Tudod, ki vagy?

Hívő vagy hitetlen? Fanatikus vagy eretnek? Konzervatív vagy újat kereső? Feminin vagy maszkulin, esetleg androgün? Kereső vagy találó? Elindult vagy érkező, talán úton levő? Hamlet vagy Faust? Oblomov vagy Platonov? Imposztor vagy mizantróp? Don Quijote vagy Sancho Panza? Király vagy a Bolond? Lolka vagy Bolka? Extrovertált vagy introvertált? Érzékelő, gondolkodó, érző, vagy intuitív? Egocentrikus vagy altruista? Önérvényesítő vagy kooperatív? Skizoid, depresszív, hisztérikus, kényszeres? Aktív vagy reaktív? Indulatos vagy emocionális?

Tudod, ki vagy?

Elméleti vagy gyakorlatias? Kezdeményező, megőrző vagy fellazító? Álmodó vagy ébrenlévő? Aszkéta vagy hedonista? Optimista vagy pesszimista? Örökifjú vagy koraérett? Aláereszkedő vagy felemelkedő? Ezoterikus vagy exoterikus? Holisztikus vagy redukcionista? Idealista vagy racionalista? Evolucionista vagy revolucionista? Szubjektív vagy objektív? Tudományhívő vagy valóságkereső? Dogmatikus vagy szkeptikus? Az eget figyelő vagy a földönjáró? Beavatatlan, vagy aki azt hiszi, hogy beavatott?

Tudod, ki vagy?

Vertikális vagy horizontális? Menekülő vagy kitartó? Életélvező vagy nélkülöző? Boldog teljesítő vagy kényszerteljesítő? Álomlovag vagy kijózanodott? Analitikus vagy szintetizáló? Úgy tudod, hogy tudsz, vagy nem tudod, hogy tudsz? Babonás, bálványimádó vagy eretnek? Hátranéző vagy előrenéző, esetleg önmagába néző? Hidegnek vagy melegnek érzed magad? Önjelölt vagy kiszemelt? Nagynak látszol, vagy kicsinek? Üzenetre vagy meghallgatásra vársz? Mindez együtt vagy egyik sem? Egyáltalán… VAGY? Kalandra fel!

Kalandra fel!

Carl Rogers írja egy helyütt: „Úgy érzem, az évek során megtanultam jobban odafigyelni saját magamra. Vagyis jobban tudom, mint azelőtt, mit érzek egy adott pillanatban; vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt; vagy unom és közömbös számomra, ami történik; vagy nagyon szeretném megérteni ezt az embert, vagy riaszt és félek a hozzá fűződő kapcsolattól. Ezek a különféle viszonyulások olyan érzések, amelyekre oda tudok figyelni saját magamban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy azt érzem, sikerül azzá lennem, ami vagyok. Könnyebb elfogadni magamat, mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént, aki nem tud mindig úgy viselkedni, ahogy szeretne. Egyesek ezt biztosan nagyon furcsa iránynak tartják, amit követek. Számomra azért értékes, mert az a különös paradoxon rejlik benne, hogy ha elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok, akkor megváltozom. Azt hiszem, ezt részben a pácienseimtől tanultam, részben önmagamon észleltem: nem tudunk megváltozni, nem tudunk továbblépni onnan, ahol vagyunk, csak ha tökéletesen elfogadjuk magunkat. Ezután a változás szinte észrevétlenül következik be.”  Bővebben – Carl Rogers: Ilyen vagyok

Életvezetési konzultációra van szükséged?

Asztrológiai tanácsadás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Mentori segítséget kívánok nyújtani a személyiségfejlődéssel együtt járó kihívások egyéni megoldásaihoz. Az jungiánus asztrológiai életvezetési konzultáció lehetősége a dezintegráció (elemekre bontás) során a kliensben felszabaduló pszichés energiában van. S ezt az energiát lehet optimális esetben a kliens aktív bevonásával egy újabb struktúra felépítésébe bevetni. Persze ehhez valóban szükség van a kliens tudatos erőbefektetésére. A direkt tanácsadás helyett a döntéshelyzet átláthatóvá tételét tűztem ki a konzultáció céljául. Az elemzésben hangsúlyosan figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, a szocializáció hatásait, illetve az aktuális életszakasz személyiségfejlődési feladatait. Előrejelzés helyett egyedi fejlődési utad állomásaira figyelek.

Szomatodráma Játék (csoportos és egyéni)

Az asztrológiai konzultáció elsősorban az elmét veszi célba és a tudatos rálátást segíti. Az igazi átalakulás és előrelépés azonban az érzelmeink megélése nélkül, a testünkkel, a személyiségrészeinkkel, az élettémáinkkal való élményszerű, „én-te” szintű kapcsolatfelvétel és párbeszéd nélkül nem lehetséges. A Szomatodráma Játék lehetőséget és biztonságos keretet ad ehhez a kapcsolatfelvételhez és a párbeszédhez. Legfőbb jelentősége a konzultációs munkában az, hogy a felismert érzelmi mintázataink, élettémáink egy védett térben megelevenedhetnek, és megértő, elfogadó kapcsolódásba kerülhetünk velük. Így mindazzal, amit gyakran távolságtartó módon felismertünk magunkban, most személyes közelségbe léphetünk a Szomatodráma Játék kapcsolódásokra építő, megmozgató ereje segítségével és ez új minőséget hoz az önismereti munkába.

Szövegtár: asztrológia

Az Archetípusok rovatban a Napút tizenkét szakaszának ismertetése alkalmat ad a Stellium Asztrológia szemléletmódjának bemutatására. A Tanulmányok rovatban olyan kiegészítő jegyzetek találhatók, melyek közelebb visznek a jungiánus asztrológia gyakorlatához. Válogatott szövegrészletek figyelemre méltó szerzőktől. Saját összeállítások a tanítványok segítése céljából. A Fordítások rovat célja, hogy figyelemre méltó írásokat közöljön a világból a személyközpontú önismereti asztrológia köréből. Az Irodalom rovat bemutat néhány könyvet, mely figyelemre méltó és elolvasásra érdemes. Mind az, ami hasznos kiegészítő tudást nyújt a jungiánus asztrológia tanulmányozásában és művelésében. Az Asztroblog rovat ötletek, gondolatkísérletek, idézetek tárhelye és mindaz ami, ha közvetetten is, de kapcsolódik a személyközpontú önismereti asztrológiai gondolkodáshoz.

Szövegtár: pszichológia

A Jegyzetek rovatban a jungiánus asztrológiai tanulmányokat kiegészítő írásokat találjuk. Minden, ami beépíthető, felhasználható, hasznos kiegészítő az asztrológiai praxis szempontjából. Nem csak a jungiánus pszichológia szakirodalom bemutatása a cél, de azért különös figyelemmel a tanácsadói gyakorlathoz (praxis) segítséget adó tanulmányokra. A Tipológiák rovat célja, hogy a kitekintés gyanánt megismerkedjünk más karakterológiákkal, típustanokkal az asztrológia rendszerén kívül. Az Ajánlott irodalom rovatban néhány könyv ismertetésére bukkanhatunk, melyek figyelemre méltóak és elolvasásra érdemesek. Mind az, ami hasznos kiegészítő tudást nyújt a jungiánus asztrológia tanulmányozásában és művelésében. A Pszichoblog rovat ötletek, gondolatkísérletek, idézetek tárháza és minden, ami ha közvetetten is, de kapcsolódik számomra a jungi analitikus lélektanhoz.

Betekintés a Szövegtár anyagai közé

Csillagképnéző: Pisces

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Csillagképnéző: Aquarius

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 12 (észlelés, énközlés)

A Merkúr az úgynevezett Én-komplexum része. Mind a külvilágból, mind a tudattalan világából csak az tudatosulhat, amivel az Én (a Nap) kapcsolatba lép. E kapcsolat megteremtéséhez szükséges percepciós eszközök leképeződése a jungiánus asztrológia jelképrendszerében a...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 11 (a tudatos én központja)

A tudat átmeneti jelenség. Életünk egy jelentős részét tudattalan állapotban töltjük. A korai gyermekkor tudattalanul telik, de még az alvás is elmerülés a tudattalanban. Csak az ébrenléti fázisokban birtoklunk részlegesen tiszta tudatosságot. C. G. Jung szerint a...
Bővebben...

Csillagképnéző: Capricornus

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Csillagképnéző: Sagittarius

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Csillagképnéző: Scorpius

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 10 (az individuáció tengelye)

A progresszió, az előrelépés, a fejlődés, „kilépés a világba” igénye és a biztonság, a megőrzés, a ragaszkodás, az „odatartozás” (regresszív) igénye között húzódó feszült, feloldhatatlannak látszó ellentmondás adja fejlődésünk (individuációnk) egyik legfőbb...
Bővebben...

Csillagképnéző: Libra

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Claus Riemann: Négy férfikép, négy nőkép

következőkben egy olyan modellről szeretnék még említést tenni, amely C. G. Jung pszichológiájából származik, és nagyon jól alkalmazható az asztrológiában. A férfi és a női psziché szerkezeti modelljéről van...
Bővebben...

Életre kelt érzelmi sémáink

„Egy személyben minden, de mindened vagyok aki csak szerethet, aki csak él érted: Férjed, fiad, atyád, szeretőd, testvéred, És egy személyben te vagy mindenem nekem: lyányom, anyám, húgom” (Petőfi Sándor) Minden már átélt élményünkre, emlékünkre, sérülésünkre...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 09 (nyilvános én)

Nyilvános Énünket (Ascendens, Maszk, Perszóna, szerepszemélyiség) egy olyan szereprepertoárként érdemes megközelíteni, mint amely gyerekkorunk óta alakul, szocializálódik. A folyamat szinte egész életünk folyamán zajlik. Jungiánus megközelítésben a személyiségnek a...
Bővebben...

Csillagképnéző: Virgo

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 08 (házeloszlás)

Bevezetésként idézzük fel egy pillanatra a sorozat korábbi részéből a házak jungiánus meghatározását. A horoszkópházak leginkább az egyén „világba vetettségét” képviselik. A jungiánus asztrológia a psziché belső dinamikájának (lásd: komplexusok) vizsgálata során...
Bővebben...

Odakozmásodva (Hamvas Béla)

A szeretet melegére való sóvárgás ez, amely sokkal több sors titkos rugója, mint ahogy gondolnánk – Engedelmével figyelmét felhívom arra, hogy olyan rendkívül kevesen vannak, akik, mondjuk így, nincsenek legalábbis egy kicsit odakozmásodva – A vöröshajú nem felelt...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 07 (elemi eloszlás)

A sorozat eddigi részeiből következően talán már látszik, hogy mennyire meghatározó szerepet kap a jungiánus szemléletben az elemi megközelítés. Elemi eloszlás vizsgálat természetesen többféle asztrológiai műfajban is felbukkan. Az eltérések egyrészt a vizsgálatban...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 06 (házak)

Az asztrológiai házak értelmezése okozza talán a legtöbb dilemmát az asztrológiával éppen ismerkedőnek. Azt hiszem itt érhető leginkább tetten a különböző asztrológiai műfajok eltérő attitűdje az vizsgálat tárgyát (radix) illetően. Kezdve a technokrata résztől...
Bővebben...

Irvin D. Yalom: Ortodoxia

„Így működik az ortodoxia. A kibontakozó, veszélyes, fiatal elmét pár évre belenyomják az elmélet trágyájába, hogy hamar meddővé váljon. Aztán amikor a kreativitás utolsó pitypangvirágát is szanaszét fújta a doktrína szele, diplomát adnak a beavatottnak, és bíznak...
Bővebben...

Csillagképnéző: Leo

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

In memoriam Esterházy Péter

„A két angyal, hogyan is másképp, az angyalok nyelvén beszélt egymással. Fiatal férfiak képét vették magukra, Balázs volt az egyikőjük neve és Gábor a másiké, akit azonban mindenki, az Úristen is, csak Csocsónak szólított.   – Csocsókám, nézzenek utána, már...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 05 (fényszögek)

A különböző asztrológia irányzatok elképesztő mennyiségű különböző fényszöget halmoztak fel kalandos történetük során és a többségüket használják is. Csak a felsorolás szintjén: konjunkció (360°/1=360° vagy 0°), oppozíció (360°/2=180°), trigon/harmadfény...
Bővebben...

Csillagképnéző: Cancer

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 04 (konfliktusdinamika)

 „Életem a tudattalan önmegvalósitásának története” (C. G. Jung) A személyiség önmegvalósítása, a tudattalanból való kibontakozása egész életen át tartó folyamat. Az élet alapjelenségei polárisak (ki- és belégzés, élet és halál, nappal és éjszaka, világosság és...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 03 (maszk, árnyék, animus/anima)

Vegyünk sorra néhány meghatározó alapfogalmat a jungiánus lélektan világából.  Most még csak rövid leltárt készítünk a Jungiánus asztrológia szemszögéből, de később sort kerítünk bővebb kibontásukra is. Szerepszemélyiség, anima/animus, árnyék…  Ezek az elnevezések...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 02 (a psziché térképe)

C. G. Jung felfogása szerint a psziché valamennyi tudatos és tudattalan pszichikus folyamat összessége. A psziché mikrokozmosz, amelyen belül az éntudat csak egy körülhatárolt szeglet, amelyet a tudattalan mint valami határtalan körülölel. A személyközpontó jungiánus...
Bővebben...

Jungiánus asztrológia 01 (bevezető)

A psziché teljességét és ezen belül a tudatost és tudattalant mint egymást kiegészítő, önszabályzó rendszert kell elképzelnünk. A tudattalan az idősebb, ill. eredendően adott, melyből a tudatos énünk megszületik az egyedi élet során, és melybe rendszeresen...
Bővebben...

Csillagképnéző: Gemini

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Hamvas Béla: Érdekessé tenni az életet

A régiek értettek ahhoz, hogyan lehet az ember életét érdekessé tenni. „A tarot [az ASZTROLÓGIA] nem kész életterv. Más szóval a tarot [az ASZTROLÓGIA] nem filozófia és nem világnézet. Kész világnézetet nyújtani annyi, mint az embert eldologiasítani és...
Bővebben...

Erich Neumann: Nő – Test – Edény – Világ

„A hajdan élt ember, aki tudta nélkül a világ közepére képzelte magát, így mindent önmagához viszonyított és önmagát viszonyította mindenhez, saját tudattalanjának képeivel töltötte meg az őt körülvevő világot. Miközben így tett, az őt körülvevő test-edény három...
Bővebben...

Hajo Banzhaf a négy elemről…

„Tűz, víz, levegő és föld – régen nemcsak az egész teremtést, de az ember különböző alapkaraktereit is e négy elem alapján különböztették meg. Nyelvünkben – amely egy nép legnagyobb és legrégebbi emlékezetét őrzi – ez a tudás még jól tükröződik. Így tudjuk, hogy egy...
Bővebben...

A varázstalanított világ

ár ma már mindenki a Vízöntő korról, a New Age-ről beszél, mégis úgy érzem, hogy a Halak korszak nem múlt el végleg. Sőt! A Halak jeggyel szemben álló Szűz a kor valóságmegragadásának megjelenítőjeként...
Bővebben...

Csillagképnéző: Taurus

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

A képalkotás ereje

A jungiánus asztrológiai önismereti munkában előbb vagy utóbb elérkezik az a pont, amikor a már felismert vagy felismertetett élettéma szereplőivel közelebbi kapcsolatba kell lépnünk. Élettémán a személyi jelölők kollektív archetípusokkal való kapcsolódását értjük a...
Bővebben...

A visszatekintés ereje

Első pillantásra talán furcsának tűnik a cím annak ismeretében, hogy a jungiánus asztrológia a jungi analitikus pszichológiára építkezve finális jellegű. Ez azt jelenti, hogy a hangsúly nem a „honnan jövök”-ön van, hanem a „hová megyek”-en. Sőt nem is direkt módon a...
Bővebben...

Csillagképnéző: Aries

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Bővebben...

Fritz Riemann: Jegyfeladatok

Az elmúlt asztrológiai év során a Vakvágányok sorozatban sorra közzétettem Fritz Riemann megállapításait az egyes jegyek lehetséges csapdáiról. Itt az ideje, hogy a sok szembesítés után végre ellenpontként, megmutassam a jegyekhez kapcsolódó pozitív üzeneteit is. A...
Bővebben...

A kapcsolat (interperszonális konfliktusdinamika)

„Aki nincs benne, az bele akar kerülni, és aki benne van, az ki akar kerülni belőle.” A karakterben hasonlók és eltérőek egyaránt vonzódhatnak egymáshoz. A kapcsolat története során a hasonlóság és az eltérés más és más megéléseket válthat ki. Jellemzően ami a...
Bővebben...

Barbara Somers: A tünet nyelve

z a tapasztalatom, hogy bizonyos rákfajták a léleknek abból az igényéből fakadnak, hogy növekedni szeretne. Néha azt mondják, hogy a rák „a növekedéstől való félelem, az önkifejezéstől való félelem, a...
Bővebben...

Hamvas Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása

B. A. -nak ajánlva „János kertész ugyan beavatta minden munkájába. Megérkezése után nem sokkal már ismerte a virágokat, és azt is sejtette, hogy az öregnek mi a titka. Talán nem is valódi virágok ezek itt, hanem – de csend! Ki tudja? Hátha minden virág lélek? Tudta,...
Bővebben...

Claus Riemann: A depresszió 12 arca (a Kos)

Részletek Claus Riemann: A depresszió 12 arca, a gyógyulás 12 útja (Zwölf Gesichter der Depression, 12 Wege der Heilung) című művéből. A könyv még magyarul nem jelent meg. Fordította: Mészáros Csilla E könyv története 1998-ra tekint vissza. Akkoriban asztrológia...
Bővebben...

Test, lélek, szellem

„Az ember beteg, de a betegség a természet kísérlete, hogy meggyógyítsa.” (C. G. Jung) Képzeljük el, ahogy az egónk berendezkedik a pszichében. Ha a pszichét úgy tekintjük (kis képzavarral), mint egy családi házat, akkor a Tudatos Énünk (ego: Nap, Merkúr) kényelmesen...
Bővebben...

Vakvágányok (Halak)

„Érzékenysége miatt e jegy szülöttje jobban szenved az élettől, mint mások. Ezért biztonságra törekszik, aminek egyik lehetőségét abban látja, hogy megpróbál minél tovább megmaradni a felelőtlen gyermeki állapotban, és környezetére a védelmező szerepét osztja, a maga...
Bővebben...

Hamvas Béla: Az ember mindig egész

Az ember, szól Baader, nem mikrokozmosz, hanem mikrotheosz. Az ember létében az ásványok és a kövek és a fémek és az elemek léte kényelmesen elfér. Hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy az ember az ásványokat és a köveket és a fémeket és az elemeket megismeri és megérti,...
Bővebben...

Mohás Lívia: Az aphroditéi gondolkodás- és magatartásmód

Részlet Mohás Lívia egy hosszabb tanulmányából. A teljes anyag is (Mohás Lívia szíves hozzájárulásával) megtalálható az oldalon: A női entitás aphroditéi vonaláról. Remélem ez a kiragadott részlet kedvet csinál majd a teljes tanulmány elolvasásához is. [dropcap...
Bővebben...

Mohás Lívia: A női entitás aphroditéi vonaláról

inden nőben, amikor szerelembe esik és viszontszeretik, fölerősödik az aphroditéi vonal. Azonosul a szerelmes nő archetípusával, valamiképp változik, felszabadultabb, érzékibb, magabiztosabb lesz. A mi...
Bővebben...

M-L von Franz: Álomértelmezés

„Életünkben több ezer álmunk van, és mindegyik egyedi. Vannak egyszerűek, vannak bonyolultak, de minden álom spontán és megjósolhatatlan. Éppen ezért meglepő, hogy sok álomnak mégis felismerhető szerkezete van; olyan kerete, amelyben az álom létrejön. Amikor a...
Bővebben...

Énközlés

Mind a külvilágból, mind a tudattalan világából csak az tudatosulhat, amivel az Én (a Nap) kapcsolatba lép. A Merkúr segítségével az Egó egyrészt kapcsolatot teremt a külvilággal, másrészt aktívan vagy passzívan kapcsolódik a tudattalan bizonyos folyamataihoz. A...
Bővebben...

Claus Riemann: A tizenharmadik tündér

Tizenkét tündér számára van teríték, a tizenharmadikat kihagyják, így az, „amit kizársz, az gonosszá válik” jelmondatnak megfelelően a tizenharmadik tündér méregkeverővé válik. „Sheldon Kopp mondta egyszer: 'Benned minden csak akkor ér valamit, ha birtoklod is azt.'...
Bővebben...

Presser: A celofán nap és a papírhold

„Én tudtam, hogy ez lesz a vége, én tudtam, hogy nem szabad, én kiszámítottam a csillagokból, itt valami most szétszakad. Én hallottam gyönyörű kürtszót a felhők mögött szólt, de a szerelem nap meg a szerenád hold pont akkor, pont ott volt. A francba én tényleg...
Bővebben...

Johannes Itten: Szubjektív színhangzatok

„Homályos színek melankolikus sötétje zárja magába az akkordok belsejében a világos s a ragyogó színeket. Zárkózott, titkos szépség válik láthatóvá, mely környezetének akadályozó tényezői miatt nem tud szabadon kibontakozni.” „1928-ban festőnövendékeim egyik...
Bővebben...

Vakvágányok (Vízöntő)

„A Vízöntő-szülöttek élethazugsága mindenekelőtt az individuáció félreértelmezett felhívásából ered, amennyiben ezt énje hangsúlyozásaként fogja fel ahelyett, hogy önmaga identitása megtalálásának, lénye lényegi magjára való ráeszmélésnek tekintené, ami által az...
Bővebben...

Boldogság portfólió

Ez a rövid szöveg egy kedves barátunk születésnapjára íródott általam kedvelt szerzők üzeneteinek újragondolásával. Gondoltam majd elmondom, amikor nyilvánosan átadjuk az ajándékot. Úgy alakult, hogy a felolvasás elmaradt. Négyszemközt azért elhangzott persze. Ezzel...
Bővebben...

David Rosen: Jung és a Tao

A könyv – Jung életének és lélektanának ez a meglepő és új értelmezése – arra a felismerésre épül. hogy Jung lényegében taoista volt. Amint leveleit, mondásait, könyveit elemezve végigkövetjük gazdag életművét, új fényben tárul elénk Jung élete és munkássága, többek...
Bővebben...

Vezetési stílusok (Kurt Lewin kísérlet)

Kurt Lewin kísérlete három vezetési technika (tekintélyelvű – demokratikus – „laissez faire”) összehasonlítására. A kísérletet szabadidőklubok résztvevőivel folytatták le, akik mit sem tudva arról, hogy kísérleteznek velük, három csoportba osztva folytatták...
Bővebben...

Konstruktív vagy destruktív agresszió?

Az agresszió elve (Mars) alapján a kezünkben a választás, hogy a differenciálatlan (győzelem-vereség) vagy civilizáltabb (konfliktusmegoldás) változatával élünk. Viszont élnünk kell vele, nem száműzhetjük az életünkből. Átvitt és konkrét értelemben véve minden...
Bővebben...

Énvédő mechanizmusok

A hat énvédő mechanizmus Elaine N. Aron felsorolásában: Minimalizálás: Súlytalanítani vagy tagadni próbáljuk szerepünket egy negatív helyzetben, vagy azzal kapcsolatban, amit egy pozitív helyzetben elvárnak tőlünk.   Vádaskodás: Másokat igazságtalansággal...
Bővebben...

Szegény Robinson!

Az benne lehet a képletemben, hogy történetesen nagyon szeretnék gyereket, fontos a család, és mindent megteszek érte... De sajnos (vagy inkább hála istennek!) egyelőre én egyedül képtelen vagyok rá. Férfiként különösen. Úgy hogy akarhatok én sok gyereket (akár kőbe...
Bővebben...

A kezdő, a haladó, a mesterjelölt és a nagymester

Mérő László négy tudásszintet különböztet meg a szakmai gondolati sémák mennyiségét és alkalmazását illetően az Észjárások című könyvében. Nézzük meg ezt az asztrológiára vonatkoztatva, szabadon kezelve Mérő László szövegét. A KEZDŐ asztrológus nagyon kevés konkrét...
Bővebben...

Jungiánus brevárium a projekcióról

„Minden, ami tudattalan, kivetül, vagyis egy tárgy tulajdonságaként vagy viselkedéseként tűnik fel. Csak az önismeret aktusán keresztül integrálódnak az egymásnak megfelelő tartalmak az alannyal, válnak el a tárgytól és válnak felismerhetővé pszichés jelenségként.”...
Bővebben...

Házasság az Uránusz szemszögéből

„Mindent megtennék, hogy egy kicsit szeress. Bohóc leszek, vagy bohóc maradok, és sírok, hogy egy kicsit nevess.” (LGT) Pajtikáim! Csak akkor házasodjatok, ha különös tehetségetek van arra, hogy üdvözüléseteket férfielv és női elv intenzív tartós kapcsolatában és...
Bővebben...
Share This