Tudod, ki vagy?

Hívő vagy hitetlen? Fanatikus vagy eretnek? Konzervatív vagy újat kereső? Feminin vagy maszkulin, esetleg androgün? Kereső vagy találó? Elindult vagy érkező, talán úton levő? Hamlet vagy Faust? Oblomov vagy Platonov? Imposztor vagy mizantróp? Don Quijote vagy Sancho Panza? Király vagy a Bolond? Lolka vagy Bolka Extrovertált vagy introvertált? Érzékelő, gondolkodó, érző, vagy intuitív? Egocentrikus vagy altruista? Önérvényesítő vagy kooperatív? Skizoid, depresszív, hisztérikus, kényszeres? Aktív vagy reaktív? Indulatos vagy emocionális?

Tudod, ki vagy?

Elméleti vagy gyakorlatias? Kezdeményező, megőrző vagy fellazító? Álmodó vagy ébrenlévő? Aszkéta vagy hedonista? Optimista vagy pesszimista? Örökifjú vagy koraérett? Aláereszkedő vagy felemelkedő? Ezoterikus vagy exoterikus? Holisztikus vagy redukcionista? Idealista vagy racionalista? Evolucionista vagy revolucionista? Szubjektív vagy objektív? Tudományhívő vagy valóságkereső? Dogmatikus vagy szkeptikus? Az eget figyelő vagy a földönjáró? Beavatatlan vagy, aki azt hiszi, hogy beavatott?

Tudod, ki vagy?

Vertikális vagy horizontális? Menekülő vagy kitartó? Életélvező vagy nélkülöző? Boldog teljesítő vagy kényszerteljesítő? Álomlovag vagy kijózanodott? Analitikus vagy szintetizáló? Úgy tudod, hogy tudsz, vagy nem tudod, hogy tudsz? Babonás, bálványimádó vagy eretnek? Hátranéző vagy előrenéző, esetleg önmagába néző? Hidegnek vagy melegnek érzed magad? Önjelölt vagy kiszemelt? Nagynak látszol vagy kicsinek? Üzenetre vagy meghallgatásra vársz? Mindez együtt vagy egyik sem? Egyáltalán… Vagy? Kalandra fel!

JA csoportos oktatás – 2016. október 15-én indul!

Az jungiánus asztrológia (JA) mindenki számára nyitott, elérhető tudás. Várom mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztrológia (JA) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával.

„Ha az egészről tudok valami lényegeset,
akkor nem kell rettegnem attól,
hogy a részleteket mégsem tudtam jól.”

Ha tanultál már asztrológiát, de szeretnél kimozdulni annak merev, kötött, eseményorientált világából a pszichológiai megközelítés irányába, akkor ez az oktatás Neked szól! Ha a pszichológia és határterületei felől közelítesz, mert szükséged van egy használható önismereti modellre akkor ez az oktatás Neked szól! Ha eddig nem foglalkoztál sem asztrológiával, sem pszichológiával; de szeretnéd önmagadat és környezetedet jobban megismerni, ha szeretnél úgynevezett „elég jó” anya vagy apa lenni, ha szeretnél a kapcsolataidon (partner, munkatárs, család stb.) javítani, ha szeretnél tudatosabban élni és képességeidet hatékonyabban használni, akkor ez az oktatás Neked szól! Ne rettenj vissza az témakörök esetlegesen számodra még ismeretlen fogalmai miatt! Az oktatás során rövid időn belül otthonosan fogsz mozogni közöttük.

2016. október 15-én jungiánus asztrológia (JA) csoportos oktatás indul!

A csoportos oktatásról bővebben a JA csoportos oldalon olvashatsz.

Az oktatás tematikájáról a JA témakörök oldalon találhatsz bővebb információt. Egyébként pedig keress a +36 30 662 2033-as telefonszámon!

Egyéb oktatási formák: a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között zajlanak  egyéni és online (skype) formában egyaránt. Mindkét forma lehetőséget biztosít a rugalmas megoldásokra tematikában és időbeosztásban is.

A jungiánus asztrológia célja a lehető leghatékonyabb önvizsgálat. Ennek érdekében két lényegében egymáshoz közelálló, egymásból táplálkozó önismereti modellt alkalmaz egyidejűleg és egyenrangúan: Carl Gustav Jung mélylélektanát és az asztrológiát. Várom tehát mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztrológia (JA) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával. ►OKTATÁS

Életvezetési konzultációra van szükséged?

Asztrológiai tanácsadás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Mentori segítséget kívánok nyújtani a személyiségfejlődéssel együtt járó kihívások egyéni megoldásaihoz. Az jungiánus asztrológiai analízis (az életvezetési konzultáció) lehetősége a dezintegráció (elemekre bontás) során a kliensben felszabaduló pszichés energiában van. S ezt az energiát lehet optimális esetben a kliens aktív bevonásával egy újabb struktúra felépítésébe bevetni. Persze ehhez valóban szükség van a kliens tudatos erőbefektetésére. A direkt tanácsadás helyett a döntéshelyzet átláthatóvá tételét tűztem ki a konzultáció céljául. Az elemzésben hangsúlyosan figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, a szocializáció hatásait, illetve az aktuális életszakasz személyiségfejlődési feladatait. Előrejelzés helyett egyedi fejlődési utad állomásaira figyelek, hogy azok transzformációs lehetőségeire felkészülj. ►TANÁCSADÁS

Szövegtár: asztrológia & pszichológia

A legújabb bejegyzések: asztroblog, archetípusok, asztrológiai tanulmányok, fordítások, asztrológiai irodalomajánló, pszichoblog, pszichológiai jegyzetek, tipológiák, pszichológiai irodalomajánló.

Csillagképnéző: Libra

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával...
Olvasd tovább!

Claus Riemann: Négy férfikép, négy nőkép

Akövetkezőkben egy olyan modellről szeretnék még említést tenni, amely C. G. Jung pszichológiájából származik, és nagyon jól alkalmazható az asztrológiában. A férfi és a női psziché szerkezeti modelljéről van szó, amely négy-négy férfi-, illetve nőtípust ír...
Olvasd tovább!

Életre kelt érzelmi sémáink

„Egy személyben minden, de mindened vagyok aki csak szerethet, aki csak él érted: Férjed, fiad, atyád, szeretőd, testvéred, És egy személyben te vagy mindenem nekem: lyányom, anyám, húgom” (Petőfi Sándor) Minden már átélt élményünkre, emlékünkre,...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 09 (nyilvános én)

Nyilvános Énünket (Ascendens, Maszk, Perszóna, szerepszemélyiség) egy olyan szereprepertoárként érdemes megközelíteni, mint amely gyerekkorunk óta alakul, szocializálódik. A folyamat szinte egész életünk folyamán zajlik. Jungiánus megközelítésben a személyiségnek...
Olvasd tovább!

Csillagképnéző: Virgo

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 08 (házeloszlás)

Bevezetésként idézzük fel egy pillanatra a sorozat korábbi részéből a házak jungiánus meghatározását. A horoszkópházak leginkább az egyén „világba vetettségét” képviselik. A jungiánus asztrológia a psziché belső dinamikájának (lásd: komplexusok) vizsgálata...
Olvasd tovább!

Odakozmásodva (Hamvas Béla)

A szeretet melegére való sóvárgás ez, amely sokkal több sors titkos rugója, mint ahogy gondolnánk – Engedelmével figyelmét felhívom arra, hogy olyan rendkívül kevesen vannak, akik, mondjuk így, nincsenek legalábbis egy kicsit odakozmásodva – A vöröshajú nem...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 07 (elemi eloszlás)

A sorozat eddigi részeiből következően talán már látszik, hogy mennyire meghatározó szerepet kap a jungiánus szemléletben az elemi megközelítés. Elemi eloszlás vizsgálat természetesen többféle asztrológiai műfajban is felbukkan. Az eltérések egyrészt a...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 06 (házak)

Az asztrológiai házak értelmezése okozza talán a legtöbb dilemmát az asztrológiával éppen ismerkedőnek. Azt hiszem itt érhető leginkább tetten a különböző asztrológiai műfajok eltérő attitűdje az vizsgálat tárgyát (radix) illetően. Kezdve a technokrata...
Olvasd tovább!

Irvin D. Yalom: Ortodoxia

„Így működik az ortodoxia. A kibontakozó, veszélyes, fiatal elmét pár évre belenyomják az elmélet trágyájába, hogy hamar meddővé váljon. Aztán amikor a kreativitás utolsó pitypangvirágát is szanaszét fújta a doktrína szele, diplomát adnak a beavatottnak, és...
Olvasd tovább!

Csillagképnéző: Leo

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával...
Olvasd tovább!

In memoriam Esterházy Péter

„A két angyal, hogyan is másképp, az angyalok nyelvén beszélt egymással. Fiatal férfiak képét vették magukra, Balázs volt az egyikőjük neve és Gábor a másiké, akit azonban mindenki, az Úristen is, csak Csocsónak szólított.   – Csocsókám, nézzenek utána,...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 05 (fényszögek)

A különböző asztrológia irányzatok elképesztő mennyiségű különböző fényszöget halmoztak fel kalandos történetük során és a többségüket használják is. Csak a felsorolás szintjén: konjunkció (360°/1=360° vagy 0°), oppozíció (360°/2=180°),...
Olvasd tovább!

Csillagképnéző: Cancer

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 04 (konfliktusdinamika)

 „Életem a tudattalan önmegvalósitásának története” (C. G. Jung) A személyiség önmegvalósítása, a tudattalanból való kibontakozása egész életen át tartó folyamat. Az élet alapjelenségei polárisak (ki- és belégzés, élet és halál, nappal és éjszaka, világosság...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 03 (maszk, árnyék, animus/anima)

Vegyünk sorra néhány meghatározó alapfogalmat a jungiánus lélektan világából.  Most még csak rövid leltárt készítünk a Jungiánus asztrológia szemszögéből, de később sort kerítünk bővebb kibontásukra is. Szerepszemélyiség, anima/animus, árnyék…  Ezek az...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 02 (a psziché térképe)

C. G. Jung felfogása szerint a psziché valamennyi tudatos és tudattalan pszichikus folyamat összessége. A psziché mikrokozmosz, amelyen belül az éntudat csak egy körülhatárolt szeglet, amelyet a tudattalan mint valami határtalan körülölel. A személyközpontó...
Olvasd tovább!

Jungiánus asztrológia 01 (bevezető)

A psziché teljességét és ezen belül a tudatost és tudattalant mint egymást kiegészítő, önszabályzó rendszert kell elképzelnünk. A tudattalan az idősebb, ill. eredendően adott, melyből a tudatos énünk megszületik az egyedi élet során, és melybe...
Olvasd tovább!

Csillagképnéző: Gemini

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával...
Olvasd tovább!

Hamvas Béla: Érdekessé tenni az életet

A régiek értettek ahhoz, hogyan lehet az ember életét érdekessé tenni.  „A tarot [az ASZTROLÓGIA] nem kész életterv. Más szóval a tarot [az ASZTROLÓGIA] nem filozófia és nem világnézet. Kész világnézetet nyújtani annyi, mint az embert eldologiasítani...
Olvasd tovább!

Erich Neumann: Nő – Test – Edény – Világ

„A hajdan élt ember, aki tudta nélkül a világ közepére képzelte magát, így mindent önmagához viszonyított és önmagát viszonyította mindenhez, saját tudattalanjának képeivel töltötte meg az őt körülvevő világot. Miközben így tett, az őt körülvevő test-edény...
Olvasd tovább!

Hajo Banzhaf a négy elemről…

„Tűz, víz, levegő és föld – régen nemcsak az egész teremtést, de az ember különböző alapkaraktereit is e négy elem alapján különböztették meg. Nyelvünkben – amely egy nép legnagyobb és legrégebbi emlékezetét őrzi – ez a tudás még jól tükröződik. Így tudjuk, hogy...
Olvasd tovább!

A varázstalanított világ

Bár ma már mindenki a Vízöntő korról, a New Age-ről beszél, mégis úgy érzem, hogy a Halak korszak nem múlt el végleg. Sőt! A Halak jeggyel szemben álló Szűz a kor valóságmegragadásának megjelenítőjeként figyelemre méltóan érezteti analógiáit a...
Olvasd tovább!

Csillagképnéző: Taurus

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával...
Olvasd tovább!

A képalkotás ereje

A jungiánus asztrológiai önismereti munkában előbb vagy utóbb elérkezik az a pont, amikor a már felismert vagy felismertetett élettéma szereplőivel közelebbi kapcsolatba kell lépnünk. Élettémán a személyi jelölők kollektív archetípusokkal való kapcsolódását értjük...
Olvasd tovább!

A visszatekintés ereje

Első pillantásra talán furcsának tűnik a cím annak ismeretében, hogy a jungiánus asztrológia a jungi analitikus pszichológiára építkezve finális jellegű. Ez azt jelenti, hogy a hangsúly nem a „honnan jövök”-ön van, hanem a „hová megyek”-en. Sőt nem is direkt módon...
Olvasd tovább!

Csillagképnéző: Aries

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával...
Olvasd tovább!

Fritz Riemann: Jegyfeladatok

Az elmúlt asztrológiai év során a Vakvágányok sorozatban sorra közzétettem Fritz Riemann megállapításait az egyes jegyek lehetséges csapdáiról. Itt az ideje, hogy a sok szembesítés után végre ellenpontként, megmutassam a jegyekhez kapcsolódó pozitív üzeneteit is....
Olvasd tovább!

A kapcsolat (interperszonális konfliktusdinamika)

„Aki nincs benne, az bele akar kerülni, és aki benne van, az ki akar kerülni belőle.” A karakterben hasonlók és eltérőek egyaránt vonzódhatnak egymáshoz. A kapcsolat története során a hasonlóság és az eltérés más és más megéléseket válthat ki. Jellemzően ami...
Olvasd tovább!

Barbara Somers: A tünet nyelve

Az a tapasztalatom, hogy bizonyos rákfajták a léleknek abból az igényéből fakadnak, hogy növekedni szeretne. Néha azt mondják, hogy a rák „a növekedéstől való félelem, az önkifejezéstől való félelem, a keserűség eredménye; a befelé fordított harag erős,...
Olvasd tovább!

Hamvas Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása

B. A. -nak ajánlva „János kertész ugyan beavatta minden munkájába. Megérkezése után nem sokkal már ismerte a virágokat, és azt is sejtette, hogy az öregnek mi a titka. Talán nem is valódi virágok ezek itt, hanem – de csend! Ki tudja? Hátha minden virág lélek?...
Olvasd tovább!

Claus Riemann: A depresszió 12 arca (a Kos)

Részletek Claus Riemann: A depresszió 12 arca, a gyógyulás 12 útja (Zwölf Gesichter der Depression, 12 Wege der Heilung) című művéből. A könyv még magyarul nem jelent meg. Fordította: Mészáros Csilla E könyv története 1998-ra tekint vissza. Akkoriban...
Olvasd tovább!

Test, lélek, szellem

„Az ember beteg, de a betegség a természet kísérlete, hogy meggyógyítsa.” (C. G. Jung) Képzeljük el, ahogy az egónk berendezkedik a pszichében. Ha a pszichét úgy tekintjük (kis képzavarral), mint egy családi házat, akkor a Tudatos Énünk (ego: Nap, Merkúr)...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Halak)

„Érzékenysége miatt e jegy szülöttje jobban szenved az élettől, mint mások. Ezért biztonságra törekszik, aminek egyik lehetőségét abban látja, hogy megpróbál minél tovább megmaradni a felelőtlen gyermeki állapotban, és környezetére a védelmező szerepét osztja, a...
Olvasd tovább!

Hamvas Béla: Az ember mindig egész

Az ember, szól Baader, nem mikrokozmosz, hanem mikrotheosz. Az ember létében az ásványok és a kövek és a fémek és az elemek léte kényelmesen elfér. Hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy az ember az ásványokat és a köveket és a fémeket és az elemeket megismeri és...
Olvasd tovább!

Mohás Lívia: Az aphroditéi gondolkodás- és magatartásmód

Részlet Mohás Lívia egy hosszabb tanulmányából. A teljes anyag is (Mohás Lívia szíves hozzájárulásával) megtalálható az oldalon: A női entitás aphroditéi vonaláról. Remélem ez a kiragadott részlet kedvet csinál majd a teljes tanulmány elolvasásához is....
Olvasd tovább!

Mohás Lívia: A női entitás aphroditéi vonaláról

Minden nőben, amikor szerelembe esik és viszontszeretik, fölerősödik az aphroditéi vonal. Azonosul a szerelmes nő archetípusával, valamiképp változik, felszabadultabb, érzékibb, magabiztosabb lesz. A mi kultúránk, a zsidó-keresztény kultúra, ahogyan a mozlim...
Olvasd tovább!

M-L von Franz: Álomértelmezés

„Életünkben több ezer álmunk van, és mindegyik egyedi. Vannak egyszerűek, vannak bonyolultak, de minden álom spontán és megjósolhatatlan. Éppen ezért meglepő, hogy sok álomnak mégis felismerhető szerkezete van; olyan kerete, amelyben az álom létrejön. Amikor...
Olvasd tovább!

Énközlés

Mind a külvilágból, mind a tudattalan világából csak az tudatosulhat, amivel az Én (a Nap) kapcsolatba lép. A Merkúr segítségével az Egó egyrészt kapcsolatot teremt a külvilággal, másrészt aktívan vagy passzívan kapcsolódik a tudattalan bizonyos folyamataihoz....
Olvasd tovább!

Claus Riemann: A tizenharmadik tündér

Tizenkét tündér számára van teríték, a tizenharmadikat kihagyják, így az, „amit kizársz, az gonosszá válik” jelmondatnak megfelelően a tizenharmadik tündér méregkeverővé válik. „Sheldon Kopp mondta egyszer: ‘Benned minden csak akkor ér valamit, ha birtoklod...
Olvasd tovább!

Presser: A celofán nap és a papírhold

„Én tudtam, hogy ez lesz a vége, én tudtam, hogy nem szabad, én kiszámítottam a csillagokból, itt valami most szétszakad. Én hallottam gyönyörű kürtszót a felhők mögött szólt, de a szerelem nap meg a szerenád hold pont akkor, pont ott volt. A francba én...
Olvasd tovább!

Johannes Itten: Szubjektív színhangzatok

„Homályos színek melankolikus sötétje zárja magába az akkordok belsejében a világos s a ragyogó színeket. Zárkózott, titkos szépség válik láthatóvá, mely környezetének akadályozó tényezői miatt nem tud szabadon kibontakozni.” „1928-ban festőnövendékeim...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Vízöntő)

„A Vízöntő-szülöttek élethazugsága mindenekelőtt az individuáció félreértelmezett felhívásából ered, amennyiben ezt énje hangsúlyozásaként fogja fel ahelyett, hogy önmaga identitása megtalálásának, lénye lényegi magjára való ráeszmélésnek tekintené, ami által...
Olvasd tovább!

Boldogság portfólió

Ez a rövid szöveg egy kedves barátunk születésnapjára íródott általam kedvelt szerzők üzeneteinek újragondolásával. Gondoltam majd elmondom, amikor nyilvánosan átadjuk az ajándékot. Úgy alakult, hogy a felolvasás elmaradt. Négyszemközt azért elhangzott persze....
Olvasd tovább!

David Rosen: Jung és a Tao

A könyv – Jung életének és lélektanának ez a meglepő és új értelmezése – arra a felismerésre épül. hogy Jung lényegében taoista volt. Amint leveleit, mondásait, könyveit elemezve végigkövetjük gazdag életművét, új fényben tárul elénk Jung élete és munkássága,...
Olvasd tovább!

Vezetési stílusok (Kurt Lewin kísérlet)

Kurt Lewin kísérlete három vezetési technika (tekintélyelvű – demokratikus – „laissez faire”) összehasonlítására. A kísérletet szabadidőklubok résztvevőivel folytatták le, akik mit sem tudva arról, hogy kísérleteznek velük, három csoportba osztva...
Olvasd tovább!

Konstruktív vagy destruktív agresszió?

Az agresszió elve (Mars) alapján a kezünkben a választás, hogy a differenciálatlan (győzelem-vereség) vagy civilizáltabb (konfliktusmegoldás) változatával élünk. Viszont élnünk kell vele, nem száműzhetjük az életünkből. Átvitt és konkrét értelemben véve...
Olvasd tovább!

Énvédő mechanizmusok

A hat énvédő mechanizmus Elaine N. Aron felsorolásában: Minimalizálás: Súlytalanítani vagy tagadni próbáljuk szerepünket egy negatív helyzetben, vagy azzal kapcsolatban, amit egy pozitív helyzetben elvárnak tőlünk.   Vádaskodás: Másokat...
Olvasd tovább!

Szegény Robinson!

Az benne lehet a képletemben, hogy történetesen nagyon szeretnék gyereket, fontos a család, és mindent megteszek érte… De sajnos (vagy inkább hála istennek!) egyelőre én egyedül képtelen vagyok rá. Férfiként különösen. Úgy hogy akarhatok én sok gyereket...
Olvasd tovább!

A kezdő, a haladó, a mesterjelölt és a nagymester

Mérő László négy tudásszintet különböztet meg a szakmai gondolati sémák mennyiségét és alkalmazását illetően az Észjárások című könyvében. Nézzük meg ezt az asztrológiára vonatkoztatva, szabadon kezelve Mérő László szövegét. A KEZDŐ asztrológus nagyon kevés...
Olvasd tovább!

Jungiánus brevárium a projekcióról

„Minden, ami tudattalan, kivetül, vagyis egy tárgy tulajdonságaként vagy viselkedéseként tűnik fel. Csak az önismeret aktusán keresztül integrálódnak az egymásnak megfelelő tartalmak az alannyal, válnak el a tárgytól és válnak felismerhetővé pszichés...
Olvasd tovább!

Házasság az Uránusz szemszögéből

„Mindent megtennék, hogy egy kicsit szeress. Bohóc leszek, vagy bohóc maradok, és sírok, hogy egy kicsit nevess.” (LGT) Pajtikáim! Csak akkor házasodjatok, ha különös tehetségetek van arra, hogy üdvözüléseteket férfielv és női elv intenzív tartós kapcsolatában...
Olvasd tovább!

Január 1.

Numa királynak, Romulus utódjának tulajdonított naptárreform alapján a téli napfordulót követő Ianuarius az év első hónapja. Január 1. Janus isten orgiasztikus ünnepe: a „római karácsony”. Julius Caeser naptárreformja (i.e. 46) óta hivatalosan január 1. a római...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Bak)

„A szülött könnyen áldozatul eshet primer becsvágyának, amely örökös elégedetlenséget szül, és így semminek sem tud már örülni. (…) Mivel sok mindent túl komolyan vesz, humorát teljesen elveszítheti, és pesszimista lesz, ezért a negatív ingerekre fogékonyabb...
Olvasd tovább!

Komplexus-aktiválódás

„Ha megszólítja valami a komplexussal kapcsolatos témákat vagy emóciókat, akkor a tudattalan szövevény egésze feléled, aktivizálódik a hozzátartozó, az egész élettörténetből származó érzelmi töltéssel és a belőle következő, sztereotip lefolyású elhárító...
Olvasd tovább!

Elaine N. Aron: Szeretet és hatalom válaszútján

Nap mint nap kifejezzük szeretetünket és törődésünket egymás iránt. Emellett összehasonlítjuk magunkat másokkal, versengünk, tiszteletre, befolyásra vagy hatalomra vágyunk. Elaine N. Aron, a Szuperérzékeny vagyok? című bestseller szerzője feltárja előttünk, hogy...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Nyilas)

„A jegy szülötteinek tipikus konfliktusai a lét és a látszat problémájából erednek. Néhányuknak a presztízs, cím, rang többet számít, és sok minden könnyen státusszimbólummá válik. Gyakran naivan azt feltételezik, hogy ezek a dolgok valóban megadják számukra azt...
Olvasd tovább!

Elaine N. Aron: Szuperérzékenyen párban

Könnyen leszel szerelmes, de tartasz az intim percektől? Unod, folyton „túl érzékenynek” neveznek? Zavar, ha a partnered kevésbé érzékeny? Feladtad, hogy párkapcsolatod legyen, mert félsz az érzékenységből fakadó fájdalmaktól? Szuperérzékenyen párban Sensum...
Olvasd tovább!

Joe Heller: Isten Neje

„Isten neje kezdettől fogva ellenezte az ötletet. – Miért kell az neked? – Nincs elég tennivalóm. – És mit csináltál egészen mostanáig? – Tudod, hogy mit csináltam – felelte Isten. – Semmit. – Miért nem tudod ugyanazt csinálni továbbra is? – Semmit? Unalmas. –...
Olvasd tovább!

Claus Riemann: Mély forrás

Claus Riemann jungiánus asztrológus könyvében bemutatja a „tizenkét állatövi jegy lelkét” a pszichológiai asztrológia szemszögéből, de a könyv végén található elméleti alapvetései is figyelemre méltóak. Claus Riemann: Mély forrás © Bioenergetic Kft., 2004,...
Olvasd tovább!

Pin It on Pinterest

Share This