy kooperatív? Skizoid, depresszív, hisztérikus, kényszeres? Aktív vagy reaktív? Indulatos vagy emocionális?

Tudod, ki vagy?

Elméleti vagy gyakorlatias? Kezdeményező, megőrző vagy fellazító? Álmodó vagy ébrenlévő? Aszkéta vagy hedonista? Optimista vagy pesszimista? Örökifjú vagy koraérett? Aláereszkedő vagy felemelkedő? Ezoterikus vagy exoterikus? Holisztikus vagy redukcionista? Idealista vagy racionalista? Evolucionista vagy revolucionista? Szubjektív vagy objektív? Tudományhívő vagy valóságkereső? Dogmatikus vagy szkeptikus? Az eget figyelő vagy a földönjáró? Beavatatlan, vagy aki azt hiszi, hogy beavatott?

Tudod, ki vagy?

Vertikális vagy horizontális? Menekülő vagy kitartó? Életélvező vagy nélkülöző? Boldog teljesítő vagy kényszerteljesítő? Álomlovag vagy kijózanodott? Analitikus vagy szintetizáló? Úgy tudod, hogy tudsz, vagy nem tudod, hogy tudsz? Babonás, bálványimádó vagy eretnek? Hátranéző vagy előrenéző, esetleg önmagába néző? Hidegnek vagy melegnek érzed magad? Önjelölt vagy kiszemelt? Nagynak látszol, vagy kicsinek? Üzenetre vagy meghallgatásra vársz? Mindez együtt vagy egyik sem? Egyáltalán… VAGY? Kalandra fel!

Kalandra fel!

Carl Rogers írja egy helyütt: “Úgy érzem, az évek során megtanultam jobban odafigyelni saját magamra. Vagyis jobban tudom, mint azelőtt, mit érzek egy adott pillanatban; vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt; vagy unom és közömbös számomra, ami történik; vagy nagyon szeretném megérteni ezt az embert, vagy riaszt és félek a hozzá fűződő kapcsolattól. Ezek a különféle viszonyulások olyan érzések, amelyekre oda tudok figyelni saját magamban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy azt érzem, sikerül azzá lennem, ami vagyok. Könnyebb elfogadni magamat, mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént, aki nem tud mindig úgy viselkedni, ahogy szeretne. Egyesek ezt biztosan nagyon furcsa iránynak tartják, amit követek. Számomra azért értékes, mert az a különös paradoxon rejlik benne, hogy ha elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok, akkor megváltozom. Azt hiszem, ezt részben a pácienseimtől tanultam, részben önmagamon észleltem: nem tudunk megváltozni, nem tudunk továbblépni onnan, ahol vagyunk, csak ha tökéletesen elfogadjuk magunkat. Ezután a változás szinte észrevétlenül következik be.”
Bővebben – Carl Rogers: Ilyen vagyok

Életvezetési konzultációra van szükséged?

Asztrológiai tanácsadás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Mentori segítséget kívánok nyújtani a személyiségfejlődéssel együtt járó kihívások egyéni megoldásaihoz. Az jungiánus asztrológiai életvezetési konzultáció lehetősége a dezintegráció (elemekre bontás) során a kliensben felszabaduló pszichés energiában van. S ezt az energiát lehet optimális esetben a kliens aktív bevonásával egy újabb struktúra felépítésébe bevetni. Persze ehhez valóban szükség van a kliens tudatos erőbefektetésére. A direkt tanácsadás helyett a döntéshelyzet átláthatóvá tételét tűztem ki a konzultáció céljául. Az elemzésben hangsúlyosan figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, a szocializáció hatásait, illetve az aktuális életszakasz személyiségfejlődési feladatait. Előrejelzés helyett egyedi fejlődési utad állomásaira figyelek.

Szomatodráma Játék (csoportos és egyéni)

Az asztrológiai konzultáció elsősorban az elmét veszi célba és a tudatos rálátást segíti. Az igazi átalakulás és előrelépés azonban az érzelmeink megélése nélkül, a testünkkel, a személyiségrészeinkkel, az élettémáinkkal való élményszerű, “én-te” szintű kapcsolatfelvétel és párbeszéd nélkül nem lehetséges. A Szomatodráma Játék lehetőséget és biztonságos keretet ad ehhez a kapcsolatfelvételhez és a párbeszédhez. Legfőbb jelentősége a konzultációs munkában az, hogy a felismert érzelmi mintázataink, élettémáink egy védett térben megelevenedhetnek, és megértő, elfogadó kapcsolódásba kerülhetünk velük. Így mindazzal, amit gyakran távolságtartó módon felismertünk magunkban, most személyes közelségbe léphetünk a Szomatodráma Játék kapcsolódásokra építő, megmozgató ereje segítségével.

Tanulj jungiánus asztrológiát!

Várom mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztrológia (JA) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával. Ez az oktatás Neked szól! Ha tanultál már asztrológiát, de szeretnél kimozdulni annak merev, kötött, eseményorientált világából a pszichológiai megközelítés irányába… Ha a pszichológia és határterületei felől közelítesz, mert szükséged van egy használható önismereti modellre… Ha eddig nem foglalkoztál sem asztrológiával, sem pszichológiával; de szeretnéd önmagadat és környezetedet jobban megismerni… Ha szeretnél „elég jó” anya vagy apa lenni, ha szeretnél a kapcsolataidon javítani… Ha szeretnél tudatosabban élni és képességeidet hatékonyabban használni… Ne rettenj vissza az téma esetleg még ismeretlen fogalmaitól. Az oktatás során rövid időn belül otthonosan fogsz mozogni közöttük.

Csoportos JA oktatás – 2018. február 3.

Tanulj jungiánus asztrológiát (JA) csoportban! Gyakorlatorientált asztrológiai oktatás a jungi analitikus pszichológia értelmezési keretei között. A képzést óravázlatok, prezentáció, személyre szóló segédanyagok, az oktatási segédletek teljes körű felhasználása segíti. Az asztrológiai alapok ismerete hasznos előfeltétel a részvételhez. Az oktatás zárása: önálló konzultáció szupervízióval. A képzés nem akkreditált. Témakörök: 1. (alap)témakör – Személyiség analízis (a születési képlet jungiánus asztrológiai vizsgálata);  2. témakör – Komplexus aktiválódás, a személyiségfejlődés állomásai (prognózis-modellek a jungiánus asztrológiában); 3. témakör – Interperszonális konfliktusdinamika (születési képletek összevetése); 4. témakör – A konzultáció gyakorlata és előfeltételei (interjú, születési idő korrekciója, a jungiánus asztrológiai konzultáció gyakorlata).

Szövegtár: asztrológia

Az Archetípusok rovatban a Napút tizenkét szakaszának ismertetése alkalmat ad a Stellium Asztrológia szemléletmódjának bemutatására. A Tanulmányok rovatban olyan kiegészítő jegyzetek találhatók, melyek közelebb visznek a jungiánus asztrológia gyakorlatához. Válogatott szövegrészletek figyelemre méltó szerzőktől. Saját összeállítások a tanítványok segítése céljából. A Fordítások rovat célja, hogy figyelemre méltó írásokat közöljön a világból a személyközpontú önismereti asztrológia köréből. Az Irodalom rovat bemutat néhány könyvet, mely figyelemre méltó és elolvasásra érdemes. Mind az, ami hasznos kiegészítő tudást nyújt a jungiánus asztrológia tanulmányozásában és művelésében. Az Asztroblog rovat ötletek, gondolatkísérletek, idézetek tárhelye és mindaz ami, ha közvetetten is, de kapcsolódik a személyközpontú önismereti asztrológiai gondolkodáshoz.

Szövegtár: pszichológia

A Jegyzetek rovatban a jungiánus asztrológiai tanulmányokat kiegészítő írásokat találjuk. Minden, ami beépíthető, felhasználható, hasznos kiegészítő az asztrológiai praxis szempontjából. Nem csak a jungiánus pszichológia szakirodalom bemutatása a cél, de azért különös figyelemmel a tanácsadói gyakorlathoz (praxis) segítséget adó tanulmányokra. A Tipológiák rovat célja, hogy a kitekintés gyanánt megismerkedjünk más karakterológiákkal, típustanokkal az asztrológia rendszerén kívül. Az Ajánlott irodalom rovatban néhány könyv ismertetésére bukkanhatunk, melyek figyelemre méltóak és elolvasásra érdemesek. Mind az, ami hasznos kiegészítő tudást nyújt a jungiánus asztrológia tanulmányozásában és művelésében. A Pszichoblog rovat ötletek, gondolatkísérletek, idézetek tárháza és minden, ami ha közvetetten is, de kapcsolódik számomra a jungi analitikus lélektanhoz.

Share This