Tudod, ki vagy?

Hívő vagy hitetlen? Fanatikus vagy eretnek? Konzervatív vagy újat kereső? Feminin vagy maszkulin, esetleg androgün? Kereső vagy találó? Elindult vagy érkező, talán úton levő? Hamlet vagy Faust? Oblomov vagy Platonov? Imposztor vagy mizantróp? Don Quijote vagy Sancho Panza? Király vagy a Bolond? Lolka vagy Bolka Extrovertált vagy introvertált? Érzékelő, gondolkodó, érző, vagy intuitív? Egocentrikus vagy altruista? Önérvényesítő vagy kooperatív? Skizoid, depresszív, hisztérikus, kényszeres? Aktív vagy reaktív? Indulatos vagy emocionális?

Tudod, ki vagy?

Elméleti vagy gyakorlatias? Kezdeményező, megőrző vagy fellazító? Álmodó vagy ébrenlévő? Aszkéta vagy hedonista? Optimista vagy pesszimista? Örökifjú vagy koraérett? Aláereszkedő vagy felemelkedő? Ezoterikus vagy exoterikus? Holisztikus vagy redukcionista? Idealista vagy racionalista? Evolucionista vagy revolucionista? Szubjektív vagy objektív? Tudományhívő vagy valóságkereső? Dogmatikus vagy szkeptikus? Az eget figyelő vagy a földönjáró? Beavatatlan vagy, aki azt hiszi, hogy beavatott?

Tudod, ki vagy?

Vertikális vagy horizontális? Menekülő vagy kitartó? Életélvező vagy nélkülöző? Boldog teljesítő vagy kényszerteljesítő? Álomlovag vagy kijózanodott? Analitikus vagy szintetizáló? Úgy tudod, hogy tudsz, vagy nem tudod, hogy tudsz? Babonás, bálványimádó vagy eretnek? Hátranéző vagy előrenéző, esetleg önmagába néző? Hidegnek vagy melegnek érzed magad? Önjelölt vagy kiszemelt? Nagynak látszol vagy kicsinek? Üzenetre vagy meghallgatásra vársz? Mindez együtt vagy egyik sem? Egyáltalán… Vagy? Kalandra fel!

Életvezetési konzultációra van szükséged?

Asztrológiai tanácsadás a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között. Mentori segítséget kívánok nyújtani a személyiségfejlődéssel együtt járó kihívások egyéni megoldásaihoz. Az jungiánus asztrológiai analízis (az életvezetési konzultáció) lehetősége a dezintegráció (elemekre bontás) során a kliensben felszabaduló pszichés energiában van. S ezt az energiát lehet optimális esetben a kliens aktív bevonásával egy újabb struktúra felépítésébe bevetni. Persze ehhez valóban szükség van a kliens tudatos erőbefektetésére. A direkt tanácsadás helyett a döntéshelyzet átláthatóvá tételét tűztem ki a konzultáció céljául. Az elemzésben hangsúlyosan figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, a szocializáció hatásait, illetve az aktuális életszakasz személyiségfejlődési feladatait. Előrejelzés helyett egyedi fejlődési utad állomásaira figyelek, hogy azok transzformációs lehetőségeire felkészülj. ►TANÁCSADÁS

JA oktatás

Az jungiánus asztrológia (JA) mindenki számára nyitott, elérhető tudás. Várom mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztrológia (JA) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával.

„Ha az egészről tudok valami lényegeset, akkor nem kell rettegnem attól, hogy a részleteket mégsem tudtam jól.”

Ha tanultál már asztrológiát, de szeretnél kimozdulni annak merev, kötött, eseményorientált világából a pszichológiai megközelítés irányába, akkor ez az oktatás Neked szól! Ha a pszichológia és határterületei felől közelítesz, mert szükséged van egy használható önismereti modellre akkor ez az oktatás Neked szól! Ha eddig nem foglalkoztál sem asztrológiával, sem pszichológiával; de szeretnéd önmagadat és környezetedet jobban megismerni, ha szeretnél úgynevezett „elég jó” anya vagy apa lenni, ha szeretnél a kapcsolataidon (partner, munkatárs, család stb.) javítani, ha szeretnél tudatosabban élni és képességeidet hatékonyabban használni, akkor ez az oktatás Neked szól! Ne rettenj vissza az témakörök esetlegesen számodra még ismeretlen fogalmai miatt! Az oktatás során rövid időn belül otthonosan fogsz mozogni közöttük.

A csoportos oktatásról bővebben a JA csoportos oldalon olvashatsz.

Az oktatás tematikájáról a JA témakörök oldalon találhatsz bővebb információt. Egyébként pedig keress a +36 30 662 2033-as telefonszámon!

Egyéb oktatási formák: a jungiánus pszichológia értelmezési keretei között zajlanak  egyéni és online (skype) formában egyaránt. Mindkét forma lehetőséget biztosít a rugalmas megoldásokra tematikában és időbeosztásban egyaránt.

A jungiánus asztrológia célja a lehető leghatékonyabb önvizsgálat. Ennek érdekében két lényegében egymáshoz közelálló, egymásból táplálkozó önismereti modellt alkalmaz egyidejűleg és egyenrangúan: Carl Gustav Jung mélylélektanát és az asztrológiát. Várom tehát mindazokat, akik szeretnék a jungiánus asztrológia (JA) szemléletét és gyakorlatát elsajátítani. Hatékonyan, gyakorlatorientáltan, oktatási segédletek teljes körű használatával. ►OKTATÁS

Szövegtár: asztrológia & pszichológia

A legújabb bejegyzések: asztroblog, archetípusok, asztrológiai tanulmányok, fordítások, asztrológiai irodalomajánló, pszichoblog, pszichológiai jegyzetek, tipológiák, pszichológiai irodalomajánló.

Csillagképnéző: Gemini

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Olvasd tovább!

Hamvas Béla: Érdekessé tenni az életet

A régiek értettek ahhoz, hogyan lehet az ember életét érdekessé tenni.  „A tarot [az ASZTROLÓGIA] nem kész életterv. Más szóval a tarot [az ASZTROLÓGIA] nem filozófia és nem világnézet. Kész világnézetet nyújtani annyi, mint az embert eldologiasítani és...
Olvasd tovább!

Erich Neumann: Nő – Test – Edény – Világ

„A hajdan élt ember, aki tudta nélkül a világ közepére képzelte magát, így mindent önmagához viszonyított és önmagát viszonyította mindenhez, saját tudattalanjának képeivel töltötte meg az őt körülvevő világot. Miközben így tett, az őt körülvevő test-edény három...
Olvasd tovább!

Hajo Banzhaf a négy elemről…

„Tűz, víz, levegő és föld – régen nemcsak az egész teremtést, de az ember különböző alapkaraktereit is e négy elem alapján különböztették meg. Nyelvünkben – amely egy nép legnagyobb és legrégebbi emlékezetét őrzi – ez a tudás még jól tükröződik. Így tudjuk, hogy egy...
Olvasd tovább!

A varázstalanított világ

Bár ma már mindenki a Vízöntő korról, a New Age-ről beszél, mégis úgy érzem, hogy a Halak korszak nem múlt el végleg. Sőt! A Halak jeggyel szemben álló Szűz a kor valóságmegragadásának megjelenítőjeként figyelemre méltóan érezteti analógiáit a nyugati...
Olvasd tovább!

Csillagképnéző: Taurus

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Olvasd tovább!

A képalkotás ereje

A jungiánus asztrológiai önismereti munkában előbb vagy utóbb elérkezik az a pont, amikor a már felismert vagy felismertetett élettéma szereplőivel közelebbi kapcsolatba kell lépnünk.   Élettémán a személyi jelölők kollektív archetípusokkal való kapcsolódását...
Olvasd tovább!

A visszatekintés ereje

Első pillantásra talán furcsának tűnik a cím annak ismeretében, hogy a jungiánus asztrológia a jungi analitikus pszichológiára építkezve finális jellegű. Ez azt jelenti, hogy a hangsúly nem a „honnan jövök”-ön van, hanem a „hová megyek”-en. Sőt nem is direkt módon a...
Olvasd tovább!

Csillagképnéző: Aries

Az égi kozmológia úgy a természeti népek mítoszainak, mint a fejlettebb kultúrák komplexebb mitológiáinak is a kiindulópontja. Az oly sokat idézett mondat, miszerint „ami lent van, megfelel annak, ami fent van” a mítosz – mint közvetítő tudás – kiiktatásával közhellyé...
Olvasd tovább!

Fritz Riemann: Jegyfeladatok

Az elmúlt asztrológiai év során a Vakvágányok sorozatban sorra közzétettem Fritz Riemann megállapításait az egyes jegyek lehetséges csapdáiról. Itt az ideje, hogy a sok szembesítés után végre ellenpontként, megmutassam a jegyekhez kapcsolódó pozitív üzeneteit is. A...
Olvasd tovább!

A kapcsolat (interperszonális konfliktusdinamika)

„Aki nincs benne, az bele akar kerülni, és aki benne van, az ki akar kerülni belőle.” A karakterben hasonlók és eltérőek egyaránt vonzódhatnak egymáshoz. A kapcsolat története során a hasonlóság és az eltérés más és más megéléseket válthat ki. Jellemzően ami a...
Olvasd tovább!

Barbara Somers: A tünet nyelve

Az a tapasztalatom, hogy bizonyos rákfajták a léleknek abból az igényéből fakadnak, hogy növekedni szeretne. Néha azt mondják, hogy a rák „a növekedéstől való félelem, az önkifejezéstől való félelem, a keserűség eredménye; a befelé fordított harag erős, mély...
Olvasd tovább!

Hamvas Béla: Olbrin Joachim csodálatos utazása

B. A. -nak ajánlva „János kertész ugyan beavatta minden munkájába. Megérkezése után nem sokkal már ismerte a virágokat, és azt is sejtette, hogy az öregnek mi a titka. Talán nem is valódi virágok ezek itt, hanem – de csend! Ki tudja? Hátha minden virág lélek? Tudta,...
Olvasd tovább!

Claus Riemann: A depresszió 12 arca (a Kos)

Részletek Claus Riemann: A depresszió 12 arca, a gyógyulás 12 útja (Zwölf Gesichter der Depression, 12 Wege der Heilung) című művéből. A könyv még magyarul nem jelent meg. Fordította: Mészáros Csilla E könyv története 1998-ra tekint vissza. Akkoriban asztrológia...
Olvasd tovább!

Test, lélek, szellem

„Az ember beteg, de a betegség a természet kísérlete, hogy meggyógyítsa.” (C. G. Jung) Képzeljük el, ahogy az egónk berendezkedik a pszichében. Ha a pszichét úgy tekintjük (kis képzavarral), mint egy családi házat, akkor a Tudatos Énünk (ego: Nap, Merkúr) kényelmesen...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Halak)

„Érzékenysége miatt e jegy szülöttje jobban szenved az élettől, mint mások. Ezért biztonságra törekszik, aminek egyik lehetőségét abban látja, hogy megpróbál minél tovább megmaradni a felelőtlen gyermeki állapotban, és környezetére a védelmező szerepét osztja, a maga...
Olvasd tovább!

Hamvas Béla: Az ember mindig egész

Az ember, szól Baader, nem mikrokozmosz, hanem mikrotheosz. Az ember létében az ásványok és a kövek és a fémek és az elemek léte kényelmesen elfér. Hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy az ember az ásványokat és a köveket és a fémeket és az elemeket megismeri és megérti,...
Olvasd tovább!

Mohás Lívia: Az aphroditéi gondolkodás- és magatartásmód

Részlet Mohás Lívia egy hosszabb tanulmányából. A teljes anyag is (Mohás Lívia szíves hozzájárulásával) megtalálható az oldalon: A női entitás aphroditéi vonaláról. Remélem ez a kiragadott részlet kedvet csinál majd a teljes tanulmány elolvasásához is. Megfigyelhető...
Olvasd tovább!

Mohás Lívia: A női entitás aphroditéi vonaláról

Minden nőben, amikor szerelembe esik és viszontszeretik, fölerősödik az aphroditéi vonal. Azonosul a szerelmes nő archetípusával, valamiképp változik, felszabadultabb, érzékibb, magabiztosabb lesz. A mi kultúránk, a zsidó-keresztény kultúra, ahogyan a mozlim kultúra...
Olvasd tovább!

M-L von Franz: Álomértelmezés

„Életünkben több ezer álmunk van, és mindegyik egyedi. Vannak egyszerűek, vannak bonyolultak, de minden álom spontán és megjósolhatatlan. Éppen ezért meglepő, hogy sok álomnak mégis felismerhető szerkezete van; olyan kerete, amelyben az álom létrejön. Amikor a...
Olvasd tovább!

Énközlés

Mind a külvilágból, mind a tudattalan világából csak az tudatosulhat, amivel az Én (a Nap) kapcsolatba lép. A Merkúr segítségével az Egó egyrészt kapcsolatot teremt a külvilággal, másrészt aktívan vagy passzívan kapcsolódik a tudattalan bizonyos folyamataihoz. A...
Olvasd tovább!

Claus Riemann: A tizenharmadik tündér

Tizenkét tündér számára van teríték, a tizenharmadikat kihagyják, így az, „amit kizársz, az gonosszá válik” jelmondatnak megfelelően a tizenharmadik tündér méregkeverővé válik. „Sheldon Kopp mondta egyszer: ‘Benned minden csak akkor ér valamit, ha birtoklod is...
Olvasd tovább!

Presser: A celofán nap és a papírhold

„Én tudtam, hogy ez lesz a vége, én tudtam, hogy nem szabad, én kiszámítottam a csillagokból, itt valami most szétszakad. Én hallottam gyönyörű kürtszót a felhők mögött szólt, de a szerelem nap meg a szerenád hold pont akkor, pont ott volt. A francba én tényleg...
Olvasd tovább!

Johannes Itten: Szubjektív színhangzatok

„Homályos színek melankolikus sötétje zárja magába az akkordok belsejében a világos s a ragyogó színeket. Zárkózott, titkos szépség válik láthatóvá, mely környezetének akadályozó tényezői miatt nem tud szabadon kibontakozni.” „1928-ban festőnövendékeim egyik...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Vízöntő)

„A Vízöntő-szülöttek élethazugsága mindenekelőtt az individuáció félreértelmezett felhívásából ered, amennyiben ezt énje hangsúlyozásaként fogja fel ahelyett, hogy önmaga identitása megtalálásának, lénye lényegi magjára való ráeszmélésnek tekintené, ami által az...
Olvasd tovább!

Boldogság portfólió

Ez a rövid szöveg egy kedves barátunk születésnapjára íródott általam kedvelt szerzők üzeneteinek újragondolásával. Gondoltam majd elmondom, amikor nyilvánosan átadjuk az ajándékot. Úgy alakult, hogy a felolvasás elmaradt. Négyszemközt azért elhangzott persze. Ezzel...
Olvasd tovább!

David Rosen: Jung és a Tao

A könyv – Jung életének és lélektanának ez a meglepő és új értelmezése – arra a felismerésre épül. hogy Jung lényegében taoista volt. Amint leveleit, mondásait, könyveit elemezve végigkövetjük gazdag életművét, új fényben tárul elénk Jung élete és munkássága, többek...
Olvasd tovább!

Vezetési stílusok (Kurt Lewin kísérlet)

Kurt Lewin kísérlete három vezetési technika (tekintélyelvű – demokratikus – „laissez faire”) összehasonlítására. A kísérletet szabadidőklubok résztvevőivel folytatták le, akik mit sem tudva arról, hogy kísérleteznek velük, három csoportba osztva folytatták...
Olvasd tovább!

Konstruktív vagy destruktív agresszió?

Az agresszió elve (Mars) alapján a kezünkben a választás, hogy a differenciálatlan (győzelem-vereség) vagy civilizáltabb (konfliktusmegoldás) változatával élünk. Viszont élnünk kell vele, nem száműzhetjük az életünkből. Átvitt és konkrét értelemben véve minden...
Olvasd tovább!

Énvédő mechanizmusok

A hat énvédő mechanizmus Elaine N. Aron felsorolásában: Minimalizálás: Súlytalanítani vagy tagadni próbáljuk szerepünket egy negatív helyzetben, vagy azzal kapcsolatban, amit egy pozitív helyzetben elvárnak tőlünk.   Vádaskodás: Másokat igazságtalansággal...
Olvasd tovább!

Szegény Robinson!

Az benne lehet a képletemben, hogy történetesen nagyon szeretnék gyereket, fontos a család, és mindent megteszek érte… De sajnos (vagy inkább hála istennek!) egyelőre én egyedül képtelen vagyok rá. Férfiként különösen. Úgy hogy akarhatok én sok gyereket (akár...
Olvasd tovább!

A kezdő, a haladó, a mesterjelölt és a nagymester

Mérő László négy tudásszintet különböztet meg a szakmai gondolati sémák mennyiségét és alkalmazását illetően az Észjárások című könyvében. Nézzük meg ezt az asztrológiára vonatkoztatva, szabadon kezelve Mérő László szövegét. A KEZDŐ asztrológus nagyon kevés konkrét...
Olvasd tovább!

Jungiánus brevárium a projekcióról

„Minden, ami tudattalan, kivetül, vagyis egy tárgy tulajdonságaként vagy viselkedéseként tűnik fel. Csak az önismeret aktusán keresztül integrálódnak az egymásnak megfelelő tartalmak az alannyal, válnak el a tárgytól és válnak felismerhetővé pszichés jelenségként.”...
Olvasd tovább!

Házasság az Uránusz szemszögéből

„Mindent megtennék, hogy egy kicsit szeress. Bohóc leszek, vagy bohóc maradok, és sírok, hogy egy kicsit nevess.” (LGT) Pajtikáim! Csak akkor házasodjatok, ha különös tehetségetek van arra, hogy üdvözüléseteket férfielv és női elv intenzív tartós kapcsolatában és...
Olvasd tovább!

Január 1.

Numa királynak, Romulus utódjának tulajdonított naptárreform alapján a téli napfordulót követő Ianuarius az év első hónapja. Január 1. Janus isten orgiasztikus ünnepe: a „római karácsony”. Julius Caeser naptárreformja (i.e. 46) óta hivatalosan január 1. a római újév....
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Bak)

„A szülött könnyen áldozatul eshet primer becsvágyának, amely örökös elégedetlenséget szül, és így semminek sem tud már örülni. (…) Mivel sok mindent túl komolyan vesz, humorát teljesen elveszítheti, és pesszimista lesz, ezért a negatív ingerekre fogékonyabb lesz;...
Olvasd tovább!

Komplexus-aktiválódás

„Ha megszólítja valami a komplexussal kapcsolatos témákat vagy emóciókat, akkor a tudattalan szövevény egésze feléled, aktivizálódik a hozzátartozó, az egész élettörténetből származó érzelmi töltéssel és a belőle következő, sztereotip lefolyású elhárító stratégiákkal...
Olvasd tovább!

Elaine N. Aron: Szeretet és hatalom válaszútján

Nap mint nap kifejezzük szeretetünket és törődésünket egymás iránt. Emellett összehasonlítjuk magunkat másokkal, versengünk, tiszteletre, befolyásra vagy hatalomra vágyunk. Elaine N. Aron, a Szuperérzékeny vagyok? című bestseller szerzője feltárja előttünk, hogy az...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Nyilas)

„A jegy szülötteinek tipikus konfliktusai a lét és a látszat problémájából erednek. Néhányuknak a presztízs, cím, rang többet számít, és sok minden könnyen státusszimbólummá válik. Gyakran naivan azt feltételezik, hogy ezek a dolgok valóban megadják számukra azt az...
Olvasd tovább!

Elaine N. Aron: Szuperérzékenyen párban

Könnyen leszel szerelmes, de tartasz az intim percektől? Unod, folyton „túl érzékenynek” neveznek? Zavar, ha a partnered kevésbé érzékeny? Feladtad, hogy párkapcsolatod legyen, mert félsz az érzékenységből fakadó fájdalmaktól? Szuperérzékenyen párban Sensum Donum,...
Olvasd tovább!

Joe Heller: Isten Neje

„Isten neje kezdettől fogva ellenezte az ötletet. – Miért kell az neked? – Nincs elég tennivalóm. – És mit csináltál egészen mostanáig? – Tudod, hogy mit csináltam – felelte Isten. – Semmit. – Miért nem tudod ugyanazt csinálni továbbra is? – Semmit? Unalmas. – Minek...
Olvasd tovább!

Claus Riemann: Mély forrás

Claus Riemann jungiánus asztrológus könyvében bemutatja a „tizenkét állatövi jegy lelkét” a pszichológiai asztrológia szemszögéből, de a könyv végén található elméleti alapvetései is figyelemre méltóak. Claus Riemann: Mély forrás © Bioenergetic Kft., 2004, Budapest...
Olvasd tovább!

In memoriam Göncz Árpád

„Irtózom attól, hogy bölcs, vagy hős, vagy szent leszek. Magasabb igényem van. Normális ember kívánok lenni.” (Hamvas Béla)   „Az ember egyszerre lehet érdekelt és közömbös. Egyszerre lehet távol és közel. Egyszerre lehet nyakig a sorsában s azon kívül. Egyszerre...
Olvasd tovább!

Földényi F. László: A medúza pillantása

„A kör kerületének a pontjai különböznek egymástól, de a végtelen tér ellenében a maga páratlan módján mégis mindegyik ugyanazt a középpontot védi. A Medúza pillantásának hét fejezetéről is elmondható, hogy miközben mindegyik másról szól (a kereszt metszéspontjáról, a...
Olvasd tovább!

Woody Allen cipősdoboza…

Egy hókuszpókusz szaki szerint nagyon Nyilas vagyok. Én ugyan nem sokat értek hozzá, de állítólag Nap-Merkúr-Jupiter együttállásom van a Nyilasban (1935. 12. 1. 22:55, New York, Ny, USA). Állítólag a Nyilas stelliumom (na mit szóltok miket tudok?) a 4. házban van. A...
Olvasd tovább!

Carl Rogers: Ilyen vagyok

„(…) Jelentős megismeréseim felsorolását mindjárt egy tagadással kezdeném. Másokkal való kapcsolataimban arra a következtetésre jutottam, hogy hosszú távon nem segít, ha másnak mutatkozom, mint ami vagyok. Nem használ, ha nyugodtan és kedvesen viselkedem, amikor...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Skorpió)

„Odaadási problémák gyakran abból erednek, hogy a szülött – lényéből fakadóan – az »odaadást« csak kiszolgáltatottságként vagy bekebelezésként tudja elképzelni. A társ mindkét nemű Skorpió-szülött számára könnyen »zsákmánnyá« válhat, akit ösztönösen üldözni és elkapni...
Olvasd tovább!

Pratkanis és Aronson: A rábeszélőgép

Pratkanis és Aronson „A rábeszélőgép” című könyvét olvasva rábukkantam a szektavezérek hétparancsolatára. S ebből kiderült számomra, hogy a szekták, a pártok és mozgalmak kizárólag az itt leírt rábeszélő technikákat alkalmazzák méghozzá szokatlan következetességgel és...
Olvasd tovább!

Az álom bölcsessége

a BBC filmsorozata Carl Gustav Jungról és pszichológiájáról… Share Hullámzás Pratkanis és Aronson: A...
Olvasd tovább!

Hullámzás

A jungi szemlélet egy soha le nem álló energiaáramlásként gondolja el a psziché működését, mely energia a psziché nagy polaritásai (tudatos – tudattalan, női elv – férfi elv) között meglévő feszültségből fakad. Mindebből az is következik, hogy a psziché szerkezete nem...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Mérleg)

„Életük nagy hazugsága az lehet, ha az etiketthez vagy a hagyományhoz való ragaszkodás jelszavával soha nem adják valóban önmagukat, és viselkedésük kimerül a formaságokban. Az élet mélységeit és a konfrontációkat elkerülő Mérleg-ember azt hiheti, hogy fölényben van...
Olvasd tovább!

Carl Gustav Jung a tudattalanról

Amíg a tudattalan szunnyadó állapotban van, addig úgy tűnik, mintha egyáltalán semmi sem lenne ezen a rejtett területen. Ezért újra meg újra meglepetésszerűen ér minket, amikor látszólag a semmiből előpattan valami korábban ismeretlen. A tudattalant semminek nevezzük,...
Olvasd tovább!

Vakvágányok (Szűz)

„A Szűz-szülött leginkább akkor esik az önáltatás csapdájába, ha az élettel való szembesüléstől való félelmében mindenáron a biztonságba menekül. Eme biztonságteremtő törekvése következtében aztán távol tartja magát mindenfajta szenvedélytől és általában az előre ki...
Olvasd tovább!

Stephen Arroyo a szekunder direkcióról

„A progressziók [magyar elnevezés: szekunder direkció] értelmezésének személyessé kell válnia, azaz az egyén alaptermészetére (és ezáltal a születési képletre) kell vonatkozzék. A progressziók (és a tranzitok) használata csak így lehet konstruktív és intuitív szellemi...
Olvasd tovább!

Ceterum censeo

Ladies and gentlemen! Jelentem, hogy a Jupiter belépése a Szűzbe (augusztus 11-én) önmagában nem jelent semmit. Az egyébként mundán jelentőségű tranzitról messzemenő értekezések születtek, no meg arról, hogy akkor most a Jupiter „jól működik-é a Szűzben avagy nem”....
Olvasd tovább!

Bárkabeszélgetések 01 (Kamarás István)

Részlet Kamarás István Ime az ember! című könyvéből. A kötet 1990-ben jelent meg. Nehéz meghatározni a műfaját. Talán tankönyv egy képzeletbeli emberismeret tantárgyhoz. Bár 25 éve jelent meg, ma legalább annyira időszerű. Nem lett belőle tankönyv, talán el is...
Olvasd tovább!

Disszonancia

„Az ember olyan lény, aki egész életét azzal tölti, hogy megmagyarázza, miért nem abszurditás az élete.” (Albert Camus) A radix egyes alkotóelemei között létrejövő kapcsolatok (fényszögsorozatok) élettémákat / komplexusokat alkotnak. Ezek a kapcsolatok (fényszögek),...
Olvasd tovább!

Átköltés

Hej de közel fafejország, ott terem fafejkenyér, fafejablak fafejrácsán fafejnótát ráz a szél. Fafejtéren, fafejréten fafejhősök küzdenek, fafejszanatóriumban sírnak fafejbetegek. Fafejtanártól fafejlány fafejábécét tanul, gaz fafej a fafejbörtönt rúgja irgalmatlanul....
Olvasd tovább!

Szemtől szemben C. G. Junggal

A BBC televízió „Szemtől szemben” című interjúsorozatában való szereplés kétségkívül népesebb tömegekkel ismertette meg Jungot, mint a sajtó vagy saját írásai. A John Freeman és Hugh Burnett producer irányítása alatt álló stáb 1959 márciusában vette filmre ezt az...
Olvasd tovább!

Az előítéletnek nincsen logikája

„A klasszikus totalitárius elmében az a kétségbeejtő, hogy hiába sérültek a fogaskerekek, mindegyiknek a kerületén van olyan ív, ahol minden fog tökéletes, ahol minden simán gördül. Ezért olyan, mint a pokolbéli kakukkos óra – tökéletesen mutatja az időt nyolc percen...
Olvasd tovább!
Share This