Kalandra fel!

Tudod, hogy ki vagy? Hívő vagy hitetlen? Fanatikus vagy eretnek? Konzervatív vagy újat kereső? Feminin vagy maszkulin, esetleg androgün? Kereső vagy találó? Elindult vagy érkező, talán úton levő? Hamlet vagy Faust? Oblomov vagy Platonov? Imposztor vagy mizantróp? Don Quijote vagy Sancho Panza? Király vagy a Bolond? Lolka vagy Bolka Extrovertált vagy introvertált? Érzékelő, gondolkodó, érző, vagy intuitív? Egocentrikus vagy altruista? Skizoid vagy depresszív? Hisztérikus vagy kényszeres? Álmodó vagy ébrenlévő? Aszkéta vagy hedonista? Optimista vagy pesszimista Örökifjú vagy koraérett? Aláereszkedő vagy felemelkedő? Ezoterikus vagy exoterikus?! Holisztikus vagy redukcionista Idealista vagy racionalista? Evolucionista vagy revolucionista? Szubjektív vagy objektív? Tudományhívő vagy valóságkereső? Dogmatikus vagy szkeptikus? Az eget figyelő vagy a földönjáró? Menekülő vagy kitartó? Beavatatlan vagy, aki azt hiszi, hogy beavatott? Vertikális vagy horizontális? Nagynak látszol vagy kicsinek (innen)? Álomlovag vagy kijózanodott? Analitikus vagy szintetizáló? Úgy tudod, hogy tudsz, vagy nem tudod, hogy tudsz? Babonás, netán bálványimádó esetleg száműzött? Önjelölt vagy kiszemelt? Hátranéző vagy előrenéző, esetleg önmagába néző? Hidegnek vagy melegnek érzed magad? Üzenetre vagy meghallgatásra vársz? Mindez együtt vagy egyik sem? Egyáltalán… Vagy?

 

Carl Rogers: Ilyen vagyok

Pszichológia | Pszichoblog

Az értelmezési keretről...

Pszichológia | Pszichoblog

Archetípusok

Asztrológia | Tanulmányok

Hullámzás

Asztrológia | Asztroblog      Pszichológia | Pszichoblog

Adalékok a 8. ház értelmezéséhez

Asztrológia | Tanulmányok

Az aktív odaadás

Pszichológia | Pszichoblog

Disszonancia

Pszichológia | Pszichoblog

A JAP astrolayer modellje

Asztrológia | Asztroblog


JAP oktatás

Az asztrológia (asztropszichológia) mindenki számára nyitott, elérhető tudás. Várom mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztropszichológia (JAP) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával.

„Ha az egészről tudok valami lényegeset, akkor nem kell rettegnem attól, hogy a részleteket mégsem tudtam jól.”

Ha tanultál már asztrológiát, de szeretnél kimozdulni annak merev, kötött, eseményorientált világából a pszichológiai megközelítés irányába, akkor ez az oktatás Neked szól! Ha a pszichológia és határterületei felől közelítesz, mert szükséged van egy használható önismereti modellre akkor ez az oktatás Neked szól! Ha eddig nem foglalkoztál sem asztrológiával, sem pszichológiával; de szeretnéd önmagadat és környezetedet jobban megismerni, ha szeretnél úgynevezett „elég jó” anya vagy apa lenni, ha szeretnél a kapcsolataidon (partner, munkatárs, család stb.) javítani, ha szeretnél tudatosabban élni és képességeidet hatékonyabban használni, akkor ez az oktatás Neked szól!

Ne rettenj vissza az témakörök esetlegesen számodra még ismeretlen fogalmai miatt! Az oktatás során rövid időn belül otthonosan fogsz mozogni közöttük.

Az oktatásról bővebben a JAP csoportos oldalon olvashatsz. Az oktatás tematikájáról a JAP témakörök oldalon találhatsz bővebb információt. Egyébként pedig keress a +36 30 662 2033-as telefonszámon!

Egyéb oktatási formák: a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között zajlanak  egyéni és online (skype) formában egyaránt. Mindkét forma lehetőséget biztosít a rugalmas megoldásokra tematikában és időbeosztásban egyaránt.

Az asztropszichológia célja a lehető leghatékonyabb önvizsgálat. Ennek érdekében két lényegében egymáshoz közelálló, egymásból táplálkozó önismereti modellt alkalmaz egyidejűleg és egyenrangúan: Carl Gustav Jung mélylélektanát és az asztrológiát. Várom tehát mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztropszichológia (JAP) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával.

►OKTATÁS


Életvezetési konzultációra van szükséged?

Asztrológiai tanácsadás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Mentori segítséget kívánok nyújtani a személyiségfejlődéssel együttjáró kíhívások egyéni megoldásaihoz. Az asztropszichológiai analízis (az életvezetési konzultáció) lehetősége a dezintegráció (elemekre bontás) során a kliensben felszabaduló pszichés energiában van. S ezt az energiát lehet optimális esetben a kliens aktív bevonásával egy újabb struktúra felépítésébe bevetni. Persze ehhez valóban szükség van a kliens tudatos erőbefektetésére. A direkt tanácsadás helyett a döntéshelyzet átláthatóvá tételét tűztem ki a konzultáció céljául. Az elemzésben hangsúlyosan figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, a szocializáció hatásait, illetve az aktuális életszakasz személyiségfejlődési feladatait. Előrejelzés helyett egyedi fejlődési utad állomásaira figyelek, hogy azok transzformációs lehetőségeire felkészülj.

►TANÁCSADÁS


JAP műhely: C. G. Jung életközép válsága (2016. tavasz)

A két napos workshop során a jungiánus asztropszichológia eszközeivel (személyiséganalízis, prognózis modellek) körbejárjuk C. G. Jung személyiségét, élettémáit és életközép válságának időszakát. Gyakorlati ízelítő a jungiánus asztropszichológia módszertanából, egyben bevezetés a jungi analitikus pszichológia világába. A maximális létszám 12 fő.

  • Az első napon C. Jung radixának vizsgálata során, megismerkedünk Jung személyiségével, életének kiinduló alapjaival, kapcsolati terével és munkásságával. Meghatározzuk a főbb élettémáit / komplexusait.
  • A második napon a három prognózismodell egyidejű, párhuzamos alkalmazásával megvizsgáljuk életközép válságának időszakát (élettéma/komplexus aktiválódásai, személyiségfejlődésének időszerű állomásai, meghatározó döntései).

„Meglehetősen világossá vált számomra, hogy az élet ösvénye csak ott vezet tovább, ahol lejtő van. De ott nincs energia, ahol nincs ellentétek közt fennálló feszültség; ezért meg kell találnunk a tudat beállítódásának ellentétét. (…) A tudat beállítódásának egyoldalú szemszögéből nézve az árnyék a személyiségnek kisebb értékű része, és ezért intenzív ellenállás fojtja el. Az elfojtottat azonban tudatossá kell tenni, hogy létrejöjjön az ellentétek közti feszültség, amely nélkül továbbhaladás nem lehetséges. A tudat bizonyos tekintetben fent, az árnyék pedig lent helyezkedik el, és ahogy a fent mindig a mély felé és a forró a hideg felé törekszik, úgy törekszik minden tudat – talán anélkül, hogy sejtené – ismeretlen ellentéte felé, amely nélkül stagnálásra, elszürkülésre és elfásulásra van ítélve. Csak ellentétekből lobban lángra az élet.” (Carl Gustav Jung)

►JAP MŰHELY

Simple Share Buttons