Tudod, ki vagy?

Hívő vagy hitetlen? Fanatikus vagy eretnek? Konzervatív vagy újat kereső? Feminin vagy maszkulin, esetleg androgün? Kereső vagy találó? Elindult vagy érkező, talán úton levő? Hamlet vagy Faust? Oblomov vagy Platonov? Imposztor vagy mizantróp? Don Quijote vagy Sancho Panza? Király vagy a Bolond? Lolka vagy Bolka? Extrovertált vagy introvertált? Érzékelő, gondolkodó, érző, vagy intuitív? Egocentrikus vagy altruista? Önérvényesítő vagy kooperatív? Skizoid, depresszív, hisztérikus, kényszeres? Aktív vagy reaktív? Indulatos vagy emocionális?

Tudod, ki vagy?

Elméleti vagy gyakorlatias? Kezdeményező, megőrző vagy fellazító? Álmodó vagy ébrenlévő? Aszkéta vagy hedonista? Optimista vagy pesszimista? Örökifjú vagy koraérett? Aláereszkedő vagy felemelkedő? Ezoterikus vagy exoterikus? Holisztikus vagy redukcionista? Idealista vagy racionalista? Evolucionista vagy revolucionista? Szubjektív vagy objektív? Tudományhívő vagy valóságkereső? Dogmatikus vagy szkeptikus? Az eget figyelő vagy a földönjáró? Beavatatlan, vagy aki azt hiszi, hogy beavatott?

Tudod, ki vagy?

Vertikális vagy horizontális? Menekülő vagy kitartó? Életélvező vagy nélkülöző? Boldog teljesítő vagy kényszerteljesítő? Álomlovag vagy kijózanodott? Analitikus vagy szintetizáló? Úgy tudod, hogy tudsz, vagy nem tudod, hogy tudsz? Babonás, bálványimádó vagy eretnek? Hátranéző vagy előrenéző, esetleg önmagába néző? Hidegnek vagy melegnek érzed magad? Önjelölt vagy kiszemelt? Nagynak látszol, vagy kicsinek? Üzenetre vagy meghallgatásra vársz? Mindez együtt vagy egyik sem? Egyáltalán… VAGY? Kalandra fel!

Kalandra fel!

Carl Rogers írja egy helyütt: „Úgy érzem, az évek során megtanultam jobban odafigyelni saját magamra. Vagyis jobban tudom, mint azelőtt, mit érzek egy adott pillanatban; vagy meleg érzések és szeretet tölt el valaki iránt; vagy unom és közömbös számomra, ami történik; vagy nagyon szeretném megérteni ezt az embert, vagy riaszt és félek a hozzá fűződő kapcsolattól. Ezek a különféle viszonyulások olyan érzések, amelyekre oda tudok figyelni saját magamban. Úgy is fogalmazhatnék, hogy azt érzem, sikerül azzá lennem, ami vagyok. Könnyebb elfogadni magamat, mint nyilvánvalóan tökéletlen egyént, aki nem tud mindig úgy viselkedni, ahogy szeretne. Egyesek ezt biztosan nagyon furcsa iránynak tartják, amit követek. Számomra azért értékes, mert az a különös paradoxon rejlik benne, hogy ha elfogadom magamat olyannak, amilyen vagyok, akkor megváltozom. Azt hiszem, ezt részben a pácienseimtől tanultam, részben önmagamon észleltem: nem tudunk megváltozni, nem tudunk továbblépni onnan, ahol vagyunk, csak ha tökéletesen elfogadjuk magunkat. Ezután a változás szinte észrevétlenül következik be.”  Bővebben – Carl Rogers: Ilyen vagyok

Életvezetési konzultációra van szükséged?

Asztrológiai tanácsadás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Mentori segítséget kívánok nyújtani a személyiségfejlődéssel együtt járó kihívások egyéni megoldásaihoz. Az jungiánus asztrológiai életvezetési konzultáció lehetősége a dezintegráció (elemekre bontás) során a kliensben felszabaduló pszichés energiában van. S ezt az energiát lehet optimális esetben a kliens aktív bevonásával egy újabb struktúra felépítésébe bevetni. Persze ehhez valóban szükség van a kliens tudatos erőbefektetésére. A direkt tanácsadás helyett a döntéshelyzet átláthatóvá tételét tűztem ki a konzultáció céljául. Az elemzésben hangsúlyosan figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, a szocializáció hatásait, illetve az aktuális életszakasz személyiségfejlődési feladatait. Előrejelzés helyett egyedi fejlődési utad állomásaira figyelek.

Szomatodráma Játék (csoportos és egyéni)

Az asztrológiai konzultáció elsősorban az elmét veszi célba és a tudatos rálátást segíti. Az igazi átalakulás és előrelépés azonban az érzelmeink megélése nélkül, a testünkkel, a személyiségrészeinkkel, az élettémáinkkal való élményszerű, „én-te” szintű kapcsolatfelvétel és párbeszéd nélkül nem lehetséges. A Szomatodráma Játék lehetőséget és biztonságos keretet ad ehhez a kapcsolatfelvételhez és a párbeszédhez. Legfőbb jelentősége a konzultációs munkában az, hogy a felismert érzelmi mintázataink, élettémáink egy védett térben megelevenedhetnek, és megértő, elfogadó kapcsolódásba kerülhetünk velük. Így mindazzal, amit gyakran távolságtartó módon felismertünk magunkban, most személyes közelségbe léphetünk a Szomatodráma Játék kapcsolódásokra építő, megmozgató ereje segítségével és ez új minőséget hoz az önismereti munkába.

Tanulj jungiánus asztrológiát!

Várom mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztrológia (JA) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával. Ez az oktatás Neked szól! Ha tanultál már asztrológiát, de szeretnél kimozdulni annak merev, kötött, eseményorientált világából a pszichológiai megközelítés irányába… Ha a pszichológia és határterületei felől közelítesz, mert szükséged van egy használható önismereti modellre… Ha eddig nem foglalkoztál sem asztrológiával, sem pszichológiával; de szeretnéd önmagadat és környezetedet jobban megismerni… Ha szeretnél „elég jó” anya vagy apa lenni, ha szeretnél a kapcsolataidon javítani… Ha szeretnél tudatosabban élni és képességeidet hatékonyabban használni… Ne rettenj vissza az téma esetleg még ismeretlen fogalmaitól. Az oktatás során rövid időn belül otthonosan fogsz mozogni közöttük.

JA műhely – 2017. augusztus 5.

Itt az alkalom, hogy megismerkedj a jungiánus asztrológiával (JA) a gyakorlatban! Egy napos (8 tanórás) gyakorlati munka a jungiánus asztrológia eszközeivel (személyiséganalízis). Gyakorlati radix elemzések a résztvevők által hozott példaképletek alapján, a jungiánus asztrológia értelmezési keretei között. Praktikus bevezető a jungiánus szemléletű asztrológia világába. A nap során az „astrolayer módszer” gyakorlati bemutatására illetve komplexus v. élettéma vizsgálatokra fókuszálunk. A jungiánus asztrológia (akárcsak a jungiánus lélektan) a lelki élet működését a konfliktusmodell segítségével, tehát az ellentétes erők küzdelmével írják le. Ezen belül is a legjelentősebbnek azokat a konfliktusokat tartják, melyek a tudattalanban alakulnak ki. Foglalkozunk a konfliktusdinamika formai és tartalmi vonatkozásaival, továbbá a férfi elvű és női elvű kollektív archetípusok szerepével.

Szövegtár: asztrológia

Az Archetípusok rovatban a Napút tizenkét szakaszának ismertetése alkalmat ad a Stellium Asztrológia szemléletmódjának bemutatására. A Tanulmányok rovatban olyan kiegészítő jegyzetek találhatók, melyek közelebb visznek a jungiánus asztrológia gyakorlatához. Válogatott szövegrészletek figyelemre méltó szerzőktől. Saját összeállítások a tanítványok segítése céljából. A Fordítások rovat célja, hogy figyelemre méltó írásokat közöljön a világból a személyközpontú önismereti asztrológia köréből. Az Irodalom rovat bemutat néhány könyvet, mely figyelemre méltó és elolvasásra érdemes. Mind az, ami hasznos kiegészítő tudást nyújt a jungiánus asztrológia tanulmányozásában és művelésében. Az Asztroblog rovat ötletek, gondolatkísérletek, idézetek tárhelye és mindaz ami, ha közvetetten is, de kapcsolódik a személyközpontú önismereti asztrológiai gondolkodáshoz.

Csillagképnéző: Pisces

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Aquarius

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Capricornus

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Sagittarius

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Scorpius

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Libra

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Virgo

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Leo

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Cancer

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Gemini

...
Bővebben...

Hamvas Béla: Érdekessé tenni az életet

...
Bővebben...

Hajo Banzhaf a négy elemről…

...
Bővebben...

A varázstalanított világ

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Taurus

...
Bővebben...

A képalkotás ereje

...
Bővebben...

A visszatekintés ereje

...
Bővebben...

Csillagképnéző: Aries

...
Bővebben...

Fritz Riemann: Jegyfeladatok

...
Bővebben...

Test, lélek, szellem

...
Bővebben...

Vakvágányok (Halak)

...
Bővebben...

Énközlés

...
Bővebben...

Claus Riemann: A tizenharmadik tündér

...
Bővebben...

Presser: A celofán nap és a papírhold

...
Bővebben...

Vakvágányok (Vízöntő)

...
Bővebben...

Konstruktív vagy destruktív agresszió?

...
Bővebben...

Szegény Robinson!

...
Bővebben...

A kezdő, a haladó, a mesterjelölt és a nagymester

...
Bővebben...

Házasság az Uránusz szemszögéből

...
Bővebben...

Január 1.

...
Bővebben...

Vakvágányok (Bak)

...
Bővebben...

Komplexus-aktiválódás

...
Bővebben...

Vakvágányok (Nyilas)

...
Bővebben...

Woody Allen cipősdoboza…

...
Bővebben...

Vakvágányok (Skorpió)

...
Bővebben...

Vakvágányok (Mérleg)

...
Bővebben...

Vakvágányok (Szűz)

...
Bővebben...

Stephen Arroyo a szekunder direkcióról

...
Bővebben...

Ceterum censeo

...
Bővebben...

Disszonancia

...
Bővebben...

Vakvágányok (Oroszlán)

...
Bővebben...

Ami egy T-kvadrát mögött van

...
Bővebben...

Ki viszi a rőzsét?

...
Bővebben...

Vakvágányok (Rák)

...
Bővebben...

Példa egy élettéma vizsgálatra

...
Bővebben...

Peter Orban és az asztrológia

...
Bővebben...

József Attila és a mama

...
Bővebben...

Anyakép a radixban

...
Bővebben...

A Hold, mint érzelmi háttér…

...
Bővebben...

A new york-i bika

...
Bővebben...

Fritz Riemann a transzszaturnális planétákról

...
Bővebben...

Pszichológia és asztrológia

...
Bővebben...

Vakvágányok (Ikrek)

...
Bővebben...

A személyes és az archetipikus anya

...
Bővebben...

A prométeuszi erőlködés…

...
Bővebben...

Az asztrológus-kliens kapcsolat pszichológiai csapdáiról…

...
Bővebben...

Mese az Egyszeri Asztrológusról

...
Bővebben...

Fizimiska

...
Bővebben...

Yod (az Isten ujja)

...
Bővebben...

Gyermekhoroszkópok

...
Bővebben...

Vakvágányok (Bika)

...
Bővebben...

Hermész, mint angelos (lélekvezető)

...
Bővebben...

Vakvágányok (Kos)

...
Bővebben...

A jungiánus asztrológia astrolayer modellje

...
Bővebben...

Nesze neked életfeladat…

...
Bővebben...

A férfi elv és a női elv egyensúlyáról

...
Bővebben...

Sokféle Halak van

...
Bővebben...

Legalul a kifürkészhetetlen mélység

...
Bővebben...

A karácsony szimbólumai

...
Bővebben...

Asztrológiai abszurdumok 03

...
Bővebben...

Asztrológiai abszurdumok 02

...
Bővebben...

Asztrológiai abszurdumok 01

...
Bővebben...

A nő is lehet Nap

...
Bővebben...

Mikor születhetett Jézus…

...
Bővebben...

A Skorpió Hold erősen rányomja bélyegét a karakterre…

...
Bővebben...

Hogyan kezeljük az ún. diszharmonikus aspektusokat…

...
Bővebben...

Szövegtár: pszichológia

A Jegyzetek rovatban a jungiánus asztrológiai tanulmányokat kiegészítő írásokat találjuk. Minden, ami beépíthető, felhasználható, hasznos kiegészítő az asztrológiai praxis szempontjából. Nem csak a jungiánus pszichológia szakirodalom bemutatása a cél, de azért különös figyelemmel a tanácsadói gyakorlathoz (praxis) segítséget adó tanulmányokra. A Tipológiák rovat célja, hogy a kitekintés gyanánt megismerkedjünk más karakterológiákkal, típustanokkal az asztrológia rendszerén kívül. Az Ajánlott irodalom rovatban néhány könyv ismertetésére bukkanhatunk, melyek figyelemre méltóak és elolvasásra érdemesek. Mind az, ami hasznos kiegészítő tudást nyújt a jungiánus asztrológia tanulmányozásában és művelésében. A Pszichoblog rovat ötletek, gondolatkísérletek, idézetek tárháza és minden, ami ha közvetetten is, de kapcsolódik számomra a jungi analitikus lélektanhoz.

Életre kelt érzelmi sémáink

...
Bővebben...

Odakozmásodva (Hamvas Béla)

...
Bővebben...

Irvin D. Yalom: Ortodoxia

...
Bővebben...

In memoriam Esterházy Péter

...
Bővebben...

Erich Neumann: Nő – Test – Edény – Világ

...
Bővebben...

A kapcsolat (interperszonális konfliktusdinamika)

...
Bővebben...

Barbara Somers: A tünet nyelve

...
Bővebben...

Hamvas Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása

...
Bővebben...

Hamvas Béla: Az ember mindig egész

...
Bővebben...

Mohás Lívia: Az aphroditéi gondolkodás- és magatartásmód

...
Bővebben...

M-L von Franz: Álomértelmezés

...
Bővebben...

Johannes Itten: Szubjektív színhangzatok

...
Bővebben...

Boldogság portfólió

...
Bővebben...

Vezetési stílusok (Kurt Lewin kísérlet)

...
Bővebben...

Énvédő mechanizmusok

...
Bővebben...

Jungiánus brevárium a projekcióról

...
Bővebben...

Joe Heller: Isten Neje

...
Bővebben...

In memoriam Göncz Árpád

...
Bővebben...

Carl Rogers: Ilyen vagyok

...
Bővebben...

Pratkanis és Aronson: A rábeszélőgép

...
Bővebben...

Az álom bölcsessége

...
Bővebben...

Áramlás

...
Bővebben...

Carl Gustav Jung a tudattalanról

...
Bővebben...

Bárkabeszélgetések 01 (Kamarás István)

...
Bővebben...

Átköltés

...
Bővebben...

Az előítéletnek nincsen logikája

...
Bővebben...

C. G. Jung: Empírikus vagyok

...
Bővebben...

C. G. Jung: Az a mítosz, amelyet megélsz

...
Bővebben...

Társasjáték

...
Bővebben...

LGT: Sziszifuszi blues

...
Bővebben...

C. G. Jung: A személyeset magasabb szintre emelni

...
Bővebben...

Umberto Eco: Gyengeelméjűek, hülyék, buták és bolondok

...
Bővebben...

C. G. Jung: Anima

...
Bővebben...

Hypnos

...
Bővebben...

Victor Habchy: The soul on fire

...
Bővebben...

A projekció természetrajzáról…

...
Bővebben...

Álom

...
Bővebben...

C. G. Jung mandalái

...
Bővebben...

Az aktív odaadás

...
Bővebben...

Fritz Riemann a depresszióról

...
Bővebben...

Prokrusztész ágya

...
Bővebben...

Projekció

...
Bővebben...

Márai Sándor lélektana

...
Bővebben...

Tudatalatti vs. tudattalan

...
Bővebben...

Az értelmezési keretről…

...
Bővebben...

Slawomir Mrozek cédulái

...
Bővebben...

Erich Neumann a pszichés gravitációról…

...
Bővebben...

C. G. Jung Kóré archetípusáról

...
Bővebben...

Önmagunk megtalálása

...
Bővebben...

Mircea Eliade: Tánc

...
Bővebben...

C. G. Jung: Isten szava

...
Bővebben...

Hamvas Béla: Tapintat

...
Bővebben...

Egy Halak alak töprengései az önfeláldozásról…

...
Bővebben...

Oravecz Imre: Kis hopi anatómia

...
Bővebben...

Marie-Louise von Franz: Az individuáció

...
Bővebben...

Self

...
Bővebben...

Ideje van

...
Bővebben...

Verena Kast: Az összeolvadás vágya

...
Bővebben...

Aldous Huxley: Spinoza férgei

...
Bővebben...

C. G. Jung: Úgy érzem mintha hordozna valami

...
Bővebben...

Mohás Lívia: A váltakozó idő

...
Bővebben...

Eugen Drewermann: Ha hiszünk a kis hercegnek…

...
Bővebben...

C. G. Jung: Ellentétek

...
Bővebben...

C. G. Jung: A mennydörgés már nem Isten hangja

...
Bővebben...

C. G. Jung a természetről

...
Bővebben...

Lehet, hogy fikciók vagyunk?

...
Bővebben...

Picasso galambjai

...
Bővebben...

Soha ne mondj le az egódról…

...
Bővebben...
Share This