Kalandra fel!

Tudod ki vagy? Hívő vagy hitetlen? Fanatikus vagy eretnek? Konzervatív vagy újat kereső? Feminin vagy maszkulin, esetleg androgün? Kereső vagy találó? Elindult vagy érkező, talán úton levő? Hamlet vagy Faust? Oblomov vagy Platonov? Imposztor vagy mizantróp? Don Quijote vagy Sancho Panza? Király vagy a Bolond? Lolka vagy Bolka?

Kalandra fel!

Tudod ki vagy? Extrovertált vagy introvertált? Érzékelő, gondolkodó, érző, vagy intuitív? Egocentrikus vagy altruista? Önérvényesítő vagy kooperatív? Skizoid, depresszív, hisztérikus, kényszeres? Aktív vagy reaktív? Indulatos vagy emocionális? Elméleti vagy gyakorlatias? Kezdeményező, megőrző vagy fellazító? Álmodó vagy ébrenlévő? Aszkéta vagy hedonista? Optimista vagy pesszimista?

Kalandra fel!

Tudod ki vagy? Örökifjú vagy koraérett? Aláereszkedő vagy felemelkedő? Ezoterikus vagy exoterikus? Holisztikus vagy redukcionista? Idealista vagy racionalista? Evolucionista vagy revolucionista? Szubjektív vagy objektív? Tudományhívő vagy valóságkereső? Dogmatikus vagy szkeptikus? Az eget figyelő vagy a földönjáró? Beavatatlan, vagy aki azt hiszi, hogy beavatott? Vertikális vagy horizontális? Menekülő vagy kitartó?

Kalandra fel!

Tudod ki vagy? Életélvező vagy nélkülöző? Boldog teljesítő vagy kényszerteljesítő? Álomlovag vagy kijózanodott? Analitikus vagy szintetizáló? Úgy tudod, hogy tudsz, vagy nem tudod, hogy tudsz? Babonás, bálványimádó vagy eretnek? Hátranéző vagy előrenéző, esetleg önmagába néző? Önjelölt vagy kiszemelt? Nagynak látszol, vagy kicsinek? Üzenetre vagy meghallgatásra vársz? Mindez együtt vagy egyik sem?

Kalandra fel!

Carl Rogers írja egy helyütt: “Úgy érzem, az évek során megtanultam jobban odafigyelni saját magamra. Vagyis jobban tudom, mint azelőtt, mit érzek egy adott pillanatban; vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt; vagy unom és közömbös számomra, ami történik; vagy nagyon szeretném megérteni ezt az embert, vagy riaszt és félek a hozzá fűződő kapcsolattól. Ezek a különféle viszonyulások olyan érzések, amelyekre oda tudok figyelni saját magamban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy azt érzem, sikerül azzá lennem, ami vagyok. Könnyebb elfogadni magamat, mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént, aki nem tud mindig úgy viselkedni, ahogy szeretne. Egyesek ezt biztosan nagyon furcsa iránynak tartják, amit követek. Számomra azért értékes, mert az a különös paradoxon rejlik benne, hogy ha elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok, akkor megváltozom. Azt hiszem, ezt részben a pácienseimtől tanultam, részben önmagamon észleltem: nem tudunk megváltozni, nem tudunk továbblépni onnan, ahol vagyunk, csak ha tökéletesen elfogadjuk magunkat. Ezután a változás szinte észrevétlenül következik be.”
Bővebben – Carl Rogers: Ilyen vagyok

Életvezetési konzultációra van szükséged?

Asztrológiai tanácsadás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Mentori segítséget kívánok nyújtani a személyiségfejlődéssel együtt járó kihívások egyéni megoldásaihoz. Az jungiánus asztrológiai életvezetési konzultáció lehetősége a dezintegráció (elemekre bontás) során a kliensben felszabaduló pszichés energiában van. S ezt az energiát lehet optimális esetben a kliens aktív bevonásával egy újabb struktúra felépítésébe bevetni. Persze ehhez valóban szükség van a kliens tudatos erőbefektetésére. A direkt tanácsadás helyett a döntéshelyzet átláthatóvá tételét tűztem ki a konzultáció céljául. Az elemzésben hangsúlyosan figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, a szocializáció hatásait, illetve az aktuális életszakasz személyiségfejlődési feladatait. Előrejelzés helyett egyedi fejlődési utad állomásaira figyelek.

SzomatoDráma Játék

Az asztrológiai konzultáció elsősorban az elmét veszi célba és a tudatos rálátást segíti. Az igazi átalakulás és előrelépés azonban az érzelmeink megélése nélkül, a testünkkel, a személyiségrészeinkkel, az élettémáinkkal való élményszerű, “én-te” szintű kapcsolatfelvétel és párbeszéd nélkül nem lehetséges. A Szomatodráma Játék lehetőséget és biztonságos keretet ad ehhez a kapcsolatfelvételhez és a párbeszédhez. Legfőbb jelentősége a konzultációs munkában az, hogy a felismert érzelmi mintázataink, élettémáink egy védett térben megelevenedhetnek, és megértő, elfogadó kapcsolódásba kerülhetünk velük. Így mindazzal, amit gyakran távolságtartó módon felismertünk magunkban, most személyes közelségbe léphetünk a Szomatodráma Játék kapcsolódásokra építő, megmozgató ereje segítségével.

Tanulj jungiánus asztrológiát!

Várom mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztrológia (JA) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával. Ez az oktatás Neked szól! Ha tanultál már asztrológiát, de szeretnél kimozdulni annak merev, kötött, eseményorientált világából a pszichológiai megközelítés irányába… Ha a pszichológia és határterületei felől közelítesz, mert szükséged van egy használható önismereti modellre… Ha eddig nem foglalkoztál sem asztrológiával, sem pszichológiával; de szeretnéd önmagadat és környezetedet jobban megismerni… Ha szeretnél „elég jó” anya vagy apa lenni, ha szeretnél a kapcsolataidon javítani… Ha szeretnél tudatosabban élni és képességeidet hatékonyabban használni… Ne rettenj vissza az téma esetleg még ismeretlen fogalmaitól. Az oktatás során rövid időn belül otthonosan fogsz mozogni közöttük.

Csoportos JA oktatás – 2018. ősz

Tanulj jungiánus asztrológiát (JA) csoportban! Gyakorlatorientált asztrológiai oktatás a jungi analitikus pszichológia értelmezési keretei között. A képzést óravázlatok, prezentáció, személyre szóló segédanyagok, az oktatási segédletek teljes körű felhasználása segíti. Az asztrológiai alapok ismerete hasznos előfeltétel a részvételhez. Az oktatás zárása: önálló konzultáció szupervízióval. A képzés nem akkreditált. Témakörök: 1. (alap)témakör – Személyiség analízis (a születési képlet jungiánus asztrológiai vizsgálata);  2. témakör – Komplexus aktiválódás, a személyiségfejlődés állomásai (prognózis-modellek a jungiánus asztrológiában); 3. témakör – Interperszonális konfliktusdinamika (születési képletek összevetése); 4. témakör – A konzultáció gyakorlata és előfeltételei (interjú, születési idő korrekciója, a jungiánus asztrológiai konzultáció gyakorlata).

Tanítványok az oktatásról…

„Asztrológiai előtanulmányokkal érkeztem Ervin csoportjába. Elsőként az asztrológia és a pszichológia találkoztatása érdekelt, illetve az, hogyan közelítsek egy képlethez a gyakorlatban. Ervin nem csak magas szintű tudásanyagot ad át az óráin, de ritka képességgel teremt szeretettel és empátiával teljes védett közeget a nem mindig könnyű munkához. Ha nem vagy magabiztos kérdező, vagy általában véve szeretsz ’láthatatlan’ köntösbe burkolózva megbújni egy csoportban, akkor Ervinnél ezt nem kell tenned. Nincs ostobának tűnő kérdés, rossz koncepció. Nem csak megszereted, de magas szinten sajátíthatod el az asztrológiát. Csak ajánlani tudom.” (F. Krisztina)

„Pszichológusi és asztrológiai végzettségemnél fogva, rendkívül hasznos és izgalmas tudásnak találom a jungi mélylélektan és az asztrológia ötvözését. A JA szemléletmódja sokat hozzátesz az asztrológiai elemzéshez, a személyiségdinamika mélyebb és komplexebb működésmódjába enged bepillantani. A képzés nagyon gyakorlatorientált, és a kislétszámú csoport révén minden felemerülő kérdésre válaszokat kaptunk. Nagyon élveztem az órákat, és hálás köszönettel tartozom Ervinnek, hogy megismertette velem ezt a különleges és nagyszerű önismereti módszert.” (Móni)

„Jó szívvel ajánlom a JA-t mindenkinek, aki szeretné megérteni önmagát. Azt, ahogyan működik, illetve a tettei, gondolatai mögött rejtőző mozgatórugókat. Megértve a bennünk működő dinamikákat, és látva erőforrásainkat, lehetőséget kapunk a változásra. Ervin tolmácsolásában pedig érthető, színes, nagyon emberközeli a tanulási folyamat. Közgazdászként szívből ajánlom azoknak is, akik nem érdeklődnek az ezotéria iránt. Jungot meg kötelező olvasni! (Gabriella)

„Két éven keresztül tanultam Ervinnél jungiánus asztrológiát. Korábban már több iskolában is próbálkoztam elmélyülni az asztrológiában de valahogy mindig hiányzott valami. Ezt a valamit eleinte nem is tudtam megfogalmazni, majd itt a csoportban értettem meg, hogy nekem az az út kell, ahol a személyiség van a középpontban és azt érthetem meg, hogy ki hogyan működik. Kinek mi az erőssége az életében, mit érdemes fejlesztenie, mivel kell szembenézni, mint adottsággal és azt a tőle telhető legjobban használni. Szerintem az itt tanultak fantasztikus lehetőséget adnak arra, hogy megismerjük saját magunkat, a működési mechanizmusainkat és kérésre másoknak is meg tudjuk ezt mutatni. Ervin egy rendkívül türelmes tanító, aki mindenkit meghallgat, elgondolkodik a különböző véleményeken, nyitott minden újra és még véletlenül sem ítél meg senkit. Mindenkinek csak ajánlani tudom a jungiánus asztrológiát.” (Sz. Szilvia)

„Asztrológiai tanulmányaimat egy humanisztikus iskolában kezdtem. Részemről nem volt kérdés, hogy a pszichológiai irányzattal szeretnék alaposabban megismerkedni. A jungiánus asztrológia értelmezési keretei számomra egy pontosabb és érthetőbb ábraelemzés lehetőségét adták.  Az iskola a kislétszámú csoportok miatt bensőséges, biztonságos légkört teremtett. Az óráinkon bátran kérdezhettünk, hozzászólásainkkal pedig segítettük az együtt gondolkodást. Azt hiszem minden ilyen jellegű tanulás komoly önismereti munka is, annak összes velejárójával, ezért nagyon fontos a támogató közeg. Szerettem itt tanulni, fejlődni lelkileg, szellemileg. Örülök, hogy csoporttársaim személyében remek embereket ismerhettem meg! Igazi belső utazás volt, tanárom részéről rengeteg empátiával, köszönet és hála érte!” (V. Krisztina)

„Négy évnyi asztrológia tanulás után hatalmas űr tátongott bennem, elveszett és csalódott voltam. Valami olyat szerettem volna kapni, amely önmagam és mások mélyebb megismeréséhez vezet. Addig kerestem-kutattam, míg ráleltem a jungiánus asztrológiára. Egy elég összetett elemzési rendszert kaptam a kezembe, amely számomra hiánypótló volt, továbbá segített abban, hogy mind az analízis, mind a tanácsadás mentes legyen az általánosításoktól.” (Attila)

„Már tanultam előtte is asztrológiát, de valami hiányzott még. Nem állt össze nekem a kép, (hiába tanultam?) elsősorban az önismeret és a velem kapcsolatban lévő emberek viszonya érdekelt, az űr egyre nőtt bennem és a feszültség is. Itt megtaláltam a jungiánus pszichológiában a mélységet és a fejlődés lehetőségét is. A képzésben minden eszközt és gyakorlási lehetőséget megkapunk: jegyzeteket, a képleteket kivetítőn elemezzük. Az itt töltött idő minden percét élveztem, katartikus felismeréseket éltem meg legfőképpen magammal kapcsolatban. Ajánlom nektek is, ha ilyen ’gyötrő’ útra indultatok, mert itt barátokat és Ervin személyében nem csak tanárt, hanem támaszt és mintát, ösztönzést is kaptunk a tanuláshoz, elmélyüléshez és az emberekkel való foglalkozáshoz.” (Márta)

„Komoly, mély, strukturált. Talán ezekkel a hívószavakkal tudnám körül írni a jungiánus asztrológiát. Azért szeretem, mert a tradicionális asztrológiára támaszkodik, de nem a jövővel (ami számomra mindig is kicsit bizonytalanná, megfoghatatlanná tette az asztrológia világát), hanem a személyiséggel foglalkozik. Hogy tud az adott egyén megbirkózni a számára fontos kérdésekkel, kihívásokkal és hogy tudja azokat lehetőségként megélni? Nekem személy szerint nagyon sokat segített az önismeretben. Mindig újabb és újabb fejlesztendő területekre hívta, hívja fel a figyelmemet. Ervin személyében pedig egy olyan kedves, intelligens és segítő szándékú mentort ismerhettem meg, aki ezeket a folyamatokat átlátva, türelemmel, értő figyelemmel segíti a tanulást és a tanulói fejlődését. Tapasztalatainak a segítségével pedig segít rávilágítani már tanulás közben is, hogy azok a bizonyos „feszült fényszögek” és „nehéz bolygó állások” tudatosan figyelve magunkat, hogy segíthetik épülésünk, személyiségünk fejlődését és hogy adhatnak nekünk új, alternatív nézőpontokat a jövőnket illetően.” (Szandra)

„Már közel 10 éve, hogy Ervinnél jungiánus asztrológiát tanultam. Akkoriban elég válságos élethelyzetben voltam és ma is úgy gondolok vissza, hogy az asztrológiai tanulmányaim segítettek a legtöbbet abban, hogy rálássak önmagamra, a helyzetemre és kilábaljak a krízisből. Megismerkedtem a jungi szellemiséggel, ami szintén lenyűgöző élmény volt. Később ebben még tovább mélyítettem az ismereteimet. Sokáig azt gondoltam, hogy én is jungiánus asztrológusként akarok dolgozni, de végül is nem így lett. Ennek ellenére, bátran mondhatom, hogy életem egyik legjobb döntése volt, hogy ezt a csodálatos önismereti modellt megismertem. Azóta is ehhez fordulok, ha valami elakadást tapasztalok az életemben.” (Kata)

„Sok évvel ezelőtt kezdtem el asztrológiát tanulni. Sokféle irányzattal találkoztam, és sokféle módszerrel próbálkoztam, amikor az interneten rátaláltam a Stellium Asztrológia oldalra, amely végre úgy ötvözi az asztrológiát a pszichológiával, hogy érthetővé és értelmezhetővé vált számomra az a belső térkép (asztrológiai ábra) amit születésünkkor magunkkal hozzunk. Először csak lelkes olvasóként szívtam magamba azt a rendszerezett tudás anyagot, amit az oldalon találtam, de mivel többet és többet szerettem volna megtudni a módszerről, beiratkoztam az online (skype) képzésre is. Mivel vidéken élek, nem lett volna lehetőségem személyesen eljárni egy tanfolyamra, de így kényelmesen, és ha nem is pizsamában, de papucsban részt vehettem egy olyan komplex és egyedi oktatáson, ahol az összes addigi ismeretem keretet és rendszert kapott. Nem mellékesen mivel a saját ábrám volt a bemutató anyag, olyan belső utazáson vehettem részt, amely során sokkal közelebb kerültem önmagamhoz, mint előtte bármikor.” (Enikő)

„A jungiánus asztrológia segített elmélyíti az előzetesen szerzett asztrológiai tudásom. Segített rendszerbe szervezni és egy jól használható struktúrába tenni a tanultakat. Segített megérteni egy új analógiás rendszert, ami a jelenkor pszichológiájában megfeleltethető a jungiánus irányzattal. A pszichológiai alapok sok helyen terelnek és adnak támaszt. Így a személyiség felépítésében, a személy elemzésében és a klienssel való beszélgetésben, együttműködésben, tanácsadásban egyaránt. Ajánlom minden olyan érdeklődőnek, aki szeretne egy komoly, személyiség központú, de a tradíciókat (bolygók, jegyek, házak, fényszögek) tisztelő, azokat figyelembe vevő szemléletmóddal is megismerkedni.” (Alexandra)

„Tradicionális asztrológiai képzésen vettem részt, de szerettem volna többet tudni a gyakorlati alkalmazásról. Interneten keresgélve találtam rá a Stellium honlap felületére. Tick Ervin által kidolgozott jungiánus asztrológia nagyon koncentrált és gyakorlati szempontból a legfontosabb technikákat nyújtja a hiteles, mélylélektani és személyiségfejlődést támogató és elősegítő asztrológiai konzultációhoz. Ervin személyisége, tudása és tanításai egy lélektani transzformációra ösztönöznek, biztonságos módszertani keretek között. Számomra itt került a helyére, hogy mire is hivatott ez az ősi és csodálatos tudomány. A jungiánus asztrológiai módszer segít fokozatosan kiemelkedni abból az öntudatlan és tudattalan állapotból, amelyből az ember megtéveszthetetlenül önálló, egyéni személyiséggé válhat. Fokozatosan mélyebb megértéshez jut önmagáról és tudatossá válik az emberi természetünk rendkívül színes és összetett mivoltáról. Szembesülünk lényünk összetett és ellentmondásos részeiről és abból származó tetteink, élettörténetünk eredetéről." (G. Szilvia 1. rész)

„Ervin segített elmélyíteni önismeretemet, személyiségrészeimet felismerni, azzal őszintén szóba állni, dolgozni és törekedni a harmónia megteremtésére önmagamban. Amit az önvalóról tanított, mely köré a személyiségrészek felfűződnek és szolgálják azt, számomra a legmeghatározóbb tanítása volt. Külön köszönet, hogy Carl Gustav Jung munkásságára felhívta a figyelmemet. Az oktatás írásbeli tananyaga igényesen van elkészítve és nagyon hasznos volt az asztrológiai program használatának kivetítése is. A saját és a jelenlévők képleteivel dolgoztunk, így sokszor nagyon személyes, tapintatos, kibeszélgetős atmoszféra teremtődött, mely alkalmakor Ervin is őszintén beszélt személyes tapasztalatairól. Ez biztatóan hatott a csoportra. Számomra példa értékű Ervin asztrológiai konzultációs modellje, technikája. Véleményem szerint így kell és így szabad közös lélekutazásra ösztönözni a klienst az asztrológia segítségével. Spirituális fejlődésem szempontjából fontos állomás az Ervinnel való találkozásom.” (G. Szilvia 2. rész)

Szövegtár: asztrológia

Az Archetípusok rovatban a Napút tizenkét szakaszának ismertetése alkalmat ad a Stellium Asztrológia szemléletmódjának bemutatására. A Tanulmányok rovatban olyan kiegészítő jegyzetek találhatók, melyek közelebb visznek a jungiánus asztrológia gyakorlatához. Válogatott szövegrészletek figyelemre méltó szerzőktől. Saját összeállítások a tanítványok segítése céljából. A Fordítások rovat célja, hogy figyelemre méltó írásokat közöljön a világból a személyközpontú önismereti asztrológia köréből. Az Irodalom rovat bemutat néhány könyvet, mely figyelemre méltó és elolvasásra érdemes. Mind az, ami hasznos kiegészítő tudást nyújt a jungiánus asztrológia tanulmányozásában és művelésében. Az Asztroblog rovat ötletek, gondolatkísérletek, idézetek tárhelye és mindaz ami, ha közvetetten is, de kapcsolódik a személyközpontú önismereti asztrológiai gondolkodáshoz.

Szövegtár: pszichológia

A Jegyzetek rovatban a jungiánus asztrológiai tanulmányokat kiegészítő írásokat találjuk. Minden, ami beépíthető, felhasználható, hasznos kiegészítő az asztrológiai praxis szempontjából. Nem csak a jungiánus pszichológia szakirodalom bemutatása a cél, de azért különös figyelemmel a tanácsadói gyakorlathoz (praxis) segítséget adó tanulmányokra. A Tipológiák rovat célja, hogy a kitekintés gyanánt megismerkedjünk más karakterológiákkal, típustanokkal az asztrológia rendszerén kívül. Az Ajánlott irodalom rovatban néhány könyv ismertetésére bukkanhatunk, melyek figyelemre méltóak és elolvasásra érdemesek. Mind az, ami hasznos kiegészítő tudást nyújt a jungiánus asztrológia tanulmányozásában és művelésében. A Pszichoblog rovat ötletek, gondolatkísérletek, idézetek tárháza és minden, ami ha közvetetten is, de kapcsolódik számomra a jungi analitikus lélektanhoz.

Share This