KALANDRA FEL!

Tudod, hogy ki vagy?

Hívő vagy hitetlen? Fanatikus vagy eretnek? Konzervatív vagy újat kereső? Feminin vagy maszkulin, esetleg androgün? Kereső vagy találó? Elindult vagy érkező, talán úton levő? Hamlet vagy Faust? Oblomov vagy Platonov? Imposztor vagy mizantróp? Don Quijote vagy Sancho Panza? Király vagy a Bolond? Lolka vagy Bolka? Extrovertált vagy introvertált? Érzékelő, gondolkodó, érző, vagy intuitív? Egocentrikus vagy altruista? Skizoid vagy depresszív? Hisztérikus vagy kényszeres? Álmodó vagy ébrenlévő? Aszkéta vagy hedonista? Optimista vagy pesszimista? Örökifjú vagy koraérett? Aláereszkedő vagy felemelkedő? Ezoterikus vagy exoterikus?! Holisztikus vagy redukcionista? Idealista vagy racionalista? Evolucionista vagy revolucionista? Szubjektív vagy objektív? Tudományhívő vagy valóságkereső? Dogmatikus vagy szkeptikus? Az eget figyelő vagy a földönjáró? Menekülő vagy kitartó? Beavatatlan vagy, aki azt hiszi, hogy beavatott? Vertikális vagy horizontális? Nagynak látszol vagy kicsinek? Álomlovag vagy kijózanodott? Analitikus vagy szintetizáló? Úgy tudod, hogy tudsz, vagy nem tudod, hogy tudsz? Babonás, netán bálványimádó esetleg száműzött? Önjelölt vagy kiszemelt? Hátranéző vagy előrenéző, esetleg önmagába néző? Hidegnek vagy melegnek érzed magad? Üzenetre vagy meghallgatásra vársz? Mindez együtt vagy egyik sem? Egyáltalán… Vagy? Kalandra fel!


 

Életvezetési konzultációra van szükséged?

Asztrológiai tanácsadás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Mentori segítséget kívánok nyújtani a személyiségfejlődéssel együttjáró kíhívások egyéni megoldásaihoz. Számtalan asztrológiai gyakorlat létezik. Van, aki elméletet alkot. Van, aki kutat. Van, aki kísérletezik. Van, aki mundán érdeklődésű. Van, aki az élet legapróbb dolgait is asztrológiai konstellációkhoz köti. Gyakran előfordul, hogy az asztrológia az asztrológus önmegvalósítását szolgálja. Számomra az asztrológia önismereti beszélgetéseknek alárendelt eszköz. A direkt tanácsadás helyett a döntéshelyzet átláthatóvá tételét tűztem ki a konzultáció céljául. Az elemzésben hangsúlyosan figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, a szocializáció hatásait, illetve az aktuális életszakasz személyiségfejlődési feladatait. Előrejelzés helyett egyedi fejlődési utad állomásaira figyelek, hogy azok transzformációs lehetőségeire felkészülj.

 

Szeretnél Jungiánus AsztroPszichológiát (JAP) tanulni?

Csoportlétszám: minimum 6 fő – maximum 10-12 fő
A négy modulra felosztott tananyag a jungiánus személyközpontú asztrológia ismertetésére és gyakorlatára összpontosul.
1 modul = 48 tanóra = 6 alkalomból áll (havonta egy alkalom 8×45 perc).
Az oktatásról bővebben a JAP csoportos oldalon olvashatsz.
A modulok tematikájáról a JAP modulok oldalon találhatsz bővebb információt.
Egyébként pedig keress a +36 30 662 2033-as telefonszámon!

Egyéb oktatási formák: a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között zajlanak  egyéni és online (skype) formában egyaránt. Mindkét forma lehetőséget biztosít a rugalmas megoldásokra tematikában és időbeosztásban egyaránt.

Az asztropszichológia célja a lehető leghatékonyabb önvizsgálat. Ennek érdekében két lényegében egymáshoz közelálló, egymásból táplálkozó önismereti modellt alkalmaz egyidejűleg és egyenrangúan: Carl Gustav Jung mélylélektanát és az asztrológiát. Várom tehát mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztropszichológia (JAP) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával.